Costică Macaleți
Costică Macaleți
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.25 Costică Macaleți - intervenție cu tema "5 mai - Ziua internațională de luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap";

 

Domnul Costică Macaleți:

"5 mai - Ziua internațională de luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap"

Astăzi, 5 mai, sărbătorim Ziua internațională de luptă împotriva discriminării persoanelor cu handicap. Cu această ocazie, alături de toți politicienii responsabili, de societatea civilă și de mass-media, doresc să-mi manifest sprijinul pentru ocrotirea persoanelor cu dizabilități și transformarea lor din consumatori de servicii sociale în prestatori de servicii prin promovarea unei politici de integrare activă a acestei comunități.

Conform Comisiei Europene, persoanele cu handicap reprezintă aproape a șasea parte din totalul populației europene cu vârstă de muncă. Totuși, rata de ocupare în rândul acestora este, prin comparație, foarte scăzută. Din acest motiv, șomajul în rândul persoanelor cu handicap este dublu față de șomajul înregistrat în rândul celorlalte categorii ale populației active. Dacă ar beneficia de mai mult sprijin, milioane de europeni cu handicap s-ar putea integra sau reintegra pe piața muncii. Strategia de la Lisabona pentru creșterea și ocuparea forței de muncă își propune să îmbunătățească nivelul scăzut al participării persoanelor cu handicap la piața muncii. Pornind de la orientările oferite de Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă, statele membre își elaborează propriile politici în domeniu. Ele transmit Comisiei Europene rapoarte anuale privind inițiativele naționale în domeniul ocupării forței de muncă, inclusiv inițiativele destinate persoanelor cu handicap. Politicile UE în domeniul protecției și incluziunii sociale sprijină statele membre în elaborarea politicilor în materie de incluziune socială, asistență medicală și servicii sociale, oferindu-le persoanelor cu handicap mai multe șanse de a-și găsi și păstra un loc de muncă.

În calitate de cetățeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap beneficiază de aceleași drepturi ca și restul populației. Au dreptul la demnitate, la tratament egal, la o viață autonomă și la o participare deplină în cadrul societății. Crearea unui cadru menit să le permită persoanelor cu handicap să se bucure de toate aceste drepturi reprezintă principalul obiectiv pe termen lung al strategiei comunitare pentru incluziunea activă a persoanelor cu handicap. În centrul Strategiei europene pentru protecția și integrarea persoanelor cu handicap (2004-2010) se află Planul de acțiune pentru persoanele cu handicap. Până în anul 2010, Comisia Europeană dorește obținerea unor rezultate concrete în materie de perspective de angajare, accesibilitate și autonomie. Persoanele cu handicap sunt implicate în acest proces în baza principiului european: "Nimic pentru persoanele cu handicap fără persoanele cu handicap".

Propunându-și să abordeze aspectele referitoare la handicap din perspectiva drepturilor omului, UE promovează incluziunea activă a persoanelor cu handicap și participarea deplină a acestora în cadrul societății. Handicapul este o problemă care trebuie abordată în contextul drepturilor omului și care, prin urmare, nu poate face obiectul liberului arbitru. Această abordare se află și în centrul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, la care Comunitatea Europeană este parte semnatară.

Un acces egal la o educație de calitate și la posibilitățile de învățare de-a lungul vieții oferă persoanelor cu handicap posibilitatea de a se implica pe deplin în societate și de a-și îmbunătăți calitatea vieții.

Comisia Europeană încurajează, printre altele, includerea copiilor cu handicap în sistemele tradiționale de educație. De asemenea, aceasta a lansat o serie de inițiative educaționale destinate persoanelor cu handicap. Printre acestea se numără Agenția europeană pentru dezvoltarea educației destinate persoanelor cu nevoi speciale, precum și un grup de studiu privind handicapul și învățarea de-a lungul vieții. O serie de programe comunitare, precum programul de învățare de-a lungul vieții, vizează integrarea educației și formării persoanelor cu handicap în sistemul tradițional.

Persoanele cu handicap trebuie să aibă posibilitatea de a face alegeri individuale și de a-și controla viața de zi cu zi la fel ca și celelalte categorii ale populației. De aceea, serviciile de asistență și sprijin ar trebui să fie mai bine adaptate nevoilor persoanelor cu handicap. Comisia Europeană promovează serviciile sociale accesibile și de calitate, consolidând măsurile de protecție socială și de integrare.

De asemenea, UE sprijină dezinstituționalizarea persoanelor cu handicap. Comisia Europeană finanțează studii privind prestarea de servicii sociale de proximitate destinate persoanelor cu handicap, pentru ca acestea să se poată integra în colectivitate în condiții bune de securitate, libertate și autonomie.

Așadar, România, ca stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și ca țară modernă și democratică, trebuie să se implice activ în lupta împotriva discriminării persoanelor cu handicap și ca reprezentant al cetățenilor care m-au trimis să-i reprezint în Parlament doresc să salut această zi și să-mi manifest sprijinul pentru toate categoriile de cetățeni, liberi și egali în drepturi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 august 2019, 4:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro