You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 mai 2008 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 218/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 30. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 mai 2008.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul Georgian Pop, vă rog.

Domnul Georgian Pop:

Mulțumesc, doamna președinte.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu acest proiect de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterilor din cadrul comisiei, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale sunt intervenții?

Dacă nu sunt, nefiind nici amendamente, urmează votul final.