Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

12. Dezbaterea Proiectului Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 542/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 25. Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul. nu.

Din partea comisiei sesizate în fond. Din partea Comisiei pentru politică economică.

Domnul Aurel Vainer:

Doamna președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

Îngăduiți-mi să prezint raportul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Voi încerca să fiu succint.

Reglementarea propusă a fost dezbătută în mai multe rânduri în Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și, de asemenea, în plen. Ea a fost retrimisă de două ori la comisie.

Care sunt concluziile? Iată ce spunem. În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia a examinat inițiativa legislativă mai sus-menționată în ședința din 14 octombrie 2008, întocmind raportul inițial prin care membrii comisiei au supus plenului Camerei spre dezbatere și adoptare Proiectul Legii organizării și funcționării statisticilor oficiale în România, cu amendamente admise.

Potrivit dispozițiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, plenul Camerei în ședința din 10 februarie 2009 a hotărât să retrimită la comisie proiectul de lege pentru o nouă dezbatere.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au reluat examinarea inițiativei legislative mai sus-menționate, în ședința din 10 martie 2009, întocmind raportul suplimentar din 10 martie 2009, prin care au supus plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România, cu amendamente admise și un amendament respins.

Potrivit dispozițiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, plenul Camerei Deputaților, în ședința din 24 martie 2009, a hotărât să retrimită la comisie proiectul de lege pentru a doua oară, în vederea unei noi examinări.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulament, membrii comisiei au reluat examinarea inițiativei legislative în ședința din 1 aprilie 2009. La lucrările comisiei au participat în calitate de invitat din partea Institutului Național de Statistică, domnul Virgil Voineagu, președinte.

La dezbaterea acestui proiect de lege, din totalul de 25 de membri ai Comisia pentru politică economică, la ședință au participat 24 de deputați. În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi și cu 4 abțineri, să mențină raportul inițial și să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, acest proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare.

vă propun 5 minute de dezbatere.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt solicitări pentru intervenții.

Din partea Grupului minorităților naționale. Vă rog.

Domnul Aurel Vainer:

Stimate colege,

Stimați colegi,

Am mai susținut această lege de vreo două ori în Cameră. Sper ca de data aceasta să reușim să dăm votul necesar, dar vă spun cu toată deschiderea, sinceritatea și oarecare competență care o am în materie, că este bine să votăm acest proiect de lege.

Ca atare, eu și Grupul minorităților naționale vom vota legea și v-aș ruga și pe dumneavoastră să acordați un vot în acest sens. Vom avea un progres real în ceea ce înseamnă activitatea de statistică în România, care se va circumscrie mult mai bine în cerințele statisticilor europene.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

 

Domnul Ioan Munteanu (din bancă):

Și din Colegiul 6 din Neamț!

Domnul Aurel Vainer:

Și fac un adaus mai reprezentativ: Colegiul 6 Neamț.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am să-l invit la microfon pentru a-și exprima un punct de vedere și pe președintele Institutului Național de Statistică, domnul Voineagu.

Domnul Virgil Voineagu (președintele Institutului Național de Statistică):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vreau să vă spun că scopul acestei legi este acela de a stabili cadrul juridic pentru dezvoltarea și elaborarea statisticilor oficiale în conformitate cu principiile statisticii europene și cu codul de bune practici.

Vă informez că prezentul proiect de lege a fost transmis în forma tradusă și la Eurostat și la Banca Centrală Europeană, iar mesajul, de exemplu, al directorului general de la Eurostat este următorul: vi-l aduc la cunoștință: "A fost o plăcere și o onoare să constat că acest proiect de lege este în mare măsură inspirat de, și reflectă prevederile noului Regulament-cadru nr.223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la statisticile europene, care a intrat de curând în vigoare, respectiv de la data de 1 aprilie 2009".

În acest sens, pot fi menționate, între altele, prevederile referitoare la rolul de coordonator al Institutului Național de Statistică, cele referitoare la principiile statisticii, precum și cele privind confidențialitatea statistică.

În preajma împlinirii a 150 de ani de statistică oficială, doamnelor și domnilor deputați, susțin și vă rog să aprobați prezentul proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea Grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Vă rog să votați propunerea făcută de comisie cu privire la timpul alocat dezbaterilor.

Votul este deschis. Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 89 voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere.

La pct.1 - titlul - "Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.9 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.10 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.11 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă de la pct.12 la pct.15 sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.16 la pct.20 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.21 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.22 și 23 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Dacă de la pct.24 la pct.35 sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.36 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.37 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.38 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă de la pct.39 la pct.46 sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.47 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă de la pct.48 la pct.59 sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Atunci proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 23:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro