Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.59/14-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 04-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 4, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 35/2008

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 9 pe ordinea de zi, doamnelor și domnilor colegi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.

Suntem în condițiile procedurii de urgență prevăzute de art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dăm cuvântul inițiatorului, dacă avem. Da. Domnul vicepreședinte Gogancea Mihai, vicepreședinte ANAF.

Vă rog, domnule vicepreședinte.

Domnul Mihai Gogancea-Vătășoiu (vicepreședinte, Agenția Națională de Administrare Fiscală):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Întrucât o parte din propunerile din ordonanță s-au materializat prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice, ordonanță care reactualizează pragurile valorice prevăzute la art.124 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34 și art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2006, prin majorarea pragurilor de la 75 de mii la 500 de mii de euro și de la o sută de mii la un milion de euro și având în vedere faptul că, în același timp, unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice a inițiat un proiect de ordonanță de urgență a Guvernului care-și propune corelarea și actualizarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 cu schimbările legislative preconizate la nivelul legislației în domeniul achizițiilor publice, dar și urmare recomandărilor Comisiei Europene, prin focalizarea intervențiilor UCEVAP pe principalele zone de risc în derularea procedurilor de atribuire, considerăm dispozițiile Ordonanței nr.129 ca fiind caduce.

Și, în consecință, propunem respingerea proiectului de act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Rog distinșii colegi să nu-i tulbure pe cei care urmăresc lucrările ședinței, inclusiv secretarii de stat sunt invitați să urmărească lucrările.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul președinte Ialomițianu.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a fost adoptat de Senat în ședința din 6 februarie 2008.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil nr.1484/2007 al Consiliului Legislativ, precum și avizele Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

În urma dezbaterilor, comisiile propun plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificarea a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, conform amendamentelor din anexă.

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR. Vă rog.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor,

Nu pot să nu remarc faptul că din nou suntem inconsecvenți și nu respectăm propriile noastre regulamente, dar bănuiesc că nu-i o noutate pentru nimeni, așa cum văd că dau din cap colegii, și au perfectă dreptate.

De ce spun acest lucru? Explicația că acest proiect de lege, respectiv ordonanța trebuie respinsă având în vedere faptul că se pregătește o altă ordonanță, este o explicație plauzibilă și stă în picioare. Numai cum stăm atunci cu următoarea problemă: de ce a trebuit să dezbată Senatul, de ce a trebuit să dezbată două comisii din Camera Deputaților care au avizat favorabil, ca, acum, în final, să zicem că va veni o altă ordonanță.

În plus, regulamentul nostru prevede că dacă sunt două acte normative pe aceeași temă, este de preferat să se discute împreună. Și n-am mai vorbit de faptul că discutăm în regim de urgență un act normativ, o ordonanță care a apărut în 2008. Deci regimul acesta de urgență pe toți o să ne înscrie în Cartea recordurilor, ca și problema aceea cu melcii despre care v-am mai vorbit.

Deci, eu v-aș ruga sau aș ruga să fiți de acord și dumneavoastră ca în viitor dacă mai apar asemenea situații, și vor mai apărea, vă spun din cunoștință de cauză că o să vină vreo patru ordonanțe de urgență cu taxa de primă înmatriculare, unde asemenea procedură nu se poate aplica pentru că, prin respingerea ordonanței, se creează anumite probleme, ținând cont că ordonanța de la momentul publicării în Monitorul Oficial și-a produs efectul, deci, v-aș propune să fim mai atenți în viitor și conducerea Camerei, și noi cu toții, și dacă e un caz de acest gen, să aprobăm ordonanța prin lege, când urmează să intre în dezbatere cealaltă ordonanță, atunci respectiva ordonanță va modifica pe cea anterioară.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, domnule coleg.

Fiind în procedură de urgență, în conformitate cu prevederile art.120 din Regulamentul Camerei Deputaților, rog președintele comisiei să propună timpul afectat dezbaterii pe articole a acestui proiect de lege.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Propun cinci minute.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi, timpul propus cinci minute.

Supun votului dumneavoastră acest timp propus pentru dezbaterea pe articole.

Cine este pentru? Prin ridicare de mâini. Mulțumesc.

E cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Cu o largă majoritate, timpul propus a fost aprobat.

Trecem la dezbaterea amendamentelor.

Poziția 1 din raport.

Dacă la titlul legii există observații. Nu există observații.

Poziția 2 din raport. Articolul unic. Dacă există observații. Nu există.

Proiectul de lege va fi supus votului final în ședința de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 17 november 2019, 18:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro