Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/24-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 167/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Intrăm să dezbatem punctul 4, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.

Acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Dau cuvântul reprezentantului inițiatorului. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Adrian Lemeni (secretar de stat, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de lege vizează aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155 privind sprijinul salarial al clerului și, ținând cont de discrepanțele existente în ultimii ani între sprijinul salarial al clerului și salariile celorlalte categorii bugetare, a fost adoptată această ordonanță de urgență, care se aplică de la 1 ianuarie 2009. Practic, este vorba de o echivalare a sprijinului salarial al clerului cu un anumit procent din salariul profesorului din învățământul preuniversitar. Este vorba de 65%, respectiv 80% pentru personalul clerical din unitățile de cult cu venit redus.

Vă rugăm să susțineți adoptarea acestui act normativ.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, domnule președinte Victor Paul Dobre.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, doamna președinte.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulament, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților, Comisiei pentru buget-finanțe și punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.142 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, în sensul raportării explicite a contribuțiilor de la bugetul de stat pentru salarizarea clerului la salariile de bază ale personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent, nu în sensul egalității, ci doar al păstrării unei proporții constante între cele două.

Astfel, nivelul contribuțiilor la salarizarea personalului clerical este stabilit la 65% din salariul de bază al personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent.

Preoții din unitățile de cult cu venituri reduse, respectiv 30% din totalul posturilor pentru care statul acordă sprijin, vor beneficia de o contribuție de 75% din salariul de bază al personalului didactic preuniversitar cu grad profesional echivalent.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege pentru a asigura stabilitate acestui personal, pentru a încuraja menținerea în mediul rural a unor persoane cu un nivel ridicat de pregătire profesională, mai ales în condițiile în care cultele sunt implicate în parteneriat cu statul în diverse acțiuni menite a asigura o bună și corectă informare a populației asupra unor aspecte de interes comun privind sănătatea, drepturile omului și pentru a confirma astfel o legătură tradițională între cele două categorii de personal.

De asemenea, s-a avut în vedere că în majoritatea covârșitoare a cazurilor, comunitatea nu este suficient de puternică pentru a acoperi și cheltuielile de funcționare și de întreținere a lăcașurilor de cult și pe cele privitoare la salarizare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul a fost adoptat de Senat în ședința din 2 martie 2009.

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați. Raportul a fost adoptat în unanimitate.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

De asemenea, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am să vă rog, domnule președinte, să propuneți și un timp alocat dezbaterilor pe articole.

Domnul Victor Paul Dobre:

Trei minute.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Domnul vicepreședinte Ioan Oltean, din partea Grupului parlamentar al PD-L.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sincer mă bucur că acest proiect de lege intră în dezbaterea finală pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Este un proiect pe cât de necesar, pe atât de important. El vine, în sfârșit, să rezolve o problemă, o problemă acută, aceea a salarizării personalului cultelor. Biserica este o instituție fundamentală în stat și în momentul acesta, este cea mai importantă și cu cea mai bună imagine. Cu toate acestea, în opinia mea, statul n-a tratat-o cu toată atenția și cu toată importanța care i se cuveneau.

Cultele sunt organizații care au personal calificat absolut peste tot. Este poate singura instituție din această țară, care în orice colțișor are personal calificat.

Preotul este nu numai un îndrumător spiritual, el este și un învățător, el este și asistent, și câte nu mai este un preot într-o comunitate. Preotul a fost lăsat de multe ori să depindă de bunăstarea și de, știu eu, dispoziția enoriașilor. Între salariul preoților și al dascălilor sau al altor funcționari publici este o discrepanță care astăzi trebuie să dispară.

De aceea, cred că actul normativ în sine vine să creeze o mare dreptate celor ce reprezintă Cultele în această țară.

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal susține fără niciun fel de reținere adoptarea acestui act normativ, apreciind necesitatea, oportunitatea și importanța lui. În sfârșit, se face dreptate unei instituții fundamentale, unor lucrători, dacă vreți, ai acestei instituții fundamentale. Noi vom susține și vom vota pentru acest act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu, din partea Grupului parlamentar al PSD.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor,

Această săptămână este o săptămână specială pentru creștinii ortodocși, care în această țară sunt majoritari. De asemenea, această săptămână este săptămâna patimilor. Și iată că, în această săptămână a patimilor, Parlamentul României se apleacă cu atenție - și de data asta, cred, cu multă înțelepciune - asupra unui proiect de lege care este, așa cum spunea și un antevorbitor înaintea mea, menit să facă dreptate. Biblia ne spune: "Mai bine mai târziu decât niciodată", și așa și este.

Eu cred că această lege de salarizare a clerului, și acum vorbim de întregul cler și vorbim de toate cultele religioase, pentru că libertate religioasă într-o țară nu există decât în măsura în care sprijinim cultele din țara respectivă, or, această lege, pe care Partidul Social Democrat o susține, de asemenea, cu tărie și care va vota pentru ca să fie adoptată, nu este o lege care să aibă legătură nici cu momentul politic actual, nici cu viitorul politic al acestei țări, are legătură directă - și o spun cu toată sinceritatea - cu însăși ființa națională a acestei țări, pentru că, și spun "credință", este vorba de mai multe culte religioase, fără credință nu se poate construi nimic.

Eu sunt bucuros să transmit acest mesaj și acest punct de vedere din partea Partidului Social Democrat și, de asemenea, din partea Grupului Ecumenic de Rugăciune din Camera Deputaților, din Parlamentul României, de fapt, pe care am onoarea să-l reprezint, considerând că această lege este și binevenită, și oportună, și necesară.

Cred că trebuie să spunem cu toții să ne ajute Dumnezeu în înfăptuirea acestei lucrări.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Mihăiță Calimente, din partea Grupului parlamentar al PNL.

Domnul Mihăiță Calimente:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține acest proiect de lege, mai ales că este o ordonanță de urgență din data de 12 noiembrie 2008 a Guvernului Călin Popescu-Tăriceanu.

Este însă, poate, numai o coincidență faptul că exact înaintea Paștelui, Guvernul actual s-a gândit să-și aducă aminte de această ordonanță de urgență și să o promoveze.

Mie mi se pare că ar trebui să fim puțin mai preciși și mai exacți, pentru că trebuie să ne aducem aminte că este și săptămâna în care Guvernul a operat aceste tăieri bugetare masive de la toate ministerele. Nu cred că ceilalți bugetari din această țară sunt foarte fericiți.

Este adevărat însă că domeniul cultelor a fost neglijat foarte multă vreme și că, probabil, a sosit momentul să reparăm această greșeală, dar să nu fim farisei cu unii și credincioși cu alții. Cred că ar trebui ca Guvernul să țină seama nu numai de preoți în această săptămână, ci de toți cetățenii acestei țări.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale, vă rog, domnule Vainer, aveți cuvântul.

Domnul Aurel Vainer:

Doamna președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Am mai vorbit pe această temă, în problema sprijinului financiar pentru salarizarea clerului.

Vreau de la început să spun că Grupul parlamentar al minorităților naționale susține întru totul acest proiect de lege și va vota în consecință.

Cred că în plus față de colegii care au vorbit înaintea mea, aș spune că este un dar pascal al Parlamentului României. De ce? De fapt, suntem în perioada sărbătorilor de Paște și "en passant" aș vrea să vă spun că la evrei este acum Pesah, care este sărbătoarea Paștilor.

Așadar, eu vă mulțumesc din partea enoriașilor cultului mozaic pentru acest dar pascal făcut de Parlamentul României.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Vă propun în primul rând să votăm cu privire la propunerea făcută de președintele comisiei pentru timpul alocat dezbaterii pe articole.

Vă rog să pregătiți cartelele și să votați.

S-a încheiat votul. 116 voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă.

Intrăm în dezbatere.

Titlul legii, pct.1: Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3, 4 și 5, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.6 și 7, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.8, observații? Sunt.

Domnul președinte Dobre, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre:

Doamna președinte,

A fost o eroare materială: la pct.8, în Anexa nr.1, coloana 2, trebuie "funcția" și nu "funcție clericală"; iar la pct.9, Anexa nr.2, coloana 2, trebuie "funcția clericală", în loc de "funcție". Este o eroare materială.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Secretariatul tehnic a consemnat.

Pct.9, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.10, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.11, observații? Nu sunt. Adoptat.

Mâine va fi votul final pe acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 12 november 2019, 17:43
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro