Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 203/2009

 

- după pauză -

Partea a doua a ședinței a fost condusă de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, asistată de domnii Dumitru Pardău și Valeriu Ștefan Zgonea, secretari.

*

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm lucrările Camerei Deputaților de astăzi și anunț că, din totalul celor 334 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 221, sunt absenți 82, din care 29 participă la alte acțiuni parlamentare.

Urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative.

Punctul 15, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și a celor de serviciu.

Procedura este de urgență.

Îi dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Doamna Doina Pârcălabu (președinta Casei Naționale de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale):

Bună ziua!

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat și a celor de serviciu.

Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale au luat act de Decizia Curții Constituționale nr. 82 din 15 ianuarie 2009, care a constatat că acest act normativ este neconstituțional în integralitatea lui.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul președintelui Comisiei pentru muncă, domnul Victor Paul Dobre.

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost solicitată în procedură de urgență cu dezbaterea pe fond a Ordonanței Guvernului nr. 230/2008.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru egalitate de șanse.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, ale Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instituțiilor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, ale Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și cele ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor.

Modificările se referă la suspendarea pensiilor în perioada în care beneficiarii sunt încadrați într-o funcție remunerată de la bugetul de stat, precum și restituirea sumelor primite cu ocazia pensionării, în cazul în care beneficiarii optează să ocupe o funcție remunerată de la bugetul de stat.

Comisia propune plenului Camerei aprobare proiectului de lege în forma prezentată de Senat, respectiv respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.230/2008, întrucât a fost declarată neconstituțională, în integralitatea ei, prin decizia Curții Constituționale nr.82/2009.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. El a fost adoptat de Senat în 16 martie. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt solicitări pentru intervenții? Dacă nu sunt, nefiind nici... Pe procedură.

Domnul Kerekes Karoly:

Doamna președinte. Mulțumesc.

Cu foarte mare respect întreb pe doamna președinte a Casei Naționale de Pensii, este din partea Guvernului? Reprezintă Guvernul la această inițiativă legislativă? Sau la această ordonanță, mai bine zis?

Doamna Roberta Alma Anastase:

Înțeleg că întrebarea dumneavoastră a fost lămurită. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 october 2019, 12:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro