You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 15-04-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2009

3. Supunerea la votul final:
  3.84 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului. (adoptat)
 
see bill no. 205/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

84. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului.

Voturi pentru? 182 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.