Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

28. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 565/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 44. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Inițiatorul? Dorește să ia cuvântul. Vă rog.

Domnul Marin Pătuleanu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119 privind actele de stare civilă urmărește, în principal, armonizarea legislației în materia stării civile cu normele incidente din conținutul altor acte normative, descentralizarea unor activități prin transferul unor competențe ale autorităților administrației publice centrale la instituțiile cele mai apropiate de comunitate, reprezentarea corectă a competențelor autorităților care participă la înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă și nu în ultimul rând, simplificarea procedurilor specifice domeniului prin reducerea unităților de timp alocate soluționării unor categorii de cereri.

Ținând seama de cele precizate mai sus, vă adresăm respectuoasa rugăminte să adoptați proiectul de lege în forma propusă și adoptată de comisiile juridice și respectiv Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități? Vă rog.

Doamna Carmen Axenie:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege.

Membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, proiectul de lege, cu amendamentele admise.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu sunt, atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

La pct.1: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2 și 3. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.4. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.5 a pct.8. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.9. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.10. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.11 la pct.22. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.23 la pct.30, inclusiv. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.31. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.32. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.33. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.34. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.35 până la pct.40. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.41 la pct.45, inclusiv. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.46. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.47 până la pct.49. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 10:32
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro