Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 604/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Acum discutăm punctul 16, proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Punctul de vedere al Guvernului?

Domnul Valentin Preda (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Mulțumesc, doamna președinte.

Valentin Preda, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă supun atenției proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.74/2008 se creează posibilitatea eliminării unor prevederi referitoare la transportul rutier public de persoane, prin servicii regulate și regulate special în trafic județean, care se regăsesc cuprinse în prevederile Legii nr.92/2007, a serviciilor de transport public local;

Stabilirii unor principii insuficient reglementate prin regulamentul nr.684/92 al Consiliului Uniunii Europene din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul și prin regulamentul nr.11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr.684/92 al consiliului la transportul național de călători;

Stabilirii condițiilor aferente transportului rutier în cont propriu de mărfuri și transportului rutier în cont propriu de persoane, conform prevederilor specifice europene;

Cunoașterea condițiilor referitoare la regimul vehiculelor rutiere și documentelor necesare operatorilor de transport, întreprinderilor din România la derularea pe teritoriul statelor membre Uniunii Europene a operațiunilor de transport rutier public sau transport rutier în cont propriu;

De asemenea, emiterii de către autoritatea competentă a copiei conforme a licenței de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, personalizată cu numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost eliberată, în vederea evidențierii și controlului tuturor vehiculelor utilizate la operațiunile de transport rutier;

Stabilirea unei perioade de valabilitate a programului de transport, de 5 ani, în vederea creșterii stabilității domeniului transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel interjudețean;

Creșterea posibilităților de control asupra activității școlilor de conducători auto și instructorilor de conducere auto;

Sporirea eficacității acțiunilor de control privind activitatea operatorilor de transport, reglementarea la nivel de lege a obligațiilor școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, fiind prevăzute sancțiuni aplicabile acestora pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Prezentul proiect asigură derulare optimă și continuă a transportului rutier public de persoane la nivel interjudețean, prin crearea cadrului necesar punerii în aplicare a următorului program de transport.

Ținând cont de faptul că actualul program de transport persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean, cu valabilitate în perioada 2005-2008, expiră la 30 iunie 2008.

Vă mulțumesc și vă supun atenției.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei pentru industrii.

Domnul Marin Mircea:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbatere în fond în procedură de urgență cu proiectul de lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a comunicat prin avizul din 27 ianuarie 2009 că membrii comisiei au hotărât în unanimitate să avizeze favorabil proiectul de lege, cu amendamente adoptate, prin care se propune adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, întrucât ordonanța de urgență transpune prevederi ale dreptului comunitar în domeniu.

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 1 aprilie 2009. La lucrări au fost prezenți 26 din totalul de 28 de deputați membri ai comisiei.

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialiști din Ministerul Transporturilor și infrastructurii, sub conducerea domnului secretar de stat Marin Anton.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu amendamente admise și amendamente respinse.

Prin obiectul de reglementare și conținut proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să propuneți și un timp pentru dezbaterea pe articole.

Domnul Mircea Marin:

Cinci minute.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea Grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nefiind intervenții, vă supun la vot propunerea făcută de comisie, cu privire la timpul alocat dezbaterii pe articole.

Vă rog să pregătiți cartelele de vot.

Vă rog să votați. Votul este deschis.

Propunerea a fost adoptată: 64 de voturi pentru, două împotrivă și 3 abțineri.

Intrăm în dezbaterea amendamentelor.

La pct.1 avem titlul legii: "Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere." Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7 și pct.8. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct.9 există și un amendament respins. Dacă dorește cineva să-l susțină? Nu. Adoptat.

La pct.10, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De asemenea, mai avem două amendamente respinse care vizează tot articolul 3. De data aceasta pct.46 și pct.57. Dacă dorește cineva să le susțină? Nu.

La pct.11, de asemenea, este un amendament respins care vizează art.3 pct.48. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.12 și 13. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.14, 15 și 16. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.17 și 18. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la pct.19 la pct.24, inclusiv. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.25. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.26 la pct.29, inclusiv. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.30, până la pct.37. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.38. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.39. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.40. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.41, 42, 43 și 44. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.45. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.46, 47, 48, 49. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.50. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pt.51. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.52 la pct.58. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.59. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.60 și 61. Observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.62. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 12:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro