Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 141/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 24. Proiectul de Lege privind Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158 din 2008 pentru modificarea și completarea Titlului XI - "renta viageră agricolă" din Legea nr.247 din 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.

Procedură de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului inițiatorului, domnul secretar de stat Hoinaru.

Domnul Marian Hoinaru (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Mulțumesc mult, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește armonizarea prevederilor legale în privința plății, în sensul stabilirii unui termen unic de plată, respectiv până la 31 august a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, de care să beneficieze atât rentierii cât și moștenitorii acestora.

De asemenea, se urmărește extinderea categoriei celor care beneficiază de acordarea rentei viagere agricole prin includerea în aceasta și a persoanelor fizice în vârstă de peste 62 de ani, cărora li s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, potrivit Legii fondului financiar și optează irevocabil pentru despăgubiri plătite de către investitorii în acea sumă în care și celelalte categorii beneficiază de rentă pe baza dreptului născut în temeiul Legii nr. 247/2005.

Totodată, prin acest proiect de act normativ se urmărește și eliminarea condiției referitoare la suprafața de teren extravilan de maxim 0,5 hectare pe care rentierul o poate păstra în folosință proprie.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Reprezentantul Comisiei juridice.

Domnul Gabriel Andronache:

Gabriel Andronache este numele meu. Sunt secretarul Comisiei juridice.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege menționat de domnul secretar de stat.

Camera Deputaților estre Cameră decizională.

Senatul a adoptat această inițiativă legislativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat.

Comisiile au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare raportul comun de adoptare referitor la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2008.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare.

Dacă nu sunt, atunci proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 12:39
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro