Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 28, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.57/08-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 28-04-2009 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 28, 2009

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar - fiscale (L106/2009)
 
see bill no. 229/2009 L106/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Trecem la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea măsurilor financiar-fiscale.

Avem o serie de amendamente respinse.

Primul amendament respins vizează art. 6.

Vă consult dacă doreste cineva să susțină acest amendament.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihai-Aurel Donțu:

Onorat prezidiu,

Stimați colegi senatori și deputați,

Aș vrea să spun și domnule ministru, dar nu mai este aici, Art.6 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 vizează Capitolul învățământ, referitor la diminuarea bugetului Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Noi propunem eliminarea acestui articol, pentru că, precum ați auzit și ieri la moțiunea inițiată de liberali, învățământul se află într-o situație nu tocmai potrivită, iar prin aceste măsuri financiare se vor diminua investițiile, unele deja începute, altele în faza de desfăsurare sau care vor continua în alte faze.

Investițiile vor fi grav afectare.

De asemenea, prin această diminuare cu până la 6% din bugetul învățământului vor fi afectate și salariile profesorilor, nu mai vorbesc de promisiunile electorale de 505 măriri, dar măcar aceste cresteri pe anul bugetar 2009 să fie realizate.

De aceea, vă cer să fiți de acord cu adoptarea acestui amendament și să eliminăm art.6, prin aceasta să putem păstra valoarea de 6% din PIB pentru învățământ.

Dacă nu se va putea păstra această valoare, asa cum s-a stabilit în Pactul pentru învățământ, măcar să se păstreze la nivelul adoptat prin bugetul pe anul 2009.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Alte intervenții nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul respins de comisie.

Cine este pentru? 81 de voturi pentru.

Cine este împotrivă?

175 de voturi împotrivă.

Cine se abține? 3 abțineri.

Vă mulțumesc.

Cu 81 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă și 3 abțineri, amendamentul a fost respins.

Trecem la art.7.

Vă consult dacă susține cineva acest amendament.

Poftiți domnule deputat Mihăiță Calimente.

Domnul Mihăiță Calimente:

Doamnă președinte, Stimați colegi, În acest amendament se propune eliminarea art.7 și păstrarea bugetului Ministrului Apărării Naționale în limitele bugetare adoptate prin Legea bugetului pe anul 2009.

Am făcut acest lucru deoarece se propune reducerea bugetului cu 696 de milioane, ceea ce reprezintă 9% din acest buget propus pentru anul 2009.

La motivarea respingerii acestui amendament se spune că aceasta nu afectează cheltuielile bugetului de stat și nici cele ale ministerului.

Noi considerăm că prin reducerea bugetului cu 696 de milioane se afectează exact ceea ce se propune aici în vederea securizării depozitului de armament și muniție, reparării împrejurimilor perimetrale la sectoarele tehnice, reabilitării sistemului de iluminat perimetral la depozite, și aici cred că este o greseală: delaborării munițiilor.

Noi susținem în continuare amendamentul de la art.7.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Înțeleg că mai există o susținere.

Vă rog.

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Tot la acest amendament vreau să intervin, cu permisiune dumneavoastră, bineînțeles, pentru că acest amendament suntem îndreptățiți să îl includem, iar dumneavoastră să îl votați, deoarece face parte din programul de guvernare și reprezintă soluții, nu critici, asa cum a solicitat domnul ministru de finanțe.

Mă refer la faptul că în Programul de guvernare, la Capitolul 29 - Securitate Națională, la "Obiective de guvernare", bineînțeles, "se asigură îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de membru al NATO și Uniunii Europene".

La nr. 2 - Participarea activă la promovarea democrației și construcției securității în vecinătatea apropiată a României, în special în bazinul extins al Mării Negre.

România trebuie să-si asume rolul de vector în susținerea dimensiunii estice a securității NATO și UE.

Dar ceea ce este mai important este că la "Direcții de acțiune" avem o prevedere care asigură alocarea anulă a unui procent de minim 2% din produsul intern brut pentru cheltuieli de apărare și până la 2,38% pe proiecte concrete.

Cresterea semnificativă a fondurilor destinate gestionării situațiilor de urgență, asigurarea unei bugetări corespunzătoare pentru structurile militare și de informații, precum și pentru celelalte instituții cu atribuții în domeniul securității naționale.

De aceea noi am venit în fața dumneavoastră cu acest amendament, care nu propune altceva decât introducerea unui nou articol ce va avea trei aliniate, și anume:

Ministerul Apărării Naționale poate încheia angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, al doilea, cheltuielile legate de participarea forțelor armate române la operațiunile în străinătate sub egida ONU, OSCE, NATO, Uniunii Europene sau în cadrul unor coaliții multinaționale vor fi suportate din alte fonduri guvernamentale, care pot finanța acest tip de acțiuni, si, în fine, creditele de angajament care se încheie pe acest an nu pot depăsi 2,38% din produsul intern brut.

Deci, vă rog să votați acest amendament pentru a nu vă dezice de programul de guvernare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Dumneavoastră ați susținut deja amendamentul nr.3.

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr. 2, amendament respins de comisie.

Cine este pentru? 83 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 177 de voturi împotrivă.

Cine se abține? O abținere.

Vă mulțumesc.

Cu 83 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr. 3.

Cine este pentru? 75 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 182 de voturi împotrivă.

Cine se abține? O abținere.

Vă mulțumesc.

Cu 75 de voturi pentru, 182 voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Amendamentul 4, amendament respins.

Vă consult dacă doreste cineva să susțină acest amendament.

Vă rog, doamna deputat.

Doamna Lucia Ana Varga:

Doamnă președinte, Stimați colegi, Grupul parlamentar al PNL vă propune eliminarea art.11, a articolului care se referă la diminuarea sumelor alocate pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare de la bugetul Ministerului Mediului.

Nu suntem de acord cu reducerea a peste 675 de mii lei, de fapt din cofinanțarea proiectelor pe care autoritățile locale trebuie să le asigure pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare, epurare în județe.

Avem nevoie de aceste investiții.

Uniunea Europeană ne acordă finanțare.

Putem demara aceste finanțări din aceste fonduri de cofinanțare și prin urmare vă cer să votați această eliminare pentru a fi în sprijinul autorităților locale.

Prin realizarea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare și epurare, nu facem altceva decât continuăm politica demarată de Guvernul Liberal și realizăm condiții de viață mai bune cetățenilor României.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Si eu vă mulțumesc, doamna deputat Lucia Varga.

Vă consult dacă mai sunt intervenții la acest amendament.

Nu. Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să numărați.

Cine este pentru? 83 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 181 de voturi împotrivă.

Abțineri? Două.

Vă mulțumesc.

Amendamentul fost respins.

Amendamentul de la poziția 5 se susține?

Vă rog, domnule senator Belacurencu.

Domnul Trifon Belacurencu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, am insistat să intervin la acest punct pentru ami susține amendamentul, având în vedere că propunerea mea se referă la a corecta o greseală materială săvârsită la aprobarea bugetului de stat pe anul 2009.

Amendamentul constă în introducerea unui articol suplimentar, art. 121, în sensul că "În Anexa nr.3/27/02b la bugetul Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, la poziția 34, în locul Casei de cultură "Grigore Kiazim", orasul Măcin, județul Tulcea, cu o valoare de 280 mii lei, să fie trecut Căminul cultural comuna Topolog, județul Tulcea cu valoarea de 280 mii lei".

Motivația este aceea că obiectivul Casa de cultură "Grigore Kiazim" este prins în Programul "Construire asezăminte culturale", finanțat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, în Anexa nr.3/15/29.

De asemenea, o a doua motivație este că în comuna Topolog, o comună mare, importantă a județului Tulcea, Căminul cultural se află într-o situație jalnică, stă să cadă.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator Belacurencu.

Mai sunt intervenții la acest amendament? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră, doamnelor și domnilor senatori și deputați, amendamentul de la poziția 5.

Cine este pentru? 93 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 175 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul fost respins.

Amendamentul de la poziția 6 se susține? Domnul senator Fodoreanu nu doreste să-l susțină.

Amendamentul de la poziția 7.

Domnule senator Mustățea, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Mustățea:

Vă mulțumesc, domnule președinte de sedință.

Stimați colegi, amendamentul de la poziția 7 se referă la eliminarea art.7 din ordonanță care prevede diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor și municipiilor.

În speță, se referă la finanțarea cheltuielilor de personal pentru unitățile din învățământul preuniversitar de stat.

Nu putem să fim de acord cu această reducere din două motive.

În primul rând, conform Legii bugetului de stat, art. 5 alin.(5), în această situație unitățile administrativ-teritoriale ar trebui să aloce din fonduri proprii sumele care li s-au redus prin acest proiect.

Stim foarte bine că, în această perioadă de criză economico-financiară, veniturile unităților administrativ-teritoriale sunt din ce în ce mai mici și nu vor avea, în mod sigur, resursele necesare alocării acestor fonduri.

Al doilea motiv este acela că s-au încălcat prevederile art. 8 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, în conformitate cu care autoritățile publice centrale sunt obligate să consulte, înaintea adoptării oricărei decizii, structurile asociative ale autorităților publice locale, în toate problemele care îi privesc.

Din expunerea de motive, secțiunea 6, nu rezultă că această consultare a avut loc cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, motiv pentru care consider că se impune eliminarea acestui articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator Vasile Mustățea.

Încă o intervenție pe amendamentul de la poziția 7.

Domnul senator Varujan Vosganian.

Domnul Varujan Vosganian:

Stimați colegi, suntem în fața unui articol care se referă la două lucruri: în primul rând, la reducerea unor cheltuieli si, în al doilea rând, la reducerea acestor cheltuieli în transferurile de TVA

către administrațiile locale.

Am două chestiuni de prezentat în susținerea amendamentului colegului meu.

Cea dintâi este de fond.

Stimați colegi, suntem într-o situație paradoxală care, cred eu, este lămuritoare în legătură cu modul în care Guvernul, prin legile bugetare și prin această rectificare, înțelege să-si configureze politicile publice.

Politicile publice se dezvoltă printr-o viziune strategică și prin susținere financiară.

Cu cât banii sunt mai mulți, cu atât politicile publice respective se pot face mai bine.

Anul trecut, cheltuielile bugetului de stat, în timpul guvernării liberale, au fost de 80 miliarde lei.

Se presupune că, dacă cheltuielile cresc peste rata inflației, atunci și politicile publice au susținere mai mare.

Stupoare! Guvernul Boc prefigurează prin rectificare mai mulți bani decât anul trecut, dar este mai sărac.

Stimați colegi, potrivit acestei rectificări, Guvernul Boc are la dispoziție în bugetul de stat 92 miliarde lei, ceea ce înseamnă cu 15% mai mult decât anul trecut.

Stimate domnule locțiitor de ministru, vă rog eu să nu mai evocați deficitul pe anul trecut, pentru că sunteți în defect.

Pe bugetul de stat, deficitul dumneavoastră va fi de 5,6% din PIB, iar asta din plecare, în timp ce deficitul nostru a fost de 3,8% la final.

Nu-mi vorbiți mie de titlurile de proprietate de la Fondul "Proprietatea" și de Fondul de rulment de la administrațiile locale, pentru că acelea nu au fost cheltuieli ale anului 2008, ci au intrat pe deficit din cauza metodologiei europene.

Dar, de fapt, pe comparațiile de deficit, deficitul nostru a fost de 3,3%, iar al dumneavoastră de cel puțin 4,6%, la bugetul de stat aveți un deficit mai mare decât noi cu peste 2,5 miliarde euro.

În aceste condiții, vă întreb: dacă dumneavoastră aveți de cheltuit 92 miliarde lei, iar noi am avut de cheltuit 80 miliarde lei, cum am reusit noi să mărim salariile, cum am făcut noi 6 miliarde euro pe investiții din surse interne, cum am reusit noi să facem transferuri astfel încât pensiile să crească, punctul de pensie să atingă 45% în octombrie, iar dumneavoastră scădeți salariile, amânați Legea privind cresterea pensiilor, subfinanțați ministerele, subfinanțați administrația locală?!

Opinia mea este că luați lucrurile foarte usor și aruncați povara prea repede pe administrația locală.

Vă previn, stimați colegi parlamentari, pentru că mulți dintre dumneavoastră reprezentați mediul rural, că primăriile nu au bani decât de salarii și asta numai până în luna august, vă previn că toate proiectele de investiții sunt oprite și că administrațiile locale nu au bani de investiții, vă reamintesc..., de fapt, nu vă reamintesc, fiindcă nu ați stiut niciodată, fiindcă acest Guvern nu v-a prezentat niciodată fisa bugetului consolidat și nici fisele pe domenii când ați votat bugetul și ar fi trebuit să refuzați votarea lui fără a avea aceste cifre, dacă le-ați fi avut ați fi stiut că deja finanțarea administrației locale este, în termeni nominali, cu 10% mai mică decât anul trecut, în termeni reali, cu 15%, iar acum mai tăiem 800 milioane lei și de unde? De la învățământ.

Stimați colegi, acest alineat este total împotriva, nu doar a promisiunilor PD-L-ului și PSD-ului, care amenințau că dau înapoi și din urmă banii din taxa pe tranzacțiile imobiliare pe care noi iam transferat de la orasele mari la orasele mici și comune, ci este în flagrantă contradicție cu toate celelalte principii despre care vorbim: principiul autonomiei locale, Strategia de la Lisabona, eficiența politicilor publice.

Pentru acest motiv mă alătur acestui amendament și vă rog să respingeți textul la care s-a făcut vorbire. (Aplauze)

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 7.

Cine este pentru acest amendament? 84 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 174 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul fost respins.

Amendamentul de la poziția 8.

Se susține?

Domnul deputat Bogdan Olteanu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule președinte de sedință, Stimați colegi, După un amendament cu consecințe la nivel național, vă facem o propunere pentru un amendament cu implicații importante la nivel local, mai ales la nivelul unei zone mai puțin favorizate din municipiul Bucuresti.

Este vorba de două proiecte de interes social în municipiul Bucuresti, pentru care vă rugăm să vă dați votul.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Cine este pentru acest amendament? 84 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 177 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul fost respins.

Amendamentul de la poziția 9.

Domnul deputat Dobre.

Domnul Victor-Paul Dobre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Amendamentul nostru se referă la eliminarea din textul ordonanței a alin.(4) art. 12 prin care se diminuează veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Diminuarea este în contradicție cu practica Uniunii Europene, sumele respective putând fi utilizate atât pentru plata concediilor medicale, cât și pentru tratamente, proteze, pensii de invaliditate sau boli profesionale, iar, prin eliminarea lui, degrevăm bugetul asigurărilor sociale de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 9.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? 85 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 178 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul fost respins.

Amendamentul de la poziția 10 se susține? Nu se susține.

Amendamentul de la poziția 11 se susține? Domnul deputat Márton Árpád.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor, Astfel de prevederi, desi par corecte din punctul de vedere al matematicii simple a Ministerul Economiei și Finanțelor, pot duce la perturbări importante într-un domeniu sau altul.

Vă supun atenției două domenii de această natură: sănătatea și învățământul.

Noi suntem de acord să regândim sistemul de învățământ si, după ce lam regândit, să aducem în consonanță cu această regândire numărul de personal didactic angajat în învățământ.

Însă, aplicarea alin.(2) în mod mecanic, va agrava și mai mult situația din învățământ pentru că nu vom avea profesori, nu vom putea angaja profesorii necesari pentru derularea normală a sistemului de învățământ.

Mai mult decât atât, studenții care termină facultățile și care ar urma să se angajeze conform acestor studii, nu vor mai avea locuri de muncă, decât cel mult o proporție de 15% în întregul sistem de învățământ, în condițiile în care stim că există - fiindcă ni s-a spus ieri, de către doamna ministru - o necesitate mult mai mare, deocamdată, pentru o derulare normală a învățământului.

Aceeasi problemă este și în sănătate cu medicii și celelalte cadre medicale.

Ce facem? Nu putem angaja un medic?! Pentru funcționarea unui post pe ambulanță avem nevoie de cel puțin trei medici, deci nu mai pot angaja un medic, pentru că am fost blocat prin ordonanță?! Nu am nici un medic sau, eventual, am un singur medic.

Deci sunt niste lucruri care trebuie totusi avute în vedere pentru derularea normală a instituțiilor.

Pe aceste considerente, am propus la alin.(1) o completare, pentru că au fost niste derogări de la regula generală, să mai fie una: "sau care sunt necesare pentru buna funcționare a instituției".

V-am dat ca exemplu, situația în care trebuie să am asigurată o permanență pe salvare, am nevoie de trei medici.

În alin.(2), am propus mărirea procentului de la 15 la 25 și - încă o dată, revin la cele spuse ieri de doamna ministru, la dezbaterea moțiunii -introducerea aceleiasi prevederi: "fără periclitarea bunei desfăsurări a sistemului de învățământ".

Este situația în care avem suplinitori, iar în toamnă acele funcții trebuie scoase la concurs, dar nu pot fi scoase la concurs, fiindcă sunt blocate.

Deci toate funcțiile pe care sunt angajați suplinitori pentru un an, din toamnă vor fi blocate; vor fi libere, dar nu va exista personal didactic care să înceapă anul scolar în toamnă, în foarte multe scoli, în primul rând, în mediul rural.

Nu cred că se poate aplica mecanic această prevedere.

Vă rog ca atunci când votați, să vă gândiți cu mare responsabilitate la cele două sectoare: sănătatea și învățământul.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră aceste două solicitări de modificare a textelor.

Vă rog să votați.

Cine este pentru includerea în art. 22 a acestor modificări? 85 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 178 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul fost respins.

Vă mulțumesc.

Amendamentul de la poziția 12 se susține?

Domnule deputat Márton Árpád Francisc, aveți cuvântul.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, suntem într-o situație de criză în care, în foarte multe țări din Europa și America de Nord, se încearcă sprijinirea producției de autoturisme, inclusiv prin intervenția statului.

Noi avem producție internă de autoturisme.

O modalitate prin care statul o poate susține este tocmai achiziționarea acestor produse din bani publici, evident, o achiziționare rațională, pentru că trebuie să ai acei bani pentru a-i putea cheltui.

Dacă dorim să sprijinim o astfel de activitate, putem pune o limită prin care să dirijăm aceste achiziții către anumite tipuri de autoturisme produse la noi în țară.

În loc să facem asta, ce facem noi? Blocăm toate achizițiile publice de autoturisme, deci, prin asta, nu ajutăm.

Dimpotrivă, restricționăm posibilitatea ca, din bani publici, să se poată achiziționa acele produse, să fie ajutată acea industrie auto care în alte țări este ajutată într-un fel sau altul.

Eu cred că numai prin Programul "Rabla" am rezolvat toate problemele industriei noastre auto.

De aceea, am propus eliminarea lit. a) de la acest articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 12.

Vă rog să votați.

Cine este pentru acest amendament? 85 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 177 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul fost respins.

Vă mulțumesc.

Amendamentul de la poziția 13.

Domnul deputat Erdei.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Erdei-Dolóczki István:

Domnule președinte de sedință, Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Pentru rigurozitatea textului și pentru a preciza data până la care este în vigoare interdicția prevăzută în această ordonanță, aș dori să se insereze în textul art. 24 alin.(1) următoarea frază: "De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31.XII.2009, autoritățile și instituțiile"... iar textul continuă.

Găsesc că este benefic să fie stabilită și cuprinsă în textul legii data până la care este în vigoare această interdicție, nu cumva să se gândească cineva că putem lucra și în anul 2010 tot cu acest text de lege.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 13.

Vă rog să votați.

Cine este pentru adoptarea amendamentului?

82 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 180 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul fost respins.

Amendamentul de la poziția 14.

Domnul deputat Máté András Levente.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Máté András Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fiind la rectificarea bugetului, susțin acest amendament în continuare.

Cred că interzicerea aspectelor prevăzute la lit. a) lit. b) și lit. c) contravine unui climat al economiei care ar trebui să prospere, nu să fie îngreunat din ce în ce mai mult.

Astfel, a interzice cumpărarea de autoturisme, mobilier și aparatură de birotică, cred că este un non-sens.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 14.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? 84 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 181 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Vă mulțumesc.

Amendamentul fost respins.

Amendamentul de la poziția 15 se susține? Nu se susține.

Amendamentul de la poziția 16 din Anexa cuprinzând amendamentele respinse se susține?

Domnul Lakatos Petru.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de sedință,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

La art. 24, am propus o literă nouă, lit. d), și anume "autoritățile publice locale, cu condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate cu această destinație să aibă posibilitatea să achiziționeze mobilier, autoturisme" sau ce doresc aceste autorități locale.

Din păcate, găsesc următoarea explicație absolut hilară, în ceea ce priveste motivația respingerii: "Se propune respingerea, întrucât s-ar crea o discriminare față de măsurile luate pentru restrângerea și eficientizarea cheltuielilor publice între autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și cele ale administrației publice locale."

Deci, când vorbim de descentralizare, noi, de la Bucuresti, trebuie să stabilim dacă consiliul local poate să cumpere un stingător sau un alt mijloc fix, dacă se încadrează în bugetul aprobat de consiliul local?! Asta este reala descentralizare?! Ca să nu mai vorbim de faptul că, în următorul articol, aceeasi diferențiere o face inclusiv Guvernul prin propunerea "text existent în ordonanța de urgență".

Inițiatorii ordonanței nu sunt consecvenți cu propriile lor păreri.

Eu v-as propune să fiți de acord nu numai în vorbe, ci și în fapte ca autoritățile publice locale, respectiv consiliile locale să aibă posibilitatea, în cadrul bugetului, în cadrul sumelor aprobate în acest scop, să facă achizițiile respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule deputat Borbély, aveți cuvântul.

Domnul Borbély László:

Vă mulțumesc, domnule președinte de sedință.

Stimate colege,

Stimați colegi,

În alocuțiune, domnul ministru a spus - și am apreciat acest gest - că este deschis la orice propunere de bun-simț, de oriunde ar veni ea, dacă este justificată.

Domnia Sa nu a avut răbdarea să stea la discutarea acestei foarte importante ordonanțe, dar, vă rog foarte mult, domnule secretar de stat Gherghina, pentru că aveți o experiență vastă în domeniu și având în vedere că aici s-au adus observații pertinente, măcar să răspundeți.

Să vină inițiatorul să explice de nu este de acord, pentru că s-au adus argumente în plus față de ceea ce s-a discutat în comisie.

Deci vă rog respectuos să veniți să explicați de ce nu acceptați aceste amendamente, multe din ele, de bun-simț, să stie toată lumea, și colegii din grupurile parlamentare, care este poziția dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Domnule secretar de stat Gherghina, vă rog, răspundeți-i domnului deputat Borbely. (Intervenție neinteligibilă din sală)

Si dumneavoastră, și deputat domnului Lakatos.

De altfel, nu trebuia să vă dau cuvântul, pentru că nu sunteți inițiator de amendamente, domnule deputat Borbely.

Domnul Gheorghe Gherghina:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Vreau să vă reamintesc că atât Comisia Europeană, cât și celelalte organisme financiare internaționale judecă deficitul unei țări pe tot sectorul public, denumit S13 - sectorul public.

În acest sector public intră și administrația centrală, și administrația locală, și administrațiile sistemelor de asigurări sociale.

Noi raportăm, iar la Maastricht s-a stabilit acel deficit pentru tot acest sector public.

În aceste condiții, Parlamentul si, respectiv, Guvernul sunt responsabili pentru încadrarea în deficitul pe tot acest sector.

Prin urmare, nu vom scăpa de această problemă si, de foarte multe ori, Guvernul va fi obligat să ia măsuri pentru respectarea deficitului, măsuri care vor presupune și diminuarea cheltuielilor administrațiilor publice locale.

Deci în acest context a fost luată și această măsură, întrucât este necesar să facem economie și la nivel central, și la nivel local, pentru această categorie de cheltuieli, și să încercăm să diminuăm deficitul sectorului public.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Si eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, amendamentul de la poziția 16.

Cine este pentru aprobarea acestui amendament? Vă rog să votați.

81 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 176 de voturi împotrivă.

Sunt abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Se susține amendamentul de la poziția 17?

Domnule senator Cseke Attila-Zoltán, poftiți, aveți cuvântul.

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Amendamentul formulat de mine a pornit, de fapt, de la o întrebare retorică, și anume: în ce stat dorim să trăim? Într-un stat cu principii de drept solide, cu democrație bazată pe neamestecul statului în sfera privată, cu o economie de piață liberă? Aceasta este întrebarea retorică.

Cred că toți suntem de acord cu răspunsul că dorim să trăim într-un asemenea stat.

Stimați colegi, Capitolul IV al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

34/2009 reglementează constituirea unui Fond social la care vor contribui, prin sponsorizări, producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale, în mod benevol, desigur, cum prevede Guvernul.

Este discutabilă întreaga filozofie a constituirii acestui Fond social, dar eu m-as referi numai la art. 29 alin. (2), alineat pentru care am solicitat abrogarea prin acest amendament.

Ce prevede acest alineat? "Sumele cu care vor sponsoriza și vor contribui la Fondul social producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume obținute din majorarea de preț la gazele naturale în cursul anului 2008."

Stimați colegi, am cerut abrogarea acestui alineat, deoarece statul nu poate impune, nici măcar cu titlu orientativ, agenților economici respectivi - mulți dintre ei fiind persoane juridice cu capital majoritar privat, în care statul nu deține majoritatea, deci statul nu poate impune acestor agenți economici - categoria de sume din care să sponsorizeze un anumit fond, fie el și social.

Este, din punctul meu de vedere, un amestec nepermis al statului în ceea ce priveste economia de piață, regulile de funcționare ale acestei economii și dreptul de dispoziție asupra capitalului privat în economie.

Susțin și vă rog să fiți de acord cu acest amendament, prin care se elimină acest amestec al statului prevăzut în alineatul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Si eu vă mulțumesc, domnule senator.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 17, amendament respins de comisii.

Cine este pentru aprobarea acestui amendament? Vă rog să votați.

85 de voturi pentru.

Cine este împotriva amendamentului? 178 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul a fost respins.

Se susține amendamentul de la poziția 18?

Domnule deputat Lakatos Petru, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de sedință,

Doamnelor și domnilor,

Propunerea respectivă se poate califica ca propunere indecentă.

Nu amendamentul propus de mine este indecent, ci propunerea inițială este indecentă si, dacă am dori să mergem mai departe, am sesiza că inițiatorii doresc să ne facă părtasi la evaziune fiscală, respectiv să fim de acord să devenim evazionisti fiscali.

De ce? Pentru că se propune ca acea contribuție despre care putem discuta toată ziua dacă e benevolă sau nu, cum rezultă, din ce profit, să nu fie impozitată.

Practic, statul scoate dintr-un buzunar banii, din păcate, în acel buzunar se găseste bugetul, și îi introduce în celălalt buzunar, al Guvernului, din care poate să folosească sumele fără control parlamentar, pentru că acesta este un fond special.

Dacă dorim să mergem mai departe pe linia evaziunii, atunci nu aveți decât să votați, dar eu aș propune să fim corecți, să nu fim de acord cu diminuarea bugetului cu sumele respective, care se constituie din impozit, asa cum prevede Codul Fiscal, pentru că sponsorizarea este deductibilă numai în anumite condiții, deci să menținem prevederile din Codul Fiscal, iar cei care doresc să doneze foarte cinstit din profitul lor să contribuie, în aceste condiții, la Fondul social.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 18.

Cine este pentru aprobarea acestui amendament? 85 de voturi pentru.

Împotrivă? 179 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost respins.

Se susține amendamentul de la poziția 19?

Domnule deputat Márton Arpád, aveți cuvântul.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Eu am propus eliminarea întregului capitol, pentru că nu mi se pare corect să se modifice Codul Fiscal printr-o lege a bugetului.

Codul Fiscal se modifică asa cum prevede legea, cu sase luni înainte de a intra în vigoare și alte asemenea lucruri.

Este în interesul siguranței activității financiare si, evident, are repercusiuni și asupra celor ce se întâmplă în economia reală.

Cealaltă problemă pe care vreau s-o ridic... Poate o să-mi dați crezare că cei care au făcut aceste propuneri au lipsit de la orele de aritmetică, pentru că - foarte usor vă voi demonstra - prin impozitarea minimă anuală a unor întreprinzători care nu au profit, deci li se impun aceste impozitări minimale, pentru primele cinci poziții, bugetul de stat, dacă se închide prăvălia, chiar cu doi angajați, va pierde mai mult decât câstigă.

Dacă un astfel de întreprinzător are doar doi angajați, cu salarii minime de 600 lei, anual, va plăti mai mult de 7 200 lei ca: impozit pe venit, asigurări de sănătate, asigurări sociale.

Va mai plăti încă 2 700 lei, pentru că trebuie să scoată acei bani, este vorba de plata TVA pentru activitatea desfăsurată.

Iar statul, dacă cei doi angajați vor deveni someri, va trebui să plătească, în cel mai bun caz, 10.800 lei anual pentru ajutor de somaj.

Deci sunt în jur de 20.000 lei pe care statul, adică bugetul național, îi va pierde în urma acestui impozit.

V-am demonstrat că cei care au propus această soluție vor păgubi statul cu foarte mulți bani, vor păgubi bugetul de stat, iar toate celelalte impozite, create tot asa anapoda, zic eu, vor avea aceeasi înrâurire asupra economiei.

Vă spun încă odată, trebuie să eliminăm acest capitol, să se vină cu o lege de modificare a Codului Fiscal, care să intre în vigoare peste sase luni, asa cum prevede legea.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule deputat.

(Domnul deputat Kelemen Attila Bela-Ladislau solicită cuvântul).

Domnule Kelemen, este legat de amendamentul acesta? După ce dăm votul acesta, vă ofer cuvântul pe procedură.

Vă rog, cine este pentru adoptarea acestui amendament de la poziția 19?

Vă rog să votați, stimați colegi.

82 de voturi pentru.

Împotrivă? 180 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Acum, pe procedură, domnule deputat Kelemen, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Kelemen Attila Bela-Ladislau:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu văd, domnule președinte, că masina de vot funcționează perfect.

Voiam să vă atrag atenția că nici la votul precedent, nici la votul dat pe celelalte două articole, la conducerea sedinței nu participau reprezentanții Camerei Deputaților.

La sedințele comune trebuie să fie la masa prezidiului reprezentanții ambelor Camere.

Acum văd că domnul secretar a sosit de undeva, deci intervenția mea, oarecum, si-a pierdut obiectul.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru atenționare.

Aveți perfectă dreptate, asa este.

Mergem mai departe, la poziția 20 din Anexa cu amendamente respinse.

Vă rog, domnule deputat Eugen Nicolăescu, aveți cuvântul pentru a vă susține amendamentul.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte de sedință, Doamnelor și domnilor colegi, Este foarte greu, în câteva cuvinte, să încerci să convingi pe cine nu vrea să fie convins de necesitatea eliminării acestui articol.

De fapt, acest articol introduce impozitul minim.

Corect ar fi fost să se numească acest capitol "impozitul minim obligatoriu", pentru că, atât timp cât se referă și la întreprinderi care au pierdere, că acestea trebuie să plătească un impozit, atunci, acest impozit este minim și obligatoriu.

M-am uitat pe motivația pe care a adus-o ministerul împreună cu majoritatea din comisiile reunite la respingerea acestui amendament.

Este si, aș spune, amatorist scrisă, dar, mai ales, este o motivație care nu are nicio legătură cu realitatea, ca să nu folosesc cuvinte tari.

Eu nu cred că există echitate în a impozita pe cei care au profit și pe cei care nu au profit.

Cei care nu au profit nu au profit din diverse considerente.

Unii dintre ei fac investiții și în primul, al doilea, poate chiar al treilea an, nu au cum să aibă profit.

Unii dintre ei se confruntă cu situații dificile de piață, în funcție de obiectul de activitate pe care îl au și încearcă o perioadă de timp să supraviețuiască si, pe măsură ce piețele se rearanjează, pot să revină pe piață într-o poziție favorabilă, iar atunci pot avea profit și pot plăti din nou impozit pe profit.

Unele firme au probleme cu propriii salariați și sunt în procese de reorganizare-restructurare, ca să poată ajunge din nou pe profit și asa mai departe.

Situațiile sunt multe, sunt diverse, în practică.

Nu putem noi, de la Bucuresti, din această sală, să luăm în brațe Ministerul Finanțelor Publice și să spunem că el are dreptate, că toată lumea trebuie să aibă un profit într-un anume cuantum.

Adică noi să planificăm toate firmele cu profit, că asa vrem noi, indiferent ce se întâmplă în realitate.

Cred că este și o măsură antieconomică, este și o măsură ambiguă, dar, mai ales, este o măsură care ține, mai degrabă, de mentalitatea altor vremuri decât de o piață liberă concurențială, o piață normală.

De aceea, vă propun să fiți de acord cu eliminarea acestui tip de impozit care va avea ca efect înmormântarea firmelor mici și mijlocii.

Deja - probabil că ați citit și dumneavoastră în presă - sunt foarte mulți contribuabili care s-au dus la Registrul Comerțului să-si radieze firmele, s-au dus să le schimbe statutul juridic, s-au dus să le transforme din persoane juridice în persoane fizice autorizate, să le suspende activitatea, tocmai pentru că micul întreprinzător stie mai bine ce înseamnă acest impozit asupra vieții fiecăruia în parte.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, Dacă, într-adevăr, țineți la mediul de afaceri românesc, dacă, într-adevăr, vă interesează soarta contribuabilului român, atunci, vă rog să votați pentru eliminarea acestei aberații economice.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Si eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 20, amendament susținut de domnul deputat Eugen Nicolăescu.

Cine este pentru acest amendament? 86 de voturi pentru.

Împotrivă? 174 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Amendamentul de la poziția 21.

Domnule deputat Máté András-Levente, aveți cuvântul.

Domnul Máté András-Levente:

Domnule președinte, Stimați colegi, Observ că gravitația în plenul celor două Camere este destul de mare, pentru că fiecare amendament susținut a "căzut".

Eu sper că amendamentul meu nu va fi respins de data aceasta.

Într-adevăr, are acelasi scop pe care l-a avut amendamentul anterior, respectiv al colegilor liberali.

Pe lângă acele motive, v-as propune să facem un calcul, ce înseamnă acest venit minim care ar trebui să existe și impozitul care este progresiv deja, și nu o cotă unică, asa cum a fost până acum.

Aproape în fiecare sat sau comună există un magazin mic, cu doi-trei angajați, care susține traiul acelor persoane și al familiilor lor, respectiv al proprietarului.

Sunt acei comercianți mici care, cât de cât, contribuiau la bugetul de stat.

În urma acestor reglementări, aceste societăți comerciale îsi vor înceta activitatea, iar acele persoane vor deveni someri, urmând să suportăm din bugetul asigurărilor sociale plata acelor sume care revin somerilor pe o perioadă determinată.

Pentru acest motiv, v-as ruga foarte mult să susțineți amendamentul meu.

Vă mulțumesc foarte mult.

Pe procedură, aș dori să stiu dacă, într-adevăr, n-ar trebui să fie lângă dumneavoastră și un reprezentant al Camerei Deputaților.

Domnul Alexandru Pereș:

Este aproape, aici, la telefon, după cum vedeți...

Domnul Máté András-Levente:

Eu vă înțeleg, domnule președinte, dar stiți, trebuie să fie doi secretari și doi presedinți de sedință.

Dumneavoastră sunteți singur, iar până acum am votat încălcând Regulamentul sedințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului și este bine să fie consemnat acest lucru în stenograma sedinței.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc pentru observații.

Imediat o să avem prezidiul complet.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 21, amendament propus de domnul deputat Máté András-Levente.

Cine este pentru acest amendament? 84 de voturi pentru.

Împotriva amendamentului? 173 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Amendamentul a fost respins.

Amendamentul de la poziția 22.

Domnule deputat Lakatos Petru, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de sedință, Doamnelor și domnilor, Dau posibilitatea, prin acest amendament, Domniilor Voastre să fiți de acord cu mine, fără să atrageți reprosuri din partea FMI, fără să se modifice bugetul de stat, fără să aibă repercusiuni domnul secretar de stat, că nu a apărat cauza ministerului.

Ce am propus? Am propus ca prima transă din impozitul minim obligatoriu, plătit anticipat, pe care nu ați dorit să-l eliminați, să înceapă, nu de la zero, ci de la un leu.

O să ziceți: ce importanță are un leu, în ziua de astăzi? Un leu, în ziua de astăzi, doamnelor și domnilor, are o importanță foarte mare, pentru că, în perioadă de criză, mai ales la începutul acestui an, foarte mulți dintre operatorii economici la care se referă această ordonanță au stat și stau pe gânduri nestiind ce să facă: să renunțe, să ceară suspendarea activității?

Problema stă în felul următor.

Se poate cere o singură dată suspendarea activității pe o perioadă de trei ani, dar este un procedeu un pic mai complicat.

Si mai complicat este dacă se solicită radierea.

Asta durează două-trei luni.

Deci ar trebui, prin această măsură, să dăm posibilitatea operatorilor economici onesti, care nu sunt evazionisti fiscali, dacă nu au avut niciun leu venit pe anul 2009, să nu fie obligați să plătească impozitul minim.

Explicația respingerii amendamentului sună asa: "Crearea primei transe de impunere pornind de la "zero" a avut în vedere plata impozitului de către toți contribuabilii care desfăsoară activitate.

Persoanele juridice care se află în inactivitate temporară, înregistrată la Registrul Comerțului, nu aplică prevederile art. 18 alin. (2) pe perioada de inactivitate".

Eu m-am referit la persoanele care nu se află încă în evidența Registrului Comerțului, practic, nu au cerut suspendarea activității pe trei ani, speră că Guvernul României va lua măsurile cele mai juste, cele mai corecte, speră că economia se va revigora si, poate, în trimestrul III al anului 2009 să-si reînceapă activitatea.

Si atunci, să nu-i obligăm pe ei, până nu încep această activitate... Sau poate vor începe în 2010, că nici atunci n-ar fi rău dacă am putea iesi din criză, dar mă tem că, dacă luăm măsurile acestea restrictive, n-o să ajungem la mal.

Deci, un leu, doamnelor și domnilor, vă rog să fiți de acord.

Domnul Alexandru Pereș:

Da, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, amendamentul de la poziția 22.

Cine este pentru acest amendament? Vă rog să votați.

86 de voturi pentru.

Cine este împotriva amendamentului? 174 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 23 din Anexa cu amendamentele respinse se susține?

Domnul deputat Lakatos Petru, da? Aveți cuvântul.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor, Oricum, mi-am pierdut orice speranță să fiți dumneavoastră de acord măcar cu un singur amendament, pentru că cel dinainte ar fi fost cel mai usor și corect de aprobat, dar, stiți cum este, trebuie să fii consecvent până la capăt, chiar dacă nu esti bou, - (Aplauze) - și să arăți că există posibilități pentru a rezolva problema pe cale amiabilă, pe baza amendamentelor.

Am propus eliminarea art. 32, pct. 2, care sună asa: "Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, exclusiv cele privind combustibilul, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții."

De ce am propus eliminarea? Pentru următorul raționament simplu.

Stiți și Domniile Voastre, aferent autoturismelor din dotarea agenților economici, se plăteste un impozit mai mare decât impozitul pentru aceeasi masină.

Deci nu este indiferent dacă ai "Loganul" ca persoană fizică sau ai "Loganul" ca operator economic, plătesti un impozit cu 60-70% mai mare pentru autoturismul din dotarea societății.

Si atunci, de ce să iei posibilitatea, dacă poate justifica cu documente legale, să deducă carburanții pentru autoturismele folosite, din parcul propriu? Este, după părerea mea, un amestec nepermis în mediul privat.

Mai mult ca sigur că n-o să fiți de acord cu mine, dar, poate, totusi...

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră și acest amendament al domnului Lakatos Petru.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 87 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Vă rog să votați.

Stimați colegi, vă rog să votați. 172 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 24, domnul senator Marcu Gheorghe? Nu se susține.

Poziția 25?

Poftiți, domnule deputat Dan Marian.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Dan-Mihai Marian:

Sper că eu o să reusesc să vă conving, dacă antevorbitorul meu, domnul deputat Lakatos, nu a avut suficiente argumente.

Poate reusesc eu.

Voi vorbi despre amendamentele de la pozițiile 25, 29 și 33.

Domnul Alexandru Pereș:

Eu vă rog să vorbiți despre amendamentul de la poziția 25, vă rog frumos.

Domnul Dan-Mihai Marian:

Aceste amendamente se referă la eliminarea deductibilității cheltuielilor legate de combustibil, de funcționare, reparație și întreținere, dar și a TVA-ului aferent pentru vehiculele utilizate în activitatea agenților economici.

Prin această măsură, Guvernul, de fapt, propune o crestere mascată de taxe și impozite, care, cu siguranță, va duce la o blocare a activităților companiilor private.

Grupul parlamentar al PNL propune eliminarea acestor articole, prin amendamentele acestea.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat Marian Dan.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 25.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 88 de voturi.

Cine este împotrivă? Vă rog să vă exprimați votul. 173 de voturi.

Abțineri? O abținere.

Mulțumesc.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 26 de la amendamente respinse? Nu se susține.

Poziția 27? Nu se susține.

Poziția 28, domnul Lakatos Petru? Nu se susține.

Poziția 29, domnul Marian Dan? Tot asa, deci nu se susține.

Poziția 30?

Poftiți, vă rog.

La poziția 30, da ?

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Dan-Mihai Marian:

Stimați colegi, Guvernul, care nu este prezent în această sală, propune prin acest articol, de fapt, o supraimpozitare a agenților economici.

Vreau să vă asigur că o astfel de măsură nu este de natură să producă o stimulare economică sau să încurajeze activitatea firmelor private într-un astfel de moment de criză economică.

Prin urmare, Grupul parlamentar al PNL propune eliminarea acestui articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Si eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 30.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 88 de voturi.

Cine este împotrivă? Vă rog să votați. 174 de voturi.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 31?

Poftiți, domnule deputat Donțu.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Mihai-Aurel Donțu:

Domnule președinte, Stimați colegi, La poziția 31, am neplăcerea să vă aduc în atenție o situație în care o firmă - și dau exemplul pe care l-am dat și în comisie - este supraimpozitată la momentul demarării unei alte afaceri.

Precum bine stim, toate investițiile parcurg o linie a vieții care, în prima parte, se referă la cheltuieli.

Acționarii, cei care finanțează, vin cu o sumă de bani, fie împrumutată, fie din fonduri proprii, pentru a susține investiția.

De acum înainte, din momentul adoptării acestei ordonanțe și asumării în lege, în acest plan de afaceri cu care vor veni, va trebui să fie și o linie de buget în care să scrie "impozit minim datorat".

Acest lucru este legat de art. 20, în care avem o sumă și pentru perioada de investire, un an, 2, 3 sau mai mulți, în care nu sunt venituri.

Este o prevedere, într-adevăr, în ordonanță în care se spune că start-up-urile, noile întreprinderi, sunt scutite.

Dar ce facem în situația în care avem o întreprindere, o firmă, cu o perioadă de funcționare anterioară și care demarează un nou proiect? Va trebui să plătească impozit minim datorat, cum am spus, și în această perioadă.

De aceea susținem eliminarea acestui punct din textul ordonanței și scoaterea din robie a firmelor care, din păcate, vor fi supuse la agresiune fiscală în perioada următoare.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat Donțu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 31 din anexa cu amendamente respinse.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 86 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Vă rog să vă exprimați votul. 175 de voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 32.

Se susține amendamentul? Nu.

Vă mulțumesc.

Poziția 33? Nu se susține.

Poziția 34? Da.

Vă rog, domnule deputat Erdei, aveți cuvântul.

Domnul Erdei-Dolóczki István:

Domnule președinte de sedință, înainte de a prezenta amendamentul meu, dați-mi voie să fac o observație procedurală.

Felicitări pentru că dumneavoastră ați reusit deja să reduceți cu 25% numărul persoanelor care conduc sedința comună.

Ar fi bine ca asta să se oglindească și în indemnizațiile de sedință.

Acum, amendamentul meu la art. 107 este foarte simplu, și anume se elimină.

Solicit eliminarea acestui articol pentru că în perioada de criză, mai ales pentru întreprinzătorii de existență, impozitul trebuie să fie real, și nu cel impus.

Dacă vorbesc de întreprinzătorii de existență, este vorba de niste oameni care au rămas fără slujbă, fără loc de muncă și care nu au altceva de făcut decât, pentru a-si întreține familia, să-si deschidă o mică afacere.

Un zidar începe să lucreze ca zidar cu, eventual, încă doi angajați sau un lăcătus începe să facă niste garduri.

Pentru acesti oameni, acest impozit minim care, putem spune, se pare că este un venit garantat pentru stat, este devastator.

Si dacă veniturile sunt sub cele garantate, atunci și impozitul să fie proporțional cu aceste venituri.

Asa că solicit eliminarea acestui articol și susțin încă o dată acest amendament pentru faptul că nu este normal să schimbăm regula jocului în timpul jocului, cu atât mai mult cu cât pentru aceste întreprinderi, microîntreprinderi, regula de 3% impozit din venit funcționează numai anul acesta.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Alexandru Pereș:

Si eu vă mulțumesc, domnule deputat Erdei.

Este un amendament de eliminare.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 34 din anexa cu amendamente respinse.

Cine este pentru? 88 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Vă rog să vă exprimați votul. 174 de voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 35 se susține?

Vă rog, domnule deputat Marian Dan, aveți cuvântul.

Domnul Dan-Mihai Marian:

Vă mulțumesc.

Vreau să vă comunic faptul că, prin această măsură, Guvernul Boc nu face altceva decât să semneze decesul a cel puțin 300 de mii de afaceri familiale.

Este vorba despre introducerea unei cote de impozitare de 3% pe veniturile microîntreprinderilor, dar și de stabilirea unui impozit minim anual.

Stimați colegi, eu vă îndemn să votați pentru eliminarea acestui articol și nu o să fac altceva decât să vă mulțumesc, de asemenea, pentru atenția acordată.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Un amendament tot pentru eliminarea punctului 8 al art. 32.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 88 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Vă rog să vă exprimați votul. 173 de voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt abțineri.

Vă mulțumesc.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 36? Nu se susține.

Poziția 37? Nu se susține.

Poziția 38?

Poftiți, domnule deputat Lakatos.

Aveți cuvântul.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de sedință, Doamnelor și domnilor, Stiu că nici acest lucru nu va fi aprobat de majoritate, dar doresc totusi să fac acum un mic exercițiu pentru specialistii Ministerului Finanțelor Publice, și anume să vedem unde se încadrează autoturismul Logan Combi, folosit de serviciile funerare, care doresc să deducă costul benzinei și TVA, pentru că este un autoturism pentru transport de persoane, dar se foloseste la activitatea de bază.

De aceea, am venit cu soluția și v-am propus dumneavoastră, asa cum apare în text, un nou alineat: "autoutilitarele, automobilele mixte utilizate pentru transporturi de mărfuri, materii prime, utilaje și echipamente - depinde unde vrem să încadrăm persoanele decedate - necesare activității de bază a contribuabilului.

Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile trebuie justificate cu documente legale."

Vă mulțumesc.

 

(Conducerea sedinței este preluată de președintele Camerei Deputaților, doamna deputat Roberta Alma Anastase).

Doamna Roberta Alma Anastase:

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 38 din anexa cu amendamente respinse.

Cine este pentru? 86 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 179 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 39? Nu se susține.

Poziția 40? Nu se susține.

Poziția 41?

Domnule deputat Lakatos, vă rog.

Domnul Lakatos Petru:

În sfârsit, pot să spun și stimată doamnă președinte, Doamnelor și domnilor, Insist.

Punctul 41, practic, nu face altceva decât majorează birocrația.

De ce? În actualul Cod fiscal, până la suma de - dacă nu mă însel eu - 10 000 de euro, dacă un operator economic făcea o achiziție intracomunitară - cu alte cuvinte, cumpăra o marfă dintr-o țară din Uniunea Europeană -, făcea decontul TVA la sfârsitul trimestrului.

Acum, pentru orice aprovizionare de acest gen, trebuie să-l facă lunar, indiferent că a cumpărat o singură dată, si, să zicem, în valoare de 5 000 de euro sau face achiziții până la suma prevăzută în actualul Cod fiscal.

Este o măsură birocratică în plus care, din acest punct de vedere, îngreunează situația nu numai a agenților economici, prin modul arătat, ci creează următoarea obligație: plata TVA-ului în luna imediat următoare.

Deci, săracul, nici măcar nu a apucat, la un moment dat, să vândă marfa, căci deja se naste obligația plății TVA-ului.

De aceea, vă propun eliminarea și reducerea, astfel, a birocrației.

Dacă actualul Cod fiscal, aprobat tot cu sprijinul unei părți din Parlamentul actual, prevede niste reglementări, de ce să nu le menținem în continuare? De ce dorim să majorăm birocrația?

Doamna Roberta Alma Anastase:

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 41 din anexa cu amendamente respinse.

Cine este pentru? 86 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 178 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 42? Nu se susține.

Poziția 43?

Domnul deputat Lakatos.

Mă bucur să vă revăd.

Domnul Lakatos Petru:

Plăcerea este de partea mea, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor, cu ceea ce vă spun acum, 100% o să fiți de acord, pentru că spun de pe acum că este ultima mea intervenție pe ziua de astăzi.

Ea se referă la un articol care nu reduce încasările, nu bulversează bugetul, dar vine să elimine o obligație care este în contradicție cu descentralizarea de care vorbim cu toții, numai că nu toți o aplicăm.

Prin acest articol din ordonanța de urgență se creează obligativitatea ca instituțiile publice să facă decontările doar în perioada 24-31 a lunii respective.

Să nu mai vorbim de faptul că s-ar putea să existe alte contracte peste care, nici prin legea bugetului și nici prin Codul fiscal, nu prea am avea posibilitatea să intervenim dacă cele două părți s-au înțeles asupra unei anumite date.

Va fi foarte greu aplicată, mai ales dacă între 24 și 31 cade o perioadă de 2-3 zile de sărbătoare, o duminică.

Planificarea fluxului de numerar nu poate fi asa de importantă, ca să obligăm noi toate consiliile locale să facă plățile numai în această perioadă.

De aceea vă solicit eliminarea art. 36.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 43 din anexa cu amendamente respinse.

Cine este pentru? 86 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 178 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 44 se susține?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Radu-Bogdan Țîmpău:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Bună ziua, stimați colegi.

Dacă nu ați fost de acord cu eliminarea art. 36, poate veți fi de acord cu amendarea acestuia, datorită următoarelor cauze: indisponibilizarea veniturilor proprii ale bugetelor locale de la data de 1 a lunii până în data de 24 contravine principiului autonomiei locale, asa cum este el definit prin Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată.

Astfel, la art. 3 se stipulează: "Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și gestiona, în numele și interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii."

Acesta este garantat și prin Constituția României, art. 119, și anume: "Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice."

Având în vedere această susținere și faptul că art. 36, în forma sa actuală, va afecta în mod direct și grav toate societățile comerciale care au contracte în desfăsurare cu administrațiile publice locale, vă propunem amendarea acestui alineat astfel: "Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor efectuate se realizează de către instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii și subvenții acordate de la aceste bugete, cu excepția celor finanțate din bugetele locale, în perioada 24-31 a fiecărei luni."

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 44 din anexa cu amendamente respinse.

Cine este pentru? 84 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 181 de voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 45 se susține? Da.

Vă rog, domnule deputat Erdei.

 

Domnul Erdei-Dolóczki István (din sală):

Ce nume ați spus, doamna președinte ?

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să vă prezentați la microfon.

Domnul Erdei-Dolóczki István:

Bine.

Cu atât mai mult trebuie să mă prezint, deoarece presedinții de sedință au obiceiul să mă confunde cu domnul Lakatos, care este colegul meu.

Pentru mine, bineînțeles, asta este o mândrie.

Doamna președinte, dați-mi voie să fac referire la un amendament la art. 38.

As dori ca punctul și virgula să se pună după sintagma "asigurări de sănătate".

Textul să sune în felul următor: "Blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate;"

Fac acest amendament în virtutea respectării principiilor descentralizării și autonomiei locale, care sperăm că se va îndeplini odată si-odată.

Totodată, aș dori să fac încă un anunț, ca să fiu la unison cu colegul meu Lakatos.

Eu mă numesc Erdei Dolóczki István.

Este ultima mea intervenție pentru ziua de astăzi.

Mulțumesc mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si noi vă mulțumim mult.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 45 din anexa cu amendamente respinse.

Cine este pentru? 86 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 177 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 46, Capitolul VI.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Radu-Bogdan Țîmpău:

Mulțumesc.

Având în vedere numărul mare de societăți comerciale care au încheiate contracte cu administrațiile publice locale și care, în baza acestor contracte, au accesat credite - aceste credite au date fixe de rambursare a ratelor -, noi vă propunem ca art. 38 lit. c) să fie modificat prin adăugarea următorului text: "cu excepția cazurilor în care furnizorul refuză adiționarea contractelor în sensul prevederilor art. 36 alin. (5), desi instituția publică beneficiară a depus toate diligențele în acest sens."

Dacă nu vom face această adăugire, vom pune numeroase societăți comerciale în imposibilitatea de a-si plăti la termen ratele la credite.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? 84 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 178 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 47, Capitolul VI.

Domnul senator Cseke Attila.

Domnul Cseke Attila-Zoltan:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, după cum îi spune și titlul, reglementează mai multe categorii de domenii: de la rectificarea bugetară, trecând prin măsuri privind cheltuielile publice, monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat, constituirea unui fond social, până la instituirea unui nou impozit numit minim.

Or, având în vedere complexitatea acestui act normativ, constatând că acesta nu prevede obligativitatea elaborării unor norme metodologice de aplicare, desi cred că acest lucru ar fi necesar, am propus un amendament în acest sens, și anume de a introduce un nou articol, art. 43, cu următorul conținut: "Ministerul Finanțelor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

Consider că ar fi necesar un asemenea text pentru a putea asigura punerea în aplicare în mod unitar a acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 47.

Cine este pentru? 88 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 175 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 48, Anexa nr. 2.

Domnul deputat Calimente.

Domnul Mihăiță Calimente:

Doamna președinte, În motivarea respingerii amendamentului propus de noi, se fac precizări cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare ale acestei instituții publice și în corelație cu nivelul de încasare a veniturilor bugetului de stat pentru respectarea țintei de deficit bugetar.

Cât priveste însă ținta de apărare națională - pentru că bugetul la care ne-am angajat atunci când am intrat în NATO trebuia să fie de 2,38% -, în acest an avem și la nivelul forțelor terestre, de uscat, și la nivelul aviației, și la nivelul marinei câte două programe de înzestrare a armatei.

Mai mult de-atât, domnul președinte Traian Băsescu, la reuniunea de la Bruxelles, si-a luat angajamentul că România va spori numărul trupelor dislocate în Afganistan și ne trezim că, de fapt, se diminuează bugetul Ministerului Apărării Naționale, și asa cel mai mic buget, asa cum spuneam într-o luare de cuvânt anterioară, cel mai mic din perioada postdecembristă.

Noi propunem eliminarea poziției 17: ordonatorul principal de credite - Ministerul Apărării Naționale, din Anexa nr. 2.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? 87 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 175 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 49, Anexa nr. 2.

Doreste cineva să susțină acest amendament?

Domnule deputat Mihai-Aurel Donțu, vă rog.

Domnul Mihai-Aurel Donțu:

Onorat prezidiu,

Stimați colegi,

Această anexă face referire la Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, respectiv diminuarea sumelor propuse la art. 6, primul amendament discutat astăzi.

Prin urmare, vă readuc aminte poziția noastră, care este aceea de a nu diminua bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, de a menține măcar această sumă mică ce s-a aprobat prin bugetul adoptat acum o lună și jumătate și de a nu da posibilitatea să îngreunăm procesul de investiții în domeniul învățământului, de acordare a drepturilor salariale și posibilitatea măririi acestor drepturi si, astfel, de a nu considera învățământul o Cenusăreasă, cum a fost considerat și la primul buget din acest an.

Deci vă propunem eliminarea poziției 24 din Anexa nr. 2.

De asemenea, un motiv suplimentar este că în această anexă mai apar și măriri de cheltuieli bugetare pe capitolul privind învățământul, fără a fi precizată sursa.

Deci încă o dată vă propunem păstrarea sumelor măcar la bugetul de la începutul anului și nediminuarea sumelor pentru învățământ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Vă propun să votăm.

Cine este pentru? 85 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 181 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Poziția 50, Anexa nr. 2.

Doreste cineva să susțină acest amendament? Nu.

Poziția 51, Anexa nr. 3.

Doreste cineva să susțină amendamentul?

Domnule senator Vasile Mustățea, aveți cuvântul.

Domnul Vasile Mustățea:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Prin amendamentul de la poziția 51 propunem eliminarea Anexei nr. 3, prin care se stabileste diminuarea fondurilor alocate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal, pe fiecare județ

în parte.

Motivația am dat-o când am susținut amendamentul de la poziția 7, adică eliminarea art. 16.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Supun la vot acest amendament.

Cine este pentru? 88 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 178 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

A fost ultimul amendament.

Urmează să supun la vot proiectul în ansamblu.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? 181 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? 88 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu majoritate de voturi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a fost adoptat.

  ................................................

Fiind epuizată ordinea de zi, înainte de a încheia lucrările plenului, domnul deputat Călin Popescu-Tăriceanu are un anunț de făcut.

 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu (din sală):

Doresc să explic votul.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Este o intervenție privind explicarea votului.

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Permiteți-mi ca în numele Grupului parlamentar al PNL să prezint câteva elemente care să vină în argumentarea poziției noastre la votarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Prin această ordonanță de rectificare bugetară, Guvernul avea la dispoziție posibilitatea să ne demonstreze că a înțeles ceva din greselile pe care le-a făcut de curând, atunci când a prezentat în Parlament primul său proiect de buget si, ca atare, să ne demonstreze pe cele două direcții fundamentale, politicile bugetare și politicile fiscale, ce are de gând să facă în continuare.

Evident că ceea ce am ascultat astăzi din partea ministrului de finanțe publice care, din păcate, văd că nu mai este prezent la această oră printre noi nu a fost decât o nouă încercare de a justifica situația proastă pe care o gestionează dânsii, încercând să arunce vina pe greaua mostenire.

Astăzi, cred că greaua mostenire nu mai este ceea ce domnul ministru Gheorghe Pogea spunea că a lăsat Guvernul liberal, ci greaua mostenire este ceea ce au făcut dânsii cu ocazia adoptării primului proiect de buget pe anul 2009, pentru acest exercițiu financiar bugetar.

Si, din păcate, iată câteva elemente care cred că sunt definitorii.

În ceea ce înseamnă politica bugetară, văd că acest Guvern este în continuare speriat de deficitul bugetar.

Domnul secretar de stat Gherghina ne-a vorbit iarăsi despre Tratatul de la Maastricht și despre criteriile de deficit bugetar.

Stimați colegi, Vreau să vă anunț că, la nivelul Guvernului nostru și al majorității, oamenii par să fie atât de rău speriați... Stiți că există chiar o expresie: "Domnule, speriați ca de bombe!" Sunt speriați ca de bombe de deficitul bugetar, iar deficitul bugetar prognozat e numai 4,6%.

Puteți să citiți, sunt informații publice, Marea Britanie va avea anul acesta deficit 12% la nivelul bugetului.

Să stiți că și ei sunt membri ai Uniunii Europene, și ei trebuie să se încadreze în aceleasi reguli ca și România, dar nu-si fac probleme, pentru că îsi dau seama că în perioadă de criză economică, dacă nu pui la dispoziție mijloacele financiare necesare pentru a scoate economia din marasm, nu vei face decât să prelungesti efectele crizei, ceea ce, din păcate, cred că se va întâmpla în România cu această politică timidă, timorată, care asteaptă permanent să fie împinsă de la spate de alții, în speță de Fondul Monetar Internațional sau de Comisia Europeană.

Asadar, primul lucru care trebuie spus este că acest deficit bugetar este insuficient pentru a putea aloca mai multe resurse pentru relansarea economică în această perioadă de criză.

Al doilea lucru pe care doresc să-l spun este că, în ciuda unui deficit bugetar mic, cheltuielile care sunt prevăzute nu sunt suficiente pe capitolele de investiții.

Mai mult decât atât, astăzi am asistat la o întreagă paletă de măsuri privind reducerile de cheltuieli bugetare.

Aveți impresia că s-a redus undeva cheltuiala bugetară pe consum? Nu.

Din păcate, cheltuielile bugetare care au fost reduse sunt exclusiv pe capitolele de investiții, iar acest lucru este extrem de păgubos pentru economia românească.

În ceea ce priveste politicile fiscale, pentru că ar fi fost un prilej ca Guvernul să rectifice tirul, asistăm, bineînțeles, la măsurile care sunt deja cunoscute: impozit forfetar, majorarea contribuțiilor de asigurări sociale, lipsa unor măsuri stimulative pentru angajarea celor care sunt disponibilizați.

Deci pe aceste componente nu avem nimic, din păcate, care să ne semnaleze că Guvernul a înțeles din greselile pe care le-a făcut până acum și rectifică usor tirul.

Pot să vă spun însă altceva.

Că domnul Emil Boc, dacă s-ar duce la o administrație fiscală, s-ar întâlni cu contribuabilul care stă la ghiseu și care vine să-i spună funcționarului de la ghiseu, într-o formulă care este, practic, o butadă: "Nu am venit că am venit, am venit că n-am venit."

Ce vrea să spună acest lucru?

Contribuabilul, care este persoană fizică sau o firmă, îi spune funcționarului: "Nu am venit la dumneavoastră pentru că am venit la firmă sau venit personal pe care să-l impozitați, ci am venit să vă spun că nu am venit si, ca atare, nu aveți ce să impozitați."

Si la ce o să asistăm? La faptul că veniturile bugetare, care au fost umflate la primul buget, a trebuit să fie reconsiderate, asa cum l-am avertizat pe domnul Boc acum două luni, și nu numai atât.

Din păcate, acest sistem fiscal apăsător, fie că vorbim de firmele mari, fie că vorbim de întreprinderile mici și mijlocii, nu va face decât să ducă la diminuarea și mai importantă a veniturilor bugetare si, prin urmare, la incapacitatea de realizare a acestui proiect de rectificare bugetară pe care astăzi Parlamentul, din păcate, l-a votat.

Pentru aceste considerente, parlamentarii liberali au considerat că nu pot să dea un vot în favoarea rectificării bugetului și vreau să vă mai spun, stimați colegi, tuturor, că dacă ar fi să ne luăm după ceea ce spune Fondul Monetar Internațional, după ceea ce spun diferiți funcționari din minister, care cred că mărind taxele vom aduce mai mulți bani la buget, în acest spirit probabil că în anul 2004, la sfârsit, nu am fi putut niciodată să aplicăm cota unică de impozitare.

Si, ca să încheiem tot asa, cu ceva simpatic și nostim, o să le aduc aminte un adagiu din Franța, legat de fiscalitate: ,,Trop d'impôt tue l'impôt." - "Prea mult impozit omoară impozitul."

Deci nu cumva să vă faceți iluzii că noile măsuri adoptate în privința impozitului forfetar și a altor măsuri de acest gen vor aduce vreun leu în plus la buget.

Vor aduce bani mai puțini la buget, mai mulă evaziune fiscală și sanse mai mici pentru a vedea economia românească redresându-se.

Din păcate, acestea sunt concluziile noastre.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat. (Aplauze puternice din partea Grupului parlamentar al PNL)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Domnule deputat Frunzulică, aveți cuvântul, dar o să vă rog să folosiți oportunitatea de explicare a votului într-un timp mai scurt, dacă se poate, pentru că nu sunt declarații politice.

Domnul Doru-Claudian Frunzulică:

Doamna președinte, Cred că întotdeauna am încercat să fiu scurt.

Vreau să spun doar un singur lucru: asistăm la moartea unui sistem economico-financiar.

Sistemul economico-financiar neoliberal îsi trăieste ultimele clipe.

Intervenția statului în economie este extrem de importantă pentru economia și socialul țărilor din Europa și din întreaga lume. (Discuții în sală, rumoare, gălăgie)

Vorbeau aici colegii nostri de neintervenția statului în economie.

Doamnelor și domnilor, în ultimii 20 de ani, de la 1,5 miliarde, la ora actuală sunt 6 miliarde de locuitori în economia de piață.

Banii s-au creat în ultimii 20 de ani pe speculații economicofinanciare ale sistemului economic neoliberal care, din păcate, nu a avut în spate productivitate și muncă.

Acum o lună, primul-ministru britanic, Gordon Brown, spunea un lucru foarte important: "Trebuie să regândim un sistem economico-financiar mondial bazat pe productivitate și pe muncă."

Nu în ultimul rând, s-au făcut propuneri, inclusiv pe plan internațional, la ONU, de înființare a unui Consiliu de Securitate Economico-Social.

Trebuie să ne gândim că economiile Uniunii Europene sunt economii sociale de piață, iar acest element social va juca un rol din ce în ce mai important în lume, în țara noastră, în Uniunea Europeană.

Doamnelor și domnilor, Se naste o nouă lume - acesta este cel mai important lucru -, se naste un nou sistem economico-financiar, care va duce la nasterea unui nou sistem politic.

Suntem martorii acestor vremuri extrem de importante și trebuie să ne aducem contribuția la acest nou sistem.

Deja am intrat într-un sistem postcapitalist, nu l-am denumit încă, dar în câțiva ani veți vedea că acest nou sistem va fi definit pe plan internațional, iar România trebuie să facă parte din acest nou sistem, bazat pe muncă și productivitate.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Domnule deputat Varujan Pambuccian, aveți cuvântul.

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Nu aș fi intervenit, dar cred că este bine să rămână undeva scris că a existat și cineva care a gândit altfel.

Din păcate, de 70 de ani încoace, în lume nu mai există nici liberalism, nici capitalism, nici nimic, există un etatism care a început cu "New Deal"-ul lui Roosevelt, a continuat cu ce s-a întâmplat la Bretton Woods în 1944, s-a accentuat cu marea eroare pe care a făcut-o Nixon în 1971, a continuat cu eroarea care a dus la ce se întâmplă acum din 2003.

Într-adevăr, asistăm la un sfârsit, la sfârsitul unui intervenționism care nu a dus la nimic bun, a umplut holul de note de plată care s-au tot acumulat, pe care nu mai are cine să le mai plătească, a umplut holul de iluzia unei prosperități care a fost mult prea mult pe datorie.

Si poate că omenirea va reusi să iasă în mod natural din lucrul acesta, dar marea mea îndoială este că sfârsitul a 70 de ani de socialism în două viteze, pe-aceea în viteaza a V-a am trăit-o noi până la Revoluție, restul omenirii o trăieste pe-aceea în viteza întâi, o să fie o formă de societate mult mai aberantă.

Este trist că este asa, este trist că sistemul economic și social nu se mai dezvoltă de mult în naturalitatea în care a fost alcătuit omul.

Poate că undeva, în viitor, nu stiu dacă o să-l apucăm noi, omenirea va reveni la lucruri care țin mult mai mult de felul ei firesc de a fi.

Vă mulțumesc. (Aplauze puternice)

Din sală: Discurs conservator adevărat! Bravo!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Si eu vă mulțumesc.

Cu aceasta am epuizat ordinea de zi și vă mulțumesc mult.

Ședința s-a încheiat la ora 14.00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 19 november 2019, 5:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro