Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/12-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 2, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la 26 ianuarie 2009 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 46/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009.

Proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Trecem la dezbatere.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Vă rog.

Domnul Bogdan Mazuru (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe):

Mulțumesc, doamnă președintă.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă prezint foarte pe scurt câteva considerente pentru care este necesară continuarea prezenței României în Irak.

În primul rând, răspundem pozitiv unei cereri a Guvernului irakian, care consideră necesară și utilă continuarea prezenței militarilor noștri.

Nu trebuie uitat că România a contribuit de la bun început, încă din 2003, la eforturile menite să conducă la stabilizarea, democratizarea și reconstrucția Irakului.

În al doilea rând, continuarea prezenței românești se înscrie în promovarea intereselor noastre față de întreaga lume arabă și în plan bilateral la construirea sau mai bine zis reconstruirea unei relații strânse cu Irakul, iar prezența noastră în Irak, alături de Statele Unite și Marea Britanie, contribuie la consolidarea relației noastre cu acești doi actori importanți.

În fine, rațiuni economice: consolidarea prezenței românești într-o țară cu potențial consistent și resurse excepționale este esențială. Implicarea noastră își va muta treptat accentul de la palierul politico-militar, care este dominant în prezent, la dimensiunea economică, instituțională și cultural-educațională a prezenței noastre acolo.

În fine, argumente de ordin strategic legate de securitatea energetică a României. Irakul este o țară bogată în resurse energetice, sens în care acordăm o atenție deosebită perspectivei de a asigura cu gaz natural din nordul Irakului necesarul de combustibil pentru alimentarea conductei Nabucco.

Pentru aceste motive, propunem adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare.

Domnul Adrian Bădulescu:

Adrian Bădulescu, membru în Comisia pentru apărare.

Raport asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul ordonanței de urgență. Comisia pentru politică externă a avizat favorabil acest proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

La ședința comisiei au fost prezenți 20 de deputați din totalul de 25 de membri ai acesteia. În urma dezbaterilor, în ședința din 10 februarie 2009, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții? Dacă nu sunt intervenții, nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 10:54
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro