Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/24-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009

4. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 132/2009

 

În continuare, ședința este condusă de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Domnul Ioan Oltean:

Următorul punct de pe ordinea de zi, poziția nr.5: Propunerea legislativă pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul?

Dacă nu avem din partea inițiatorului, îl invit pe domnul președinte Paul Victor Dobre să prezinte raportul comisiei.

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ și al Comisiei juridice, precum și avizul negativ al Comisiei pentru buget-finanțe și al Ministerului Finanțelor Publice.

Propunerea are ca obiect de reglementare modificarea art.31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, în sensul modificării modului de salarizare a președintelui, a vicepreședintelui, a directorului general și a personalului de specialitate, astfel încât salariile de bază, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale acordate să nu depășească prin cumul nivelul venitului corespunzător funcției de secretar de stat, potrivit legii.

Comisia propune plenului respingerea inițiativei, din următoarele considerente: nivelul de salarizare a funcțiilor din această instituție nu poate fi asimilat cu cel al unei funcții publice, prin prisma faptului că activitatea, atribuțiile și responsabilitățile acestora privesc reglementarea și supravegherea piețelor financiare, în vederea menținerii unei stabilități financiare optime la nivel național.

La nivelul Uniunii Europene, se are în vedere întărirea capacității instituționale a autorităților de supraveghere a sistemelor financiare, prin consolidarea puterilor și competențelor tuturor autorităților de supraveghere.

Propunerea face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi pentru și 7 voturi împotrivă.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Dacă nu, vă reamintesc că prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea acestei inițiative legislative și propunerea rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 11:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro