Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/09-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 30-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 55/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului, doamna secretar de stat Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună ziua!

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008, prin care au fost aduse următoarele modificări Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007: a fost modificat cuantumul sumei aferente valorii totale a despăgubirilor de la 759.784.177 la 760.625.341, a fost modificată data de răscumpărare a obligațiunilor de stat emise conform OUG nr.156/2007, de la 21.12.2008 la 30.10.2008, măsură justificată de necesitatea administrării eficiente a disponibilităților contului curent general al Trezoreriei statului, luată în vederea diminuării impactului plăților prognozate pentru sfârșitul anului 2008 și devansării acestora în luna octombrie, lună caracterizată de un volum mare al lichidităților datorate volumului mare de taxe și impozite colectate la bugetul de stat.

O altă modificare o reprezintă eliminarea anexei, care făcea parte integrantă din OUG nr.156/2007, din rațiuni care țin de confidențialitatea informațiilor care pot fi încadrate în categoria secretului bancar.

Menționăm faptul că măsurile adoptate au fost aduse la îndeplinire în integralitate încă din data de 30.10.2008.

Față de cele prezentate, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, susține proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.113/2008.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Dau cuvântul comisiei. Domnule vicepreședinte Ialomițianu, vă rog.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Raport asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 24 deputați, din totalul de 30 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 9.02.2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, în ședința din data de 18 martie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să intervină? Domnul Valeriu Tabără, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnul Valeriu Tabără:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Stimați colegi,

De fapt, ordonanța se suprapune peste o inițiativă parlamentară, care a fost semnată în 2008 de către reprezentanții mai multor grupuri parlamentare din Camera Deputaților, și acesta este un lucru foarte bun, pentru că se rezolvă o problemă care ar fi trebuit să fie rezolvată acum 10-15 ani.

Ceea ce voiam să spun acum - sigur, acordul grupului parlamentar este clar pentru a vota această inițiativă, însă vreau să vă spun că rămân în afara prevederilor acestei legi circa 1000 până la 2000 de beneficiari, care ar trebui să fie beneficiari ai acestei legi, care au avut banii transferați în 1990 sau 1991 la BRD. Or, această categorie nu este prevăzută în această ordonanță.

Eu propun să mergem cu ea în continuare și este o inițiativă legislativă pe parcurs, care va veni să completeze și cu această categorie de cetățeni care au avut această situație și, repet, banii proveniți de la CEC, puși pentru cumpărare de automobile marca DACIA, dar transferați apoi, nu se știe în ce condiții, la BRD și au rămas acolo.

Mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții?

Dacă nu mai sunt, nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 22 november 2019, 1:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro