Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 227/2008

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Procedură de urgență.

Invit pe reprezentantul Guvernului pentru a susține... Domnul Sorin Blejnar.

Domnul Sorin Blejnar (președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală):

Bună ziua!

Sorin Blejnar - președintele ANAF.

Mulțumesc, doamna președinte.

Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați.

Este vorba de proiectul de lege care are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, prin care s-au modificat și completat prevederile Codului de procedură fiscală, în scopul consolidării și eficientizării activității de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului general consolidat, respectiv: aplicarea prevederilor legislației fiscale să se realizeze prin structurile de asistență și îndrumare a contribuabililor; desființarea totală sau parțială a actelor de administrare fiscală prin care s-au stabilit creanțe fiscale principale atrage desființarea totală sau parțială a actelor prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente; unificarea termenului de plată pentru obligațiile fiscale care se plătesc în cont curent, respectiv data de 25 a fiecărei luni; stabilirea datei plății obligațiilor fiscale în cazul plăților efectuate prin intermediul cardurilor bancare; clarificarea competențelor fiscale centrale și teritoriale în materie de soluționare a contestațiilor; modificarea unor prevederi referitoare la contravenții și sancțiuni la regimul produselor accizabile.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei pentru buget, domnule Ialomițianu, vă rog.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 30 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 15 aprilie 2008. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în ședința din data de 7 martie 2009, Comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților, a proiectului de lege, cu amendamentele din anexă. Propun cinci minute pentru discuții.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt solicitări pentru intervenții, dacă nu, vă supun la vot propunerea făcută de comisie.

Vă rog să votați.

S-a încheiat votul: 77 de voturi pentru, 4 abțineri și un vot împotrivă. Propunerea a fost adoptată.

La pct.1, titlul legii, "Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală." Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.2 la pct.20. Sunt observații? Nu există modificări făcute nici de comisie. Dacă nu, sunt adoptate.

Dacă de la pct.21 la pct.24 sunt observații? Nu. Adoptate.

La pct.25. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.26 la pct.28. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 4:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro