Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 213/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 23. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4 din 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar.

Procedură de urgență.

Din partea Ministerului Finanțelor, doamna Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună ziua!

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin respectivul act normativ, au fost adoptate următoarele măsuri: în primul rând, s-a instituit o procedură mai simplă în ceea ce privește autorizarea împrumuturilor locale, s-a creat un mecanism mai sensibil de finanțare pentru instituțiile publice de cultură și unitățile sportive, s-a instituit prevederea că subvențiile acordate de la bugetul de stat pentru proiectele eligibile ai căror beneficiari sunt autorități ale administrației publice locale, să nu fie utilizate în anul următor pentru alte destinații sau să se restituie la bugetul de stat, ci să se utilizeze cu aceeași destinație.

S-a creat temeiul legal pentru efectuarea virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare. Măsurile vizează păstrarea echilibrelor bugetare, iar pentru anul 2009 se estimează un plus pentru bugetul asigurărilor sociale de stat de 300.000 lei. Nu conține elemente de ajutor de stat.

Propunem și susținem adoptarea actului normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, domnul Ialomițianu.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4 din 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisiei pentru muncă și protecție socială și al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 27 de deputați din totalul de 32 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 25 martie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4 din 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, în ședința din data de 28 aprilie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele din anexă.

Propun 5 minute pentru discutarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale. Nu sunt.

Vă supun la vot propunerea făcută de comisie cu privire la timpul alocat.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul. 77 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Intrăm în dezbaterea pe articole.

La pct.1, titlul: Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar.

Observații. Nu sunt. Adoptat.

De la pct.2 la pct.6, dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Pct.7. Observații. Nu sunt. Adoptat.

De la pct.8 la pct.10. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

La pct.11. Observații. Nu sunt. Adoptat.

De la pct.12 la pct.17. Dacă sunt observații. Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 11:01
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro