Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

21. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004. (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 205/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 34. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, nr.341/2004.

Din partea inițiatorilor nu sunt solicitări pentru înscrieri la cuvânt.

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități?

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008.

Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 a fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 8.X.2008.

În conformitate cu dispozițiile art.77 din Constituția României, Președintele României a formulat, în data de 10.X.2008, o cerere de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut cererea de reexaminare formulată de Președintele României în ședința din 23 februarie 2009 și a adoptat Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008, considerând că motivele invocate de Președintele României sunt temeinice.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit art.75 din Constituția României.

În conformitate cu prevederile art.61 și 135 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat cererea de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună spre dezbatere plenului Camerei Deputaților admiterea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 în forma adoptată de Senat, cu amendamentul adoptat, formulat în anexă.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Dorim să vă solicităm din partea comisiei să aprobați cererea de reexaminare, fiind vorba despre drepturile celor care au luptat în 15 noiembrie 1987 la Brașov și prin care consacrăm practic aceste drepturi care li se cuvin pe deplin.

Vă mulțumim.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Dacă nu, intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlul legii: Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr.341/2004.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.3 la pct.13. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.14.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 12:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro