Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/09-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 30-03-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 30, 2009

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 113/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Pentru a răspunde propunerilor agreate la nivelul Uniunii Europene, în România a fost necesară modificarea legislației în vigoare privind funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prin ordonanță de urgență, astfel încât depozitele constituite de fiecare persoană fizică la oricare dintre instituțiile de credit participante la Fond să fie garantate până la suma de 50.000 de euro.

Astfel, a fost inițiată și promovată Ordonanța de urgență nr.129 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996, prin care s-a majorat plafonul de garantare a depozitelor, exclusiv pentru deponenții persoane fizice, de la echivalentul în lei a 20.000 de euro la echivalentul în lei a 50.000 de euro.

Actul normativ nu are impact financiar asupra bugetului general consolidat.

În cazul apariției necesității de acordare a unor eventuale compensații conform prevederilor legale, acestea sunt acoperite de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, finanțate din liniile de credit stand-by în lei, acordate de către fiecare instituție de credit din România și a cotei de contribuție anuală plătită de către acestea.

În contextul unei posibile incidențe cu acquis-ul comunitar, în contextul crizei financiare mondiale, pentru restaurarea încrederii în sistemele financiare și pentru prevenirea de retrageri în masă ale depozitelor, potrivit unor experiențe din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, Consiliul Ecofin a convenit în data de 7 octombrie 2008 majorarea nivelului de garantare a depozitelor persoanelor fizice de la valoarea actuală de cel puțin 20.000 de euro la minimum 50.000 de euro pe o perioadă de cel puțin un an.

Practic, prin această măsură, România s-a aliniat cerințelor stabilite în cadrul Consiliului Ecofin din data de 7 octombrie 2008.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține în numele Guvernului adoptarea prezentului act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Punctul de vedere al comisiei. Domnul Ialomițianu.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 24 de deputați din totalul de 30 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 16.02.2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în ședința din data de 18 martie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții? Domnul deputat Petru Călian, din partea Grupului PD-L.

Domnul Petru Călian:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Este un demers normal al Guvernului Boc. Pe de o parte, ne aliniem prevederilor Uniunii Europene dar, pe de altă parte, în aceste condiții de criză financiară, nu facem altceva decât să dăm încredere românilor, persoanelor fizice din România, astfel încât cei care au deja sume importante de bani depuse la diverse bănci să nu fie nevoiți să și-i retragă, pentru că siguranța este mult mai mare, este mai mult decât dublată iar, pe de altă parte, cred eu că prin acest demers persoanele fizice care dețin lichidități vor fi stimulate să-și deschidă noi depozite în bănci, astfel încât să relansăm sistemul bancar în aceste momente destul de dificile pentru economia românească.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Vă rog.

Domnul Horea-Dorin Uioreanu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va susține această lege de aprobare a ordonanței, dar vreau să aduc aminte că ordonanța este din 2008 și este a Guvernului Tăriceanu. Acum eu sunt convins și știm cu toții că nu există un plan anticriză, nici un plan de susținere a economiei, nici a i.m.m.-urilor al acestui Guvern Boc, pe care l-a amintit domnul Călian. Dar, totuși, hai să fim un pic serioși și să vedem: ordonanța de Guvern este ordonanța Guvernului Tăriceanu.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu mai sunt.

Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 18:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro