Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 210/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Pe poziția 4, la proceduri de urgență, avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect urmează a fi adoptat în procedură de urgență. De aceea, vom și trece de îndată la dezbaterea proiectului de lege.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Ioan Andreica. Vă rog să spuneți punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Ioan Andreica (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu data de 27 august 2008, Guvernul a emis Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27, prin care modifică legea urbanismului și amenajării teritoriului, Legea nr.350.

În această ordonanță de urgență se prevede un termen tranzitoriu, o perioadă tranzitorie de 6 luni, perioadă în care toate documentațiile de urbanism să se aprobe după vechea legislație, or, certificatele de urbanism emise anterior acestei perioade de 27 august sunt valabile un an de zile. Datorită acestei neconcordanțe, pe de o parte s-au creat confuzii, pe de altă parte, perioada de 6 luni este insuficientă pentru finalizarea multor documentații de urbanism până la nivel de planuri de urbanism zonale care să intre în consiliile locale, motiv pentru care solicităm prelungirea acestei perioade tranzitorii de la 6 luni, în primă perioadă, cu încă 60 de zile, iar în urma dezbaterii din Senat, respectiv din Comisia de administrație, perioada finală pe care rugăm s-o aprobați să fie de 30 iunie 2009.

Ordonanța nr.27, la care facem referire, este pe circuit, va intra în curând în plenul Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumim și noi.

O rog pe doamna președinte a Comisiei de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, doamna deputat Sulfina Barbu, să prezinte raportul comisiei sesizate în fond.

Doamna colegă, aveți microfonul.

Doamna Sulfina Barbu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia sesizată în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, a analizat și a întocmit raportul comisiei. La acest raport au fost luate în calcul avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Așa cum s-a spus aici, proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr.27/2008, ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, până la data de 30 iunie 2009. Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și acest punct de vedere a fost prezentat de către reprezentanții Guvernului în ședința comisiei în care au participat într-o echipă numeroasă, condusă de domnul secretar de stat Ioan Andreica. La lucrările comisiei au fost prezenți 28 de deputați, din totalul de 31 de membri ai comisiei, și proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propun aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Dacă din partea Grupului parlamentar dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu dorește, atunci, stimați colegi, Camera Deputaților trece la dezbaterea pe articole numai în situația în care avem amendamente admise sau respinse. Neexistând asemenea amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final, ce va avea loc mâine, la ora 18,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 18:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro