Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 155/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 11 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare.

Suntem în procedură de urgență.

În consecință, invit reprezentantul Ministerului Educației, doamna secretar de stat Oana Badea, să expună punctul de vedere al Guvernului.

Doamna ministru, microfonul este al dumneavoastră.

Doamna Iulia Alexandra Oana Badea (Ministerul Educației, Cercetării și Inovării):

Doamnelor deputat, domnilor deputați,

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării vă propune să susțineți prin vot prezentul proiect legislativ, deoarece vine în susținerea activității Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a cercetării Științifice Universitare.

Proiectul propune transformarea acesteia într-un organ de specialitate al ministerului care va avea rolul de a asigura activitățile tehnice de specialitate ale Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior și Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior.

Pentru a vă putea fundamenta votul mai bine, vă dau exemplu două din cele 5 proiecte strategice la care se referă proiectul acesta, și anume, realizarea registrului matricol unic, evaluarea instituțională în învățământul superior. Vorbim deci de bani europeni câștigați care trebuie gestionați într-un management adecvat.

Mulțumim.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna ministru, mulțumim și noi.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte al Comisiei pentru învățământ, vă rog să prezentați raportul comisiei.

Domnul Kötö Iosif:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond, în procedură de urgență, acest proiect de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr.62 din 1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și Cercetării Științifice Universitare, aprobată cu modificări prin Legea nr.150/2000, în sensul că Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare devine organ de specialitate al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, urmând să desfășoare atât activități privind finanțarea cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării, activități privind finanțarea învățământului superior, cât și activități de implementare în sistem descentralizat al programelor.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

Potrivit art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și art.92 alin (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Camera decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în ședința din 25 februarie 2009.

În urma dezbaterii în ședința din 7 aprilie 2009, comisia a propus, cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 6 abțineri, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele din anexă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule vicepreședinte, vă mulțumim și noi pentru expunerea făcută.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul.

Da, domnule profesor, domnule ministru, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că, în calitate de rector al unei universități, privesc cu satisfacție faptul că cineva se gândește la organizarea unei structuri care privește finanțarea cercetării științifice în universități.

Să dea Dumnezeu, însă, ca pe lângă structurile pe care le vom vota, să fie și obiectul muncii, adică banii, pentru ca într-adevăr cercetarea științifică în universități să nu fie stopată.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule coleg.

Dacă mai dorește cineva. Domnule profesor Stanciu? Nu. Mi s-a părut mie că vreți să luați cuvântul, fiind probleme de învățământ. Vă cer scuze.

 

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Și mie mi s-a părut că dumneavoastră conduceți ședința.

Domnul Ioan Oltean:

Nemaiexistând doritori, din partea grupurilor parlamentare, în conformitate cu art.120 din Regulament, îl rog pe domnul vicepreședinte să propună timpul afectat dezbaterii pe articole a acestui proiect de lege.

Domnul Kötö Iosif:

Cu permisiunea dumneavoastră, propun pentru dezbatere cinci minute.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun votului dumneavoastră timpul propus.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, timpul propus a fost aprobat.

Doamnelor și domnilor colegi,

Raportul comisiei cu amendamentele propuse, vă rog să urmăriți, la nr.crt.1, dacă sunt observații. Nu avem observații.

La nr.crt.2. Nu avem observații.

Nr.crt.3, 4, nu cuprind amendamente.

Nr.crt.5. Dacă sunt observații, doamnelor și domnilor colegi. Nu avem.

Nr.crt.6. Nu avem.

Nr.crt.7. Se propune un articol nou. Dacă avem intervenții. Nu avem.

Nr.crt.8. Nu avem observații făcute din sală.

La nr.crt.9, art.5, nu se dorește intervenția.

La art.6. Nu.

La nr.crt.10. Dacă sunt observații. Nu avem observații.

La nr.crt.11, dacă avem observații.

Dragi colegi,

Operativi ca întotdeauna, proiectul de lege a fost dezbătut pe articole. Urmează votul final în ședința de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 17:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro