Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-11-2019
04-11-2019 (joint)
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/2008 pentru modificarea și completarea anexei nr. VII/2b la Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 191/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Următoarea poziție - 14 - pe ordinea de zi, doamnelor și domnilor colegi, are un alt titlu cât o jumătate de pagină: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2008 pentru modificarea și completarea Anexei nr.VII/2b la Ordonanța Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de bază și ale altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit Anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. N-o veni odată Legea cu salarizarea unică!

Suntem în procedură de urgență, doamnelor și domnilor colegi.

Dacă din partea inițiatorului este cineva prezent?

Domnul secretar de stat Marius Lazăr, de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Domnule ministru, aveți din nou cuvântul.

Domnul Marius Lazăr:

Mulțumesc, domnule președinte.

De fapt, prin acest proiect de lege avem în vedere stabilirea indemnizației pentru funcțiile de vicepreședinte al Curții de Conturi, președinte și vicepreședinte al Autorității de Audit.

Se impune modificarea cuantumului indemnizației lunare pentru funcțiile de vicepreședinte al Curții de Conturi, având în vedere importanța deosebită a activității acestora și complexitatea atribuțiilor care le revin din perspectiva modificării Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a României, modificată prin Legea nr.217/2008 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, astfel încât aceștia să fie salarizați la nivelul indemnizației cuvenite ministrului de stat.

Față de acestea, ministerul nostru susține aprobarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei raportoare, domnule președinte Paul Victor Dobre, aveți cuvântul.

Domnul Paul Victor Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulament, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2008.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru buget-finanțe, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, precum și punctul de vedere favorabil al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar în vederea stabilirii indemnizațiilor pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte al Autorității de Audit.

Totodată, se propune majorarea indemnizației pentru vicepreședinții Curții de Conturi, având în vedere importanța deosebită a activității acestora.

Prin această lege se prevede înființarea unei Autorități de Audit pentru fondurile nerambursabile comunitare, în vederea îndeplinirii unor obligații în domeniul auditului extern, ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Autoritatea este condusă de un președinte, doi vicepreședinți numiți de Parlament dintre consilierii Curții de Conturi pentru perioada mandatului de consilier de conturi pentru care aceștia au fost numiți.

Comisia propune plenului Camerei aprobarea proiectului de lege în forma prezentată.

Măsurile propuse nu prezintă influențe financiare, fondurile necesare fiind prevăzute în bugetul aprobat Curții de Conturi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul a fost adoptat în unanimitate în comisie.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în 9 martie 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezentarea raportului.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Aplicăm prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, în sensul că raportul nu are amendamente admise, nici respinse.

În consecință, proiectul de lege se trece la votul final pentru ședința de mâine.

Doamnelor și domnilor colegi,

Este ora 17,59. Suspendăm ședința pentru 10 minute, cu rugămintea ca liderii grupurilor parlamentare să-și adune colegii, ca la ora 18,10 să putem începe dezbaterea moțiunii. În special, domnii liberali să fie cât mai mulți prezenți.

Vă mulțumesc.

Ne revedem la ora 18,10.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 14 november 2019, 2:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro