Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/24-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 56/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următoarea poziție, 12, pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză.

Suntem în procedură de urgență, o să rog dacă din partea inițiatorului este cineva prezent. Vă rog să prezentați punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Ion Ghizdeanu (președintele Comisiei Naționale de prognoză):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are în vedere atribuirea de noi activități Comisiei Naționale de Prognoză, în primul rând, pentru fundamentarea măsurilor de politică economică. Comisiei Naționale de Prognoză i s-a dat ca atribuție și posibilitatea de a încheia contracte de cercetare-dezvoltare în beneficiul mai multor instituții.

O a doua componentă din activitatea Comisiei Naționale de Prognoză este cea legată de prognoza în profil teritorial, scop în care s-a dat și ca atribuție și sarcină prin acest proiect de lege posibilitatea pregătirii profesionale și dezvoltării activități de analiză și prognoză economică la nivelul autorităților administrației publice locale.

Acest proiect a fost dezbătut și în Senat.

Propunem aprobarea proiectului de Lege privind Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/2008.

Vă mulțumesc și vă adresez rugămintea de a aproba forma aprobată de către Senat.

Vă mulțumesc foarte, foarte mult.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond?

Vă rog, stimate coleg, să prezentați punctul de vedere al comisiei pentru politică economică.

Domnul deputat Vainer.

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi prezentăm Raportul suplimentar asupra proiectului de Lege privind Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză.

Noi am mai prezentat un raport și plenul Camerei a hotărât retrimiterea la comisie.

În aceste condiții, doresc să vă informez că potrivit dispozițiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, plenul Camerei Deputaților, în ședința din 23 martie 2009, a hotărât să retrimită la comisie proiectul de lege pentru o nouă dezbatere.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulament, cu modificările ulterioare, membrii comisiei au reluat examinarea inițiativei legislative mai sus menționate, în ședința din 1 aprilie 2009.

La lucrările comisiei a participat în calitate de invitat din partea Comisiei naționale de Prognoză, domnul Ion Ghizdeanu, președinte.

La dezbaterea acestei inițiative legislative, din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au fost prezenți 24 de deputați.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei spre dezbatere și adoptare acest proiect de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă propun 5 minute de dezbateri, câte un minut pentru fiecare grup.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule coleg.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există vreun deputat care vrea să ia cuvântul? Nu sunt.

Domnule deputat Vainer, doriți să interveniți din partea grupului parlamentar?

Vă rog, domnule coleg, aveți microfonul la dispoziția dumneavoastră.

Domnul Aurel Vainer:

Am mai susținut și rândul trecut utilitatea și necesitatea votării acestui proiect de lege de aprobarea ordonanței privind Comisia Națională de Prognoză.

Sunt prevederi foarte importante care vor conduce la dezvoltarea activității de prognoză, atât de necesară și utilă în viața noastră economică și socială. În plus, trebuie să spunem că un element important care apare în acest proiect este dreptul Comisiei Naționale de Prognoză de a angaja contractare de lucrări științifice cu unități specializate în domeniul prognozei. Este un lucru bun, pentru că sporește capacitatea de realizare a prognozelor în economia românească.

Aș mai spune ceva. Că am revenit ca deputat cu un amendament pe care l-am propus inițial, am renunțat la acest amendament în urma dezbaterilor în comisie și, ca atare, propunem votarea legii, așa cum a fost inițial, fără amendamentul subsemnatului, astfel încât vă propun să aprobați, iar grupul minorităților naționale susține și va vota în consecință.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Raportul comisiei sesizate în fond nu cuprinde amendamente, nici admise, nici respinse, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.106, proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 19:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro