Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/24-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr.4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 101/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 9 pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Conform acelorași prevederi, trecem la dezbaterea proiectului de lege și rog inițiatorul, dacă dorește, să intervină.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Lucian Șova (secretar de stat, Ministerul Economiei):

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transferul resurselor financiare, a documentelor tehnice și a echipamentelor energetice existente de la "Grupul nr. 1", așa cum era prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214/2000, la "Grupul nr. 4" al Centralei Termoelectrice Mintia-Deva.

Echipamentele au fost livrate de către Federația Rusă în contul datoriei în sumă de 21 708 166 dolari SUA, avută de către aceasta față de România și reglementată prin Acordul între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse.

Aplicarea prevederilor din legislația națională în vigoare referitoare la executarea lucrărilor de reabilitare la "Grupul nr. 1", precum și necesitatea conformării la cerințele de mediu conduc la scoaterea din funcțiune a acestui grup la sfârșitul anului 2015.

În scopul folosirii eficiente a resurselor financiare alocate și garantate de către statul român, precum și a funcționării, în condiții de siguranță, a sistemului energetic național, se impune adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri de înlocuire a "Grupului nr. 1" de 210 MW cu "Grupul nr. 4" de 200 de MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva.

Față de cele prezentate mai sus, propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege mai sus menționat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Dacă, din partea comisiei sesizate în fond, dorește cineva să intervină? Doamna deputat Aura Vasile.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență. A discutat acest proiect de lege în ședința din 3 martie, când a propus adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise, dar, în ședința din 17 martie, plenul Camerei a hotărât retrimiterea proiectului de lege pentru un nou raport.

Comisia s-a întrunit în vederea unei noi examinări și depuneri a unui nou raport și propune Camerei Deputaților admiterea noului raport cu amendamentele admise de către comisie.

Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Petru Călian, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Într-adevăr, în urmă cu două săptămâni, am cerut retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege pentru a ne lămuri asupra modului în care s-au obținut sau urmează să se obțină creditele care să ajute la montarea acelei aparaturi care există deja și ne-am lămurit, datorită faptului că, în afară de Ordonanța nr. 214/2000, mai există o altă ordonanță din 2005, care reglementează inclusiv modul de creditare. Aici am avut o nelămurire, ne-am lămurit.

Comisia pentru buget, finanțe a dat aviz favorabil, iar Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal susține această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat. Ați făcut o precizare foarte importantă.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, rog reprezentanții comisiei să propună timpii de dezbatere, având în vedere că ne aflăm în procedură de urgență. Deci, vă rog, timpii pentru dezbaterile pe articole, doamna deputat.

Doamna Aurelia Vasile:

Cinci minute, cu un minut pe fiecare intervenție.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră această propunere. Vă rog să votăm prin ridicare de mâini.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, timpii propuși au fost adoptați.

Începem dezbaterea pe articole.

Titlul legii. Dacă sunt observații la titlul legii? Nu avem observații.

La pct. 2, la număr curent articol unic; dacă sunt observații?

La pct. 3, număr curent; dacă sunt observații?

Numărul curent 4?

Numărul curent 5?

Numărul curent 6, art. II?

Numărul curent 7, art. III?

Numărul curent 8, art. IV?

Trecem legea pentru votul final de mâine. Fiind o lege ordinară, se va vota cu votul majorității deputaților prezenți în condițiile existenței cvorumului legal.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 12 november 2019, 23:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro