Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.48/24-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 14-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 14, 2009

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 181/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Doamnelor și domnilor colegi,

La poziția următoare de pe ordinea de zi este punctul 11, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, ne aflăm în procedură de urgență.

Rog inițiatorul, dacă dorește să intervină?

Domnule secretar de stat, microfonul vă aparține. Vă rog să vă susțineți punctul de vedere.

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În contextul economic dat, pe fondul crizei globale se impune luarea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor din administrația publică. Aceste măsuri sunt impuse și de necesitate de a nu fi încălcate angajamentele asumate de țara noastră în raporturile cu organismele comunitare. Una dintre măsurile reglementate prin Ordonanța de urgență nr.229 din 2008 constă în eliminarea excepțiilor de la prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, astfel încât la nivelul administrației publice, constituirea birourilor, serviciilor, direcțiilor și direcțiilor generale să se subscrie prevederilor articolului 16 din Legea nr.161/2003.

Totodată, prin modificarea Legii nr.188/1999, republicată, s-a urmărit reglementarea necesității referitoare la încadrarea în numărul de funcții de conducere de maxim 12% din numărul total al funcțiilor publice la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Având în vedere cele precizate, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă adresez rugămintea să adoptați proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond, domnule secretar al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, vă rog să prezentați raportul comisiei.

Domnul Korodi Attila:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice, trimis comisiei noastre.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege în ședința din 4 martie 2009.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege. Comisiei pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului sus-menționată.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a dezbătut proiectul de lege în ședința din 31 martie 2009. Au fost reprezentații Ministerului Administrației și Internelor prezenți.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic s-a hotărât cu majoritate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și aprobare.

Din numărul total de 31 membri ai comisiei, 27 deputați au fost prezenți.

Prin obiectivul său de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar al comisiei.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu avem doritori.

Doamnelor și domnilor colegi,

conform prevederilor art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților se trece la dezbaterea pe articole, numai dacă raportul comisiei cuprinde amendamente admise sau respinse.

Având în vedere că raportul nu cuprinde amendamente admise și respinse, proiectul de lege urmează să fie supus votului final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 11 november 2019, 21:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro