Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.24/13-03-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-12-2019
02-12-2019 (joint)
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 03-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2009

23. Supunerea la votul final:  

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................
Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.188(r2)/1999 privind Statutul funcționarilor publici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

100. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.188(r2)/ 1999 privind statutul funcționarilor publici.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 183.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

101. Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicațiilor culturale.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 183.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

102. Propunerea legislativă privind instituirea programului de stimulare a înnoirii parcului național de tractoare și mașini agricole.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 183 de voturi pentru.

Voturi împotrivă și abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.60(r1)/23.09.1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

103. Propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr.60(rl)/23.09.1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 183 voturi pentru.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Proiectul de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

104. Proiectul de Lege privind declararea terenurilor și clădirilor dezafectate, aparținând Ministerului Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum și amenajarea acestora ca clădiri de utilitate publică și spații verzi.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 183.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

105. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 181.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă privind stimularea elevilor olimpici (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

106. Propunerea legislativă privind stimularea elevilor olimpici.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 181.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

107. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 181.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru completarea art.80, alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

108. Propunerea legislativă pentru completarea art.80, alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 181.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

109. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

110. Propunerea legislativă pentru completarea art.77 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

111. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

112. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 179.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

113. Propunerea legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 179.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

114. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.220 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 179.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

115. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Comisia propune respingerea proiectului de lege.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2002 bibliotecilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

116. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

117. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

118. Propunerea legislativă privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

119. Propunerea legislativă privind urgentarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 179.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

120. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 181.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

121. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 179.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Proiectul de Lege privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

122. Proiectul de Lege privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului.

Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? 180.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

123. Propunerea legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 180.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

124. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 179.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

125. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50 din 09/06/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 179.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

126. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea sindicatelor nr. 54/2003 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

127. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Legea sindicatelor nr. 54/2003.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

128. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

129. Propunerea legislativă pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007 (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

130. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 176.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

131. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 176.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

132. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 176.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

133. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 175 de voturi.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(actualizată) (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

134. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat(actualizată).

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 175.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

135. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 177.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Propunerea legislativă privind gratuități la asistență medicală, medicamente și proteze (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

136. Propunerea legislativă privind gratuități la asistență medicală, medicamente și proteze.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 177.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Proiectul de Lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

137. Proiectul de Lege privind controlul și conduita personalului cu atribuții de control.

Comisia propune respingerea proiectului de lege.

Cine este pentru? 178.

Voturi împotrivă, abțineri? nu avem.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

138. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

Comisia propune respingerea proiectului de lege.

Cine este pentru? 177.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada-Kaleh (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

139. Propunerea legislativă pentru acordarea de despăgubiri cetățenilor aparținând comunității minorității turce din fosta insulă Ada - Kaleh.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 177.

Voturi împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă privind raportul anual de activitate al Președintelui României (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie);

140. Propunerea legislativă privind raportul anual de activitate al Președintelui României.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 181.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii (adoptată propunerea de respingere formulată de comisie).

141. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? 181.

Voturi împotrivă, abțineri? nu sunt.

Vă mulțumesc. Am epuizat ordinea de zi. S-a încheiat sesiunea de vot final.

 

Ședința s-a încheiat la ora 13,40.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 6 december 2019, 8:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro