Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

14. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2008 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 183/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor.

Din partea Guvernului, vă rog.

Domnul Marin Pătuleanu (consilier, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege are ca scop aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2001, prin care se propun anumite modificări la o ordonanță mai veche, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate de Ministerul Administrației și Internelor către persoanele fizice și juridice.

Precizez că de la momentul inițierii modificărilor amintite și până în prezent, legislația incidentă în materie a suferit numeroase transformări și, în consecință, a apărut nevoia actualizării prevederilor Anexei la Ordonanței Guvernului nr.128/2000, cea care definește prestațiile efectuate și nivelul taxelor percepute.

În baza celor menționate mai sus, vă adresăm rugămintea să aprobați proiectul de lege în forma propusă și aprobată de către Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dau cuvântul doamnei Sulfina Barbu, pentru a prezenta punctul de vedere al comisiei.

Doamna Sulfina Barbu:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată pe fond cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoane fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoane fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor.

Face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din 4 martie 2009.

În urma examinării acestui proiect de lege și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și aprobare, acest proiect de lege, cu amendamentul admis, care este redat în anexa la prezentul raport.

În consecință, vă propunem aprobarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu sunt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Se adoptă.

La pct.2 - dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.3 - la pct.5 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct.6 - dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7 - Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8 - Observații? Nu sunt. Adoptat.

Dacă sunt observații la anexă? Nu sunt. Adoptată.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 10:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro