Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.61/15-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 5, 2009

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 221/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria statului în anul 2004. Procedură de urgență.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Domnul Valentin Preda:

Prin adoptarea actului normativ propus se creează condițiile necesare pentru rambursarea împrumutului acordat Companiei Naționale de autostrăzi din contul curent general al Trezoreriei statului, în valoare de 190 milioane lei, prin Hotărârea de Guvern nr. 252/2004, care în condițiile actuale nu s-ar putea achita din veniturile proprii ale acestei companii.

Cazul excepțional prevăzut la art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată, constă în diminuarea încasărilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România din aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri național din România, precum și a celorlalte tarife stabilite, conform legii, pe fondul crizei economice mondiale, fapt care determină imposibilitatea rambursării împrumutului acordat din venituri proprii.

Neadoptarea prezentului act normativ conduce la imposibilitatea achitării împrumutului care ar duce la executarea silită a obligațiilor de plată și blocarea conturilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Compania e de interes strategic național care astfel nu își va putea realiza obligațiile privind activitățile de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și autostrăzilor, cu consecințe deosebit de grave în asigurarea transportului rutier la nivel național.

Fac precizarea că avem și pe domnii de la Ministerul Finanțelor, dacă doriți o participare.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei pentru buget, vă rog.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria statului în anul 2004.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr.170 din 12.III.2009.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 29 de deputați din totalul de 32 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din data de 1 aprilie 2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria statului în anul 2004, în ședința din data de 22 aprilie 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a acestui raport, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, sunt solicitări de intervenții. Nu sunt.

Atunci rămâne pentru votul final, neavând nici amendamente.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 10:55
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro