Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.50/24-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 15-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2009

4. Dezbateri procedurale și aprobarea punctului de vedere al Comisiei pentru regulament solicitat de Biroul permanent la propunerea liderilor grupurilor parlamentare în legătură cu dezbaterea moțiunii simple inițiate de 63 de deputați.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit ordinii de zi și programului de lucru aprobat pentru ședința de astăzi, reluăm dezbaterile la moțiunea simplă inițiată de 63 de deputați.

Vă reamintesc faptul că, în ședința din 23 martie, s-au constatat diferențe semnificative între textul moțiunii simple prezentate în plen de reprezentantul semnatarilor și textul moțiunii simple depuse, înregistrată și distribuită deputaților, afișată în locuri anume destinate și comunicată Guvernului.

Ca urmare acestui fapt, dezbaterile au fost suspendate pentru consultări ale membrilor Biroului permanent și liderilor grupurilor parlamentare. Pe baza acestor consultări, în temeiul prevederilor art.227 din Regulamentul Camerei Deputaților, s-a hotărât să se solicite Comisiei pentru regulament un punct de vedere referitor la aplicarea textelor regulamentare care stabilesc procedura prezentării și dezbaterii moțiunilor simple.

Punctul de vedere elaborat de Comisia pentru regulament a fost distribuit tuturor deputaților.

Am să-l invit la microfon pe președintele comisiei, pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei.

Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Nu voi citi textul punctului de vedere al Comisiei pentru Regulament, deoarece el a fost difuzat și îl cunoașteți. Voi prezenta doar, în sinteză, argumentația cuprinsă în acest punct de vedere, care este susținut de către patru dintre membrii comisiei noastre, reprezentanți ai P.D.-L, PSD + PC, UDMR și minorități.

După cum știți, al cincilea membru al Comisiei pentru Regulament, respectiv reprezentantul Grupului parlamentar al PNL, a depus în scris o opinie separată.

Stimați colegi, în Constituția României există doar două articole, respectiv art.67 și art.112 alin. (2), în care se fac referiri directe la moțiunile simple, iar aceste referiri nu detaliază procedura de dezbatere a moțiunii simple. Condițiile de admisibilitate, procedurile prealabile dezbaterii moțiunii și procedurile privind dezbaterea și votarea acesteia sunt detaliate în Regulamentul Camerei Deputaților, la art.158 - 164.

Pentru ca președintele Camerei să ia în considerare o moțiune simplă, trebuie ca, în conformitate cu prevederile art.158 alin. (4), să o verifice dacă îndeplinește cerințele prevăzute la art.158 alin. (1) și ale art.159 alin. (1), respectiv să se refere la o problemă de politică internă sau externă, ori - după caz - cu privire la o problemă care a făcut obiectul unei interpelări și, în toate cazurile, dacă este motivată și dacă a fost inițiată de cel puțin 50 de deputați.

În cazul în care textul prezentat, în continuarea căruia se află cele peste 50 de semnături, corespunde cerințelor regulamentare, președintele Camerei este obligat, în conformitate cu prevederile art.159, să comunice moțiunea simplă de îndată Guvernului, s-o aducă la cunoștința Camerei și s-o afișeze la sediul Camerei, iar în conformitate cu art.160 alin. (1) să-i stabilească o dată de dezbatere ce nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia.

Dacă am accepta faptul că reprezentantul inițiatorilor unei moțiuni simple ar putea citi la tribuna Camerei alt text decât cel pe care l-a înregistrat oficial cu câteva zile înainte, ce sens ar mai avea afișarea textului inițial, ce sens ar mai avea sesizarea Camerei, prin anunțarea moțiunii și difuzarea respectivului text, și ce sens ar mai avea ca acest text inițial să fie comunicat Guvernului.

În analiza speței supuse atenției dumneavoastră sunt esențiale prevederile articolului nr.163, al cărui text îl cunoașteți: "La moțiunile simple prezentate nu pot fi propuse amendamente".

Este evident în opinia noastră că prevederile art.163 cuprind interdicția de a modifica textul moțiunii simple așa cum el a fost depus în timpul ședinței plenului Camerei, la președintele de ședință, în conformitate cu prevederile art.159, așa cum el a fost comunicat Guvernului, conform, așa cum el a fost afișat la sediul Camerei și așa cum el a fost adus la cunoștința Camerei și difuzat deputaților.

Analizând prevederile art.158 - 164 din Regulament, rezultă fără niciun dubiu că prezentându-se în plenul Camerei un alt text decât cel care a fost depus de semnatarii moțiunii, s-au încălcat prevederile regulamentare.

Încălcarea prevederilor art.163, constatată în data de 23 martie în ședința dedicată moțiunii privind învățământul, face ca dezbaterea asupra textului moțiunii, depusă inițial, să devină inadmisibilă. Pe de altă parte, textul nou citit de la tribuna Camerei în data de 23 martie nu îndeplinește condițiile de inadmisibilitate cerute de către Regulament pentru a fi dezbătut.

În concluzie, dacă semnatarii moțiunii simple depuse inițial doresc, în continuare, să fie dezbătută în plenul Camerei problema învățământului, trebuie să se reia procedura prevăzută în Regulament și să depună textul unei moțiuni simple cu acest subiect, în timpul unei ședințe a plenului Camerei Deputaților, la președintele de ședință, în conformitate cu prevederile art.159 din Regulament.

Respectivul text trebuie să respecte toate condițiile regulamentare pentru acceptarea sa și trebuie să parcurgă procedurile prevăzute la art.158-164 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale sunt intervenții?

Domnul Mircea Toader, vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Știți că ne-am aflat într-o situație unică în istoria Parlamentului: o moțiune simplă depusă, alta a fost citită. Ne-am situat într-un blocaj, am solicitat noi, liderii de grup, suspendarea; am discutat cam jumătate de oră ceea ce se întâmplă cu această moțiune, dacă o considerăm moțiune sau n-o considerăm moțiune; liderul PNL a susținut că este moțiune. până la urmă, pentru a ieși din blocaj, că nu era o prevedere regulamentară expresă, am hotărât să ne adresăm Comisiei pentru Regulament, care să ne dea un punct de vedere. cel pe care l-a prezentat ni-l însușim, același punct de vedere am avut și noi în cadrul discuțiilor, dar pentru a nu crea o dispută politică am considerat necesar să ne adresăm acestei comisii.

fiind inadmisibil, i-am pus o întrebare foarte clară domnului Tăriceanu: dacă ar fi să aprobăm această moțiune, ce text respectă Ministerul Educației, cel pe care-l votăm, sau pe cel care a fost citit?

Pe aceste considerente, noi, Grupul parlamentar al P.D.-L, susținem ceea ce a propus Comisia pentru Regulament. Dacă PNL-ul dorește să depună o moțiune, să o depună așa cum prevede Regulamentul.

Și pentru a nu mai veni încă o dată la microfon, în numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, urez tuturor colegilor mei și colegilor de Parlament, chiar și celor plecați, sărbători fericite și să ne vedem cu bine după Paște. (Aplauze)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mai sunt alte intervenții?

Domnul Stanciu, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Anghel Stanciu:

Doamna președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnilor miniștri,

Îmi cer scuze că voi începe cu o mică butadă, și îmi cer scuze, în primul rând, domnului prieten Vainer, pentru că voi face referire la doi distinși ipotetici colegi de-ai domniei sale. Ițic și cu Ștrul aveau un diferend și se certau între ei. Au căzut de acord să meargă la rabin, deci nu la comisie, și zic: "Avem o problemă, rabi". "Ce problemă?" "Spuneți-ne dacă albul este culoare?...Păi, stați să vedem în talmud, acolo!" Se uită și zice: "Da, albul este culoare". "Bine, și spuneți-ne dacă negrul este culoare?". Se uită rabi acolo și zice: "Da, și negrul este culoare". Atunci Ițic îi spune lui Ștrul: "Vezi măi, deșteptule, că ți-am vândut un televizor color?!".

Așa au încercat și distinșii noștri liberali să ne vândă o moțiune. Dar, ea nu-i moțiune. Nu-i moțiune pentru că au plecat la târg cu una și au ajuns cu alta. Și textul de Regulament spune destul de clar că această moțiune, care se concretizează și ea într-un text, nu poate fi modificată.

Parlamentului i se aduc la cunoștință inițiative legislative, propuneri legislative, proiecte de hotărâri. Acestea, prin procedură parlamentară, pot fi modificate. Modificarea ca atare incumbă amendamente. Niciun text care este prezentat sub o formă sau alta Parlamentului nu poate fi modificat nici în comisii, nici în plen, decât prin amendamente.

Regulamentul precizează foarte clar la art. 163: "La moțiunile simple prezentate nu pot fi propuse amendamente." Pentru că moțiunea exprimă poziția unui grup parlamentar față de o anumită problemă internă sau externă, de politică internă sau externă. Or, nu poate să-și schimbe poziția față de cea comunicată Guvernului, afișată public și față de care grupurile parlamentare celelalte și-au pregătit, să spunem, într-un fel sau altul, apărarea.

De aceea, domnilor colegi, este timpul ca, după ce ne-ați vândut patru ani o "economie care duduie", să nu ne mai vindeți moțiuni negre ca fiind albe.

Vă urăm sărbători fericite și așteptăm cu moțiunea de cenzură.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Mihai Voicu din partea Grupului parlamentar al PNL.

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Cred că ar fi o idee bună modificarea Regulamentului, pentru că, sigur, oricât de multe argumente s-ar aduce și, până la urmă, votul plenului este cel care decide, Regulamentul nu este deloc clar din punctul de vedere al moțiunilor simple. Pentru că există o distincție în Regulament între moțiunile de cenzură, care este precizat că trebuie citite, și moțiunile simple, unde scrie că trebuie prezentate.

Dacă viziunea asupra prezentării unei moțiuni este aceea că ea trebuie să fie citită, cred că Regulamentul trebuie modificat în acest sens. Pentru că se poate interpreta oricând că obiectul unei moțiuni simple este reprezentat de concluziile, de cerințele acelei moțiuni și nu de expunerea de motive, dacă vreți, care este textul care precede solicitările celor care au semnat moțiunea simplă. Nici în Parlament, atunci când votăm o lege, votăm legea și nu expunerea de motive, iar ea poate fi prezentată în diverse feluri.

Cred că, pentru viitor, e necesară o precizare suplimentară în Regulament, dacă viziunea plenului este în sensul celor precizate de Comisia pentru Regulament.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Valeriu Zgonea, pe procedură.

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea (de la tribună):

Doamnă președinte,

Distinși colegi,

De fapt, de vreo câțiva ani de zile, de când unii dintre colegii noștri au făcut un regulament, avem mai multe probleme decât soluții. Și nu vrem niciodată să recunoaștem că toate lucrurile pe care le-am făcut sunt atât de interpretabile, încât astăzi, cei care l-au făcut în 2005, se lovesc de el și găsesc tot felul de soluții inedite în Parlamentul României.

Eu cred că, din păcate, noi plecăm de la fondul problemei. În acest moment, avem tot felul de soluții și ne ducem către soluția de moțiune orală, pe asta o inventăm mai nou și i-am explicat-o și distinsului lider al Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților, în care cineva, dimineața, marți la 9,30, citește o declarație politică "moțiunea mea pe agricultură", după care, pe procedură, 51 de parlamentari, începând cu ora 10,00, spun că sunt de acord cu textul dinainte și a apărut moțiunea orală. Inventivitatea românului este, trebuie să recunoaștem, peste capacitatea europenilor de a înțelege.

Dar să ne întoarcem la chestiune. Comisia pentru Regulament a spus foarte clar: în momentul în care nu respecți procedura, nu ai o moțiune, pentru că nu ai îndeplinit procedura, iar moțiunea în sine nu și-a îndeplinit toate etapele ca ea să poată să fie dezbătută de plen.

Și aici avem două variante. Varianta în care putem să închidem acest joc și acest dialog, care nu își are nicio substanță, este ca punctul de vedere al Comisiei de Regulament, deși neregulamentar să facem acest lucru, să fie supus votului plenului, care decide în orice situație ambiguă și să acceptăm și să le cerem colegilor ca, dacă vor să depună o moțiune, să respecte procedura așa cum scrie în Regulament și ei bineînțeles că vor veni imediat și o vor depune.

Această chestiune, supunând Regulamentul din nou plenului Camerei Deputaților este că de fiecare dată când noi avem câte o găselniță de interpretare și constatăm că interpretarea regulamentară este alta, trebuie să supunem la vot articolul pe care l-am votat acum câțiva ani de zile. Pentru că cineva are o viziune, pe care, acum două luni de zile, când dormea sau acum patru ani de zile, o avea sub altă formă. Și ce facem noi este să ne încălcăm propriul regulament, supunând la vot de fiecare dată articolul așa cum trebuie interpretat.

Dar, trecem și peste această chestiune și vă rog, doamna președinte, să plecăm de la principiul că plenul este suveran, ca să lăsăm aceste miștouri pe care unii dintre colegii mei le aduc în Parlament, și să mă întorc la moțiune, care cred că este esența pe care distinsa mea colegă (pe care am botezat-o acum câteva săptămâni și cred că trebuie să fiu dator în aceste zile să bat la ușă, în colegiul domniei sale) a prezentat-o și rămân la ideea că textul depus trebuie prezentat la acest microfon.

Și sper că problemele de învățământ nu se vor duce în probleme de tehnică legislativă sau de tehnica Regulamentului, ci vom discuta pe principii și pe valori, încercând să nu mai avem asemenea idei inovatoare acolo unde, acolo unde - repet, ne îngreunăm propria noastră muncă și de o lună și jumătate încercăm să rezolvăm o problemă foarte simplă.

Doamna președintă, președintele Comisiei pentru Regulament v-a spus un punct de vedere pe care eu îl susțin, acela că etapele procedurale nu au fost îndeplinite de către distinșii noștri colegi, care s-au limitat numai la a crede că, dacă depun o moțiune la președintele de ședință, un text, aceea este o etapă îndeplinită și vă propun să constatăm prin votul plenului că procedura regulamentară nu a fost îndeplinită, drept pentru care nu avem moțiunea de dezbătut și îi rugăm pe distinșii noștri colegi să repete această procedură. Dacă vor patru ani, patru ani o repetăm, nu avem nicio problemă.

Probabil că textul de azi nu mai este textul de ieri și textul de mâine, sigur, nu este textul de astăzi.

Vă mulțumesc și vă urez tuturor, inclusiv celor care depun azi o moțiune, în Săptămâna Mare, sărbători fericite și Paște fericit.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Înțeleg că ne apropiem de o concluzie și vă supun atenției dumneavoastră și o să vă rog să vă exprimați prin vot propunerea făcută de Comisia pentru Regulament, conform căreia procedurile nu au fost îndeplinite, condițiile procedurale nu au fost îndeplinite pentru a continua dezbaterea acestei moțiuni simple pe educație.

Cine este pentru? 183 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Trei voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc mult.

Înțeleg că vreți să vă explicați votul? Vă rog.

Domnul Horea Dorin Uioreanu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Domnilor colegi,

Doamnelor colege,

Partidul Național Liberal, câți am rămas în sală, am votat împotriva acestei soluții date de Comisia de statut. Reprezentantul nostru din această comisie, domnul Ciprian Dobre, a și motivat aparte, pe lângă raportul comisiei, motivele pentru care Partidul Național Liberal are alt punct de vedere vizavi de ceea ce s-a prezentat în raport.

În consecință, noi depunem o nouă moțiune legată de problema învățământului și aici o rog pe colega mea Alina Gorghiu să facă acest lucru. Moțiune simplă, urmează și cea de cenzură.

În final, dacă un distins prieten și bun cunoscut de-al meu, care a vorbit înainte vorbea de miștocăreală și de miștocăreli, cred că mai mare miștocăreală în Săptămâna Mare decât a minți că există cvorum în sală, a minți că se strică aparatura electronică, nu este.

Deci, dragi colegi, având în vedere că încheiem încet lucrările și ne apropiem de sărbătorile noastre pascale, doresc în numele Partidului Național Liberal și al Grupului liberal tuturor colegilor noștri: Sărbători fericite și Hristos a înviat!

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 15 april 2021, 6:10
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro