Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 651/2008

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 13 - cu noroc! - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire al salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalul salarizat potrivit Anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2003 privind consilierii pentru afaceri europene.

Suntem în procedură de urgență.

Conform art.115 din Regulament, trecem la dezbateri generale.

Dacă din partea inițiatorului avem prezent pe cineva?

Domnul Marius Lazăr, secretar de stat.

Domnule ministru, vă rog să expuneți poziția inițiatorului.

Domnul Marius Lazăr (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor colegi,

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și a altor drepturi ale personalului bugetar.

Principalele prevederi care sunt cuprinse în acest proiect de act normativ au ca scop realizarea unui cadru legal de salarizare unitară a consilierilor pentru afaceri europene.

Prin urmare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale susține și vă solicită aprobarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Victor Paul Dobre.

Domnul Victor Paul Dobre:

În temeiul art.70 din Regulament, proiectul de lege privind aprobarea acestei ordonanțe a fost retrimis Comisiei pentru muncă și protecție socială, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

În urma rediscutării proiectului de lege, în ședința din 7 aprilie, comisia a hotărât cu unanimitate de voturi menținerea soluției inițiale de adoptare a proiectului de lege în forma prezentată, exprimată de altfel și în raportul din 3 martie.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule președinte. Ați avut o expunere succintă, dar elocventă.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Dacă nu, doamnelor și domnilor colegi, potrivit art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera trece la dezbaterea pe articole numai în situația în care există amendamente admise sau respinse.

Proiectul de lege este trecut pentru ședința de vot final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 18:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro