Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 130/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna secretar de stat Oana Badea, de la Ministerul Educației.

Doamna Iulia Adriana Oana Badea (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor deputați,

Domnilor deputați,

Proiectul de ordonanță are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional.

Alineatul face de fapt o aliniere în ceea ce privește modalitatea de decontare. "Laptele și cornul" avea o formulă de plată. În acest moment, și mierea acordată este reglementată în același mod, precum laptele și cornul.

Normele de aplicare vor fi realizate de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

Ministerul Educației, Cercetării și Inovării vă solicită să susțineți prin vot propunerea legislativă.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Punctul de vedere al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic sau Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Doamna Sulfina Barbu, vă rog.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 februarie 2009.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil.

De asemenea, și Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil prezentul proiect de lege.

Prezent proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolarii și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2008.

Au fost amendamente admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În consecință, vă supunem aprobării acest proiect de lege.

Timpul pe care îl propun este de cinci minute.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Fiind în procedură de urgență, nu este nevoie de un timp alocat dezbaterilor.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale sunt intervenții? Nu sunt.

Deci, intrăm în dezbaterea amendamentelor.

La pct.1 - titlul - "Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2008 pentru modificarea alin.(2) al art.1 din Legea nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolarii și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3, 4 și 5, nemodificate de comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.6 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 4:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro