Adriana Diana Tușa
Adriana Diana Tușa
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.69/28-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 18-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2009

2. Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului de către domnii și doamnele deputați:  
  2.5 Adriana Diana Tușa
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Din partea Grupului parlamentar al PNL invit la microfon pe doamna deputat Diana Tușa. Doamna deputat, aveți cuvântul.

Doamna Adriana Diana Tușa:

Mulțumesc mult, doamna președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului Gheorghe Pogea, ministrul finanțelor publice.

Obiectul interpelării vizează neregulile din activitatea de colectare și gestionare a veniturilor provenite din drepturile de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe, a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM.

Stimate domnule ministru,

Adoptarea Legii nr.329/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a reprezentat o etapă importantă a procesului de consolidare a cadrului juridic necesar pentru ca artiștii români să fie principalii beneficiari ai activității și talentului lor.

Mai mult, înființarea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe a urmărit crearea unor autorități competente în materie, care să permită, pentru fiecare domeniu al creației artistice, colectarea și repartizarea sumelor cuvenite artiștilor din utilizarea creației lor. Astfel, prin funcționarea acestor organisme de gestiune colectivă, s-a ajuns ca toate prestările artistice să colecteze de la utilizatori sume importante, sume, care fiind impozabile, au adus și statului român un profit considerabil. Pentru exemplificare, fondurile gestionate de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți s-au ridicat, în 2005, la valoarea de 2 878 199 de euro, iar în 2006, cele ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, Asociația pentru Drepturile de Autor, la valoarea de 53,7 de milioane de lei. Nu mai aduc în discuție fondurile celorlalte uniuni de creație, specifice breslelor culturale.

Din nefericire, uriașele sume colectate de către aceste organisme nu se regăsesc în veniturile oamenilor de cultură români. Sunt prea numeroase cazurile în care mari oameni de cultură, binecunoscuți în întreaga lume, au fost nevoiți să apeleze la mila publică pentru a-și rezolva problemele de sănătate sau, mai mult, care s-au stins în mizerie, după o viață în slujba artei și a neamului lor.

De-a lungul timpului, nemulțumirile din rândul artiștilor, legate de modul în care se împart banii colectați din drepturile conexe, au condus la sesizări repetate privind neregulile existente în gestionarea drepturilor artiștilor de către aceste organisme de gestiune colectivă.

Pe de altă parte, potrivit legislației existente în acest domeniu, deși activitatea de colectare și repartizare a sumelor aparținând artiștilor este desfășurată de ONG ca organizații autonome nonprofit, conduse de organe executive supuse deciziilor adunărilor generale ale membrilor lor, supravegherea acestora în ceea ce privește respectarea legii și a propriului statut revine organismelor guvernamentale abilitate, în speță Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru avizarea înființării și analizarea dărilor de seamă anuale și Ministerului Finanțelor Publice pentru analizarea bilanțului contabil anual.

Având în vedere toate aceste probleme cu care se confruntă artiștii din România, vă solicit, domnule ministru, să dispuneți efectuarea unui control de fond al activității CREDIDAM, astfel încât, împreună cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin îmbinarea celor două competențe de control, financiară și juridică, să se clarifice situația sumelor colectate în numele artiștilor interpreți.

Menționez că solicit răspunsul atât în scris, cât și oral.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 21 november 2019, 21:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro