Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 136/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 8 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Suntem în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul.

Domnul secretar de stat Dan Cârlan, din partea Ministerului Mediului.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Dan Cârlan (secretar de stat, Ministerul Mediului):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr.451/2000 nu mai sunt în concordanță cu noile reglementări comunitare, fapt ce impune abrogarea acestui act normativ și adoptarea unuia nou.

Prevederile Directivei 21/2006 vor fi transpuse printr-o hotărâre a Guvernului, dată de la care va intra în vigoare și prezenta ordonanță de urgență privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000.

Drept pentru care vă rugăm să adoptați ordonanța așa cum a fost prezentată de Guvern.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond.

Vă rog, domnule coleg.

Domnul Mircea Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu acest proiect de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, în vederea compatibilizării cadrului instituțional și legislativ național în domeniu, cu prevederile comunitare, precum și pentru evitarea suprapunerilor, paralelismelor în reglementarea clasificării, etichetării și ambalării substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această inițiativă în forma prezentată de inițiator, în ședința din 23 februarie 2009.

Consiliul Legislativ, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil proiectul de lege.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a examinat inițiativa legislativă în ședința din 1 aprilie 2009. La lucrări au fost prezenți 26 de deputați din totalul de 28. A participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Mediului, domnul Adrian Chesaru, consilier al ministrului.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei și de către invitat, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, în forma prezentată de Senat.

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule secretar.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul. Neavând doritori, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. În consecință, proiectul de lege se trece pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 15 november 2019, 2:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro