Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/29-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 19-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2009

12. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 139/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

punctul 11: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății.

În conformitate cu prevederile art.115 din Regulament, suntem în procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorului este cineva. Îl avem pe domnul secretar de stat Cristian Irimie, din partea Ministerului Sănătății.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Cristian-Anton Irimie:

Mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare al ordonanței îl reprezintă scutirea de la plata asigurărilor sociale de sănătate a personalului monahal al cultelor recunoscute dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse, pe baza listelor nominale comunicate trimestrial Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de către Ministerul Culturii și Cultelor, la propunerea unităților centrale de cult.

Plata contribuțiilor la fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru această categorie va fi suportată de la bugetul de stat.

Motivarea inițierii unei astfel de reglementări îl constituie faptul că aceste persoane își dedică întreaga existență cultului și sunt implicate în activități specifice monahale, nerealizând venituri din muncă sau din alte surse.

Pentru motivația sus invocată, Ministerul Sănătății vă propune adoptarea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, stimată colegă, vă rog să prezentați punctul de vedere al comisiei.

Doamna Sonia-Maria Drăghici:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din partea Comisiei pentru sănătate și familie, vă prezentăm raportul asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății (PL-x 139/2009).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, a fost adoptat de Senat în ședința din 23 februarie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată, și trimis comisiei pentru examinare în fond, cu adresa PL-x 139 din 2 martie 2009, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ nr.1510 din 27.XI.2008 și 1511 din 27.XI.2008, de asemenea, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități PL-x 139 din 10.III.2009, punctul de vedere al Ministerului Sănătății comunicat cu Adresa nr.23121 din 11.V.2009.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, în conformitate cu prevederile art.73 din Constituția României, republicată.

Comisia pentru sănătate și familie a dezbătut proiectul de lege menționat în ședința din 12 mai 2009. La ședința comisiei au participat 19 deputați din cei 19 membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 2 abțineri și, în urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie propune plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății (PL-x 139/2009) în forma adoptată de Senat.

Propunem pentru dezbateri generale un timp de trei minute.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc și eu, doamna colegă.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul.

Dacă n-avem doritori să intervină, vă rog să observați că suntem și aici în prezența prevederilor art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților. Consecința directă a acestui lucru este că acest proiect de lege rămâne pentru votul final de la ora 12,30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 16 november 2019, 0:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro