Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.69/28-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-12-2019
27-11-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 18-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2009

2. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către domnii și doamnele deputați:  

   

Doamna Daniela Popa:

    ................................................
Mircia Giurgiu

V-aș cere permisiunea, stimați colegi, să trecem la prezentarea interpelărilor pe scurt, astfel încât să dăm răgaz secretarilor de stat care sunt prezenți la Senat să ajungă aici, la Camera Deputaților.

Din partea Grupului parlamentar al PD-L, domnul deputat Mircia Giurgiu.

Înțeleg că aveți opt interpelări.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, doamna președinte.

O să le prezint foarte pe scurt, doar obiectul interpelării.

Prima interpelare este adresată domnului Nicolae Nemirschi, ministru mediului.

Obiectul interpelării îl reprezintă problemele cu care se confruntă cetățenii orașului huedin, și anume poluarea, în urma unei excavări care este făcută acolo de către o firmă și care duce la poluarea apei.

A doua interpelare este adresată domnului ministru Adriean Videanu, ministrul economiei.

Obiectul interpelării îl reprezintă obiectivul energetic care urmează a fi construit în localitatea Lăpuștești, comuna Râșca, județul Cluj.

A treia interpelare este adresată domnului Dan Nica, ministrul administrației și internelor.

Obiectul interpelării îl reprezintă problema cu care se confruntă primăriile care nu mai au fondurile necesare pentru cofinanțarea proiectelor europene, pe care le-au câștigat deja.

O altă interpelare este adresată doamnei Ecaterina Andronescu, ministru educației, cercetării și inovării.

Obiectul interpelării îl reprezintă programul Cornul și laptele; e vorba de continuarea acestui program, chiar dacă pe unele surse au anunțat că este posibil să fie oprit.

O altă interpelare este adresată domnului Ion Bazac, ministrul sănătății.

Obiectul interpelării îl reprezintă locația Spitalului regional de urgență Cluj, începerea lucrărilor și sumele necesare pentru construcția acelui spital.

O altă interpelare este adresată domnului Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Obiectul interpelării îl reprezintă plățile care ar trebui efectuate de către APIA pentru fermierii clujeni, pentru anul 2008 și până în acest moment. deocamdată există foarte mari întârzieri la plăți în toate comunele din județul Cluj.

O altă interpelare este adresată domnului Marian Sârbu și este vorba despre strategia ministerului cu privire la stimularea ocupării și creării de noi locuri de muncă, în condițiile în care șomajul este în continuă creștere.

Și o altă interpelare este adresată domnului Radu Berceanu, ministrul transporturilor și infrastructurii.

Obiectul interpelării îl reprezintă centura ocolitoare Vâlcele - Apahida, de lângă municipiul Cluj-Napoca, unde deocamdată lucrările au întârziat.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Gheorghe Ialomițianu

Tot din partea Grupului parlamentar al PD-L, invit la microfon pe domnul deputat Gheorghe Ialomițianu. Aveți o singură interpelare. Vă rog.

 

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Interpelarea este adresată Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, doamnei ministru Ecaterina Andronescu.

Subiectul interpelării: Școala generală nr. 14 din municipiul Brașov, județul Brașov.

În ciuda celor 96 de milioane pe care Ministerul Educației și Cercetării le-a cheltuit pentru informatizarea școlilor, calculatoarele continuă să lipsească din majoritatea unităților de învățământ, sau, acolo unde chiar s-au înființat astfel de laboratoare, lipsește personalul calificat, deși cei care îi învață pe elevi cum se utilizează calculatorul doresc acest lucru.

Doresc să vă evidențiez problema de la Școala generală nr. 14 din Brașov, unde există două laboratoare de informatică, dar nu se fac ore deoarece acestea au fost scoase din grila de materii de Inspectoratul Școlar Județean.

Copiii din această școală doresc să învețe a folosi calculatorul, dar, din cauza problemei strecurate în grila de materii, nu o pot face.

Vă rog să luați măsurile necesare redeschiderii laboratoarelor de informatică, mai ales că există profesori specializați pe acest domeniu în cadrul școlii.

Vă solicit răspunsul scris și verbal.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Victor Socaciu

Din partea Grupul parlamentar al PSD+PC invit la microfon pe domnul deputat Victor Socaciu, care prezintă o singură interpelare. Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Victor Socaciu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Interpelarea mea se adresează Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, domnului ministru Theodor Paleologu. obiectul interpelării: Câteva întrebări la cinci luni de guvernare.

Au trecut aproape cinci luni de la învestirea Guvernului și, respectiv, de la aprobarea, de către Parlament, a programului de guvernare pentru perioada 2009-2012.

În semn de recunoaștere a importanței pe care actualul Guvern o acordă problematicii culturii, programul de guvernare acordă un spațiu distinct, Capitolul 27, respectiv, obiectivelor și direcțiilor de acțiune ce vor fi urmărite în domeniile culturii și cultelor.

În acest sens, formulez următoarele întrebări:

  1. Există un plan de acțiune stabilit de conducerea ministerului privind aplicarea programului de guvernare în domeniul culturii și cultelor, Capitolul 27, adoptat de Parlament la 22 decembrie 2008?
  2. Care este planul de măsuri privind descentralizarea activității în Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național?
  3. Care este tabloul investițiilor majore și al tuturor cheltuielilor de capital pe care conducerea ministerului le-a stabilit pentru anul 2009? Vă rog să precizați sursele de finanțare, obiectivele, firmele constructoare și termenele de execuție.
  4. Care este stadiul aplicării de către conducerea ministerului a protocolului privind numirile pe funcții în minister, în serviciile deconcentrate și în instituțiile subordonate ministerului, pe baza acordului politic convenit între cele două partide?

Solicit răspuns scris.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Adrian Solomon

Dacă din partea Grupului parlamentar al PSD+PC mai dorește cineva să prezinte? Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul. Vă rog să vă și prezentați pentru stenogramă.

 

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, doamna președinte.

Adrian Solomon sunt deputat ales în Colegiul uninominal nr. 4, Circumscripția electorală Vaslui.

Întrebarea mea se adresează domnului ministru Radu Berceanu, ministrul transporturilor și infrastructurii, și are ca obiect reabilitarea DN 24, limita județelor Galați și Vaslui, și DN 24 B Crasna-Albița. În perioada 2009-2011 vor fi reabilitate aceste drumuri naționale din fonduri FDR și fonduri guvernamentale.

Aș dori să cunosc dacă, în proiectul tehnic privind această reabilitare, precum și în documentația de execuție, zona cuprinsă între kilometrul 65 plus 850, 73 plus 0,85, sector care traversează orașul Bârlad este evidențiată ca făcând parte integrantă din acest proiect de reabilitare.

Menționez că, deși acest sector de drum se află în administrarea Consiliului Local Bârlad, conform legii, bugetul local este insuficient pentru a permite reabilitarea acestuia la standarde europene.

Astfel, ajutorul ministerului pentru a reabilita acest drum este esențial și, de aceea, aș vrea să cunosc dacă există intenția, din partea ministrului și a ministerului, de a se ocupa de această problemă.

Solicit răspunsul în scris.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Adriana Diana Tușa

Din partea Grupului parlamentar al PNL invit la microfon pe doamna deputat Diana Tușa. Doamna deputat, aveți cuvântul.

 

Doamna Adriana Diana Tușa:

Mulțumesc mult, doamna președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Gheorghe Pogea, ministrul finanțelor publice.

Obiectul interpelării vizează neregulile din activitatea de colectare și gestionare a veniturilor provenite din drepturile de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe, a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM.

Stimate domnule ministru,

Adoptarea Legii nr.329/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a reprezentat o etapă importantă a procesului de consolidare a cadrului juridic necesar pentru ca artiștii români să fie principalii beneficiari ai activității și talentului lor.

Mai mult, înființarea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe a urmărit crearea unor autorități competente în materie, care să permită, pentru fiecare domeniu al creației artistice, colectarea și repartizarea sumelor cuvenite artiștilor din utilizarea creației lor. Astfel, prin funcționarea acestor organisme de gestiune colectivă, s-a ajuns ca toate prestările artistice să colecteze de la utilizatori sume importante, sume, care fiind impozabile, au adus și statului român un profit considerabil. Pentru exemplificare, fondurile gestionate de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți s-au ridicat, în 2005, la valoarea de 2 878 199 de euro, iar în 2006, cele ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, Asociația pentru Drepturile de Autor, la valoarea de 53,7 de milioane de lei. Nu mai aduc în discuție fondurile celorlalte uniuni de creație, specifice breslelor culturale.

Din nefericire, uriașele sume colectate de către aceste organisme nu se regăsesc în veniturile oamenilor de cultură români. Sunt prea numeroase cazurile în care mari oameni de cultură, binecunoscuți în întreaga lume, au fost nevoiți să apeleze la mila publică pentru a-și rezolva problemele de sănătate sau, mai mult, care s-au stins în mizerie, după o viață în slujba artei și a neamului lor.

De-a lungul timpului, nemulțumirile din rândul artiștilor, legate de modul în care se împart banii colectați din drepturile conexe, au condus la sesizări repetate privind neregulile existente în gestionarea drepturilor artiștilor de către aceste organisme de gestiune colectivă.

Pe de altă parte, potrivit legislației existente în acest domeniu, deși activitatea de colectare și repartizare a sumelor aparținând artiștilor este desfășurată de ONG ca organizații autonome nonprofit, conduse de organe executive supuse deciziilor adunărilor generale ale membrilor lor, supravegherea acestora în ceea ce privește respectarea legii și a propriului statut revine organismelor guvernamentale abilitate, în speță Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru avizarea înființării și analizarea dărilor de seamă anuale și Ministerului Finanțelor Publice pentru analizarea bilanțului contabil anual.

Având în vedere toate aceste probleme cu care se confruntă artiștii din România, vă solicit, domnule ministru, să dispuneți efectuarea unui control de fond al activității CREDIDAM, astfel încât, împreună cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin îmbinarea celor două competențe de control, financiară și juridică, să se clarifice situația sumelor colectate în numele artiștilor interpreți.

Menționez că solicit răspunsul atât în scris, cât și oral.

Vă mulțumesc.

 
    ................................................
   

Doamna Daniela Popa:

    ................................................
 

Continuăm cu prezentarea interpelărilor pe scurt, am ajuns la Grupul parlamentar al UDMR. Domnul deputat Pál Árpád, depuneți în scris? Depuneți în scris; o singură interpelare aveți, da?

 
Kötö Iosif

Domnule deputat Kötö Iosif o prezentați. Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Kötö Iosif:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea se adresează Ministerului Afacerilor Externe și obiectul interpelării este Problema accesului cetățenilor români din Colegiul uninominal nr. 4, diaspora, pe care-i reprezint la vot privind alegerile pentru Parlamentul European.

Foarte pe scurt, succint, în două fraze.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă rog.

 
 

Domnul Kötö Iosif:

Ministerului îi scapă problemele reale, cu care se confruntă cetățenii români care trăiesc în teritoriile palestiniene. Deși am solicitat Ministerului Afacerilor Externe, printr-o declarație politică anterioară, asigurarea dreptului de vot al cetățenilor români care trăiesc în teritoriile palestiniene, ministerul nu a luat nicio măsură în acest sens.

Revin și insist că și cetățenii români care trăiesc în aceste teritorii să-și poată exercita dreptul consfințit prin Constituția României de a vota. Drept urmare, solicit Ministerului Afacerilor Externe să ia măsurile necesare, prin Ambasada de la Tel Aviv, pentru obținerea permiselor de trecere a cetățenilor români din Cisiordania, pentru a putea vota la secția de votare din Ierusalim.

Sper ca, prin organizarea și informarea corectă a cetățenilor români, inclusiv a celor din teritoriile palestiniene, prezența la vot va fi mai mare, asigurând astfel o reprezentare cât mai bună a României în Parlamentul European.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Anghel Stanciu

Dau cuvântul, în continuare, domnului deputat Anghel Stanciu, Grupul parlamentar al PSD+PC, să prezinte interpelarea domniei sale.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Voi prezenta pe scurt obiectul interpelării: Concordanța dintre prevederile reglementărilor existente, Legea nr.529/2002, Legea nr.307/2004, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului asistenților medicali, cu prevederile Directivei nr. 205/36 a Uniunii Europene privind recunoașterea calificărilor profesionale.

 
 

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
 

Vă anunț, în încheierea ședinței de astăzi, că o serie dintre colegii noștri au depus în scris interpelările, și anume: domnul deputat Adrian Bădulescu, opt interpelări; domnul deputat Mircea Marin, o interpelare; Nicușor Păduraru, trei interpelări; Ioan Stan, două interpelări; câte o interpelare, Lucreația Roșca, Angel Tîlvăr și Gheorghe Ciocan; Aurel Vlădoiu, patru interpelări; Alina Gorghiu, o interpelare; Borbély László, o interpelare; Filip Georgescu, două interpelări; Ion Dumitru, o interpelare; Pavel Stroian, o singură interpelare; Cristian Mihai Adomniței, două interpelări; câte o interpelare, Gheorghe Gabor, Victor Paul Dobre, Mirel Taloș, Teodor Atanasiu, George Scutaru; Lucia-Ana Varga, două interpelări; câte o interpelare, Emil Bostan, Pavel Horj, Ioan Țintean, Gheorghe Ciobanu; Amet Aledin, trei interpelări; Victor Surdu, două interpelări; Constantin Chirilă, două interpelări; tot două interpelări și domnul deputat Andrei Valentin Sava; câte o interpelare, domnii deputați Petru Călian, Tudor Panțîru, Stelică Iacob-Strugaru, Mircea Drăghici, Mihai Cristian Apostolache, Gheorghe Ana, Marian Ghiveciu, Marius Rogin, Pál Árpád; Daniel Oajdea, patru interpelări; Mircea Silvestru Lup, o interpelare; Cătălin Cherecheș, trei interpelări; Marian Neacșu, o interpelare; Cornel Itu, două interpelări; tot două interpelări, domnul deputat Virgil Pop; Adriana Săftoiu, o singură interpelare; la fel și doamna deputat Liana Dumitrescu; o singură interpelare, domnii deputați Titi Holban, Radu Bogdan Țîmpău, Cristian Burlacu, Cristian Buican, Ion Tabugan, Nicolae Jolța, Viorel Palașcă; două interpelări, Gigel-Sorinel Știrbu; o singură interpelare, domnii deputați Ciprian Dobre, Neculai Rebenciuc și Andrei Gerea.

Cu aceasta, stimați colegi, ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebări și prezentarea interpelărilor pe scurt se încheie.

Încheiem și ședința noastră din această seară.

O seară bună, tuturor!

Vă mulțumesc.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,30.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 11 december 2019, 2:19
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro