Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.71/29-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 19-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 19, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008 (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 228/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 7. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008.

Fiind și aici în procedură de urgență, în conformitate cu prevederile art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, rog inițiatorul să intervină și să susțină acest proiect de lege.

Domnul secretar de stat Cristian Irimie, din partea Ministerului Sănătății.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătății) :

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere că intrarea în vigoare a Legii farmaciei nr.266/2008 a determinat numeroase dificultăți de implementare, deoarece conține prevederi contradictorii și inaplicabile, a fost elaborat de către Ministerul Sănătății un proiect de modificare a legii, cu scopul de a clarifica inadvertențele rezultate.

Prin prezentul proiect de act normativ se propune eliminarea criteriului demografic pentru mediul rural, prevăzut de art.12 alin.(1), fapt ce facilitează înființarea de unități farmaceutice în mediul rural și îmbunătățește accesul populației la asistența farmaceutică.

Se va reduce numărul instituțiilor implicate în procedura de autorizare a farmaciilor, se vor elimina prevederile care presupun implicarea Colegiului farmaciștilor, atât în inspecții, cât și în eliberarea avizului de oportunitate, ceea ce excede atribuțiile acestei organizații profesionale prevăzute de Legea exercitării profesiei de farmacist și dă naștere unui conflict de interese. Se vor corela prevederile referitoare la răspunderea contravențională. Se vor elimina prevederile referitoare la aprobarea tacită a drogheriilor care ar putea duce la funcționarea unor unități farmaceutice fără îndeplinirea condițiilor legale a căror îndeplinire este verificată prin inspecție.

Menționez că suntem de acord cu raportul elaborat de către Comisia pentru sănătate și familie, căreia vreau să-i mulțumesc în plenul ei. Având în vedere cele prezentate, vă adresez respectuos rugămintea de a vota acest proiect de lege pentru modificarea Legii farmaciei nr.266/2008.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Vă mulțumesc, domnule ministru.

Dacă din partea comisiei sesizate în fond?

Vă rog, stimată colegă.

Doamna Sonia-Maria Drăghici:

Domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Din partea Comisiei pentru sănătate și familie, vă prezentăm raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr.266/2008, PL-x 228/2009, adoptat de Senat în ședința din 8 aprilie 2009, în calitate de primă Cameră sesizată, și trimis comisiei pentru examinare în fond cu Adresa nr. PL-x nr.228 din 14 aprilie 2009, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere Avizul Consiliului Legislativ nr.139 din 5.03.2009, punctul de vedere al Ministerului Sănătății AN 898 din 22.04.2009, Avizul Comisiei pentru industriei și servicii nr.23/188 din 30.04.2009, Avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități nr.228 din 6.05.2009 și Avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci nr.270 din 29.04.2009.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, în conformitate cu prevederile art.73 din Constituția României, republicată.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie propune plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, PL-x 228/2009, cu amendamentele prezentate în anexă.

Propunem timp de dezbatere generală cinci minute și dezbatere pe articole un minut.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, stimată colegă.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva.

Da. Domnul Mircea Toader, din partea Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal și pe urmă domnul Nicolăescu.

Procedură, domnule Mircea Toader? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Nu vorbesc în numele calității de lider, ci a deputatului Toader care a depus un amendament, e adevărat, la Comisia pentru industrii și servicii, probabil neimportant pentru farmaciști, și nu m-am regăsit în raport. Deci, pe viitor, cel puțin, dacă dăm avizul în comisie și avem amendamente, vă rog să țineți cont și de cei care nu sunt chiar de pură specialitate.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Sper să vă regăsiți data viitoare.

Domnul deputat Nicolăescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Înainte de orice, domnule președinte, stimați colegi, doresc să salut prezența printre noi a doamnei președinte Roberta Alma Anastase. Ne era dor de dumneaei, o vedem printre noi și este un lucru bun.

Referindu-mă la acest proiect de lege, aș vrea să spun că, din punctul meu de vedere, este o mostră tipică de birocratism, nepricepere și, culmea, de consolidare a caracterului monopolist al Ministerului Sănătății. Dacă mai punem la socoteală și modul în care este conceput proiectul de lege, veți ajunge la concluzia tristă că acest proiect de lege încurajează corupția în România. Și aveți mostre suficiente în text ca să puteți să fiți de acord cu mine.

Aș vrea, de asemenea, să mai spun câteva lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt inacceptabile. Actul normativ îi obligă pe cei care doresc să deschidă o farmacie să stea la dispoziția Ministerului Sănătății, chiar și în condițiile în care acesta nu-și îndeplinește atribuțiile. Cu alte cuvinte, dacă ministerul nu e capabil să-și facă o inspecție în termenul legal, petentul rămâne în continuare la dispoziția ministerului, pentru că, prin acest proiect de lege, se elimină aprobarea tacită. Deci, dacă instituția statului este incapabilă să-și realizeze atribuțiile, cine este vinovat? Petentul. Cel care dorește să deschidă o farmacie și și-a îndeplinit obligațiile.

O a doua constatare: era o lege, pentru că sunt convins că ea va fi modificată de majoritatea astăzi, pentru că așa se întâmplă din păcate, fără să se ia în considerație cât de multe aberații introduce acest proiect de lege, deci spuneam că era o lege care n-avea norme de aplicare. Ceea ce însemna că numai intervine nimeni în mod discreționar și arbitrar pe un text de lege aprobat de Parlament. Acum, nu. Ministerul Sănătății dorește să reglementeze el în continuare în amănunțime, în detaliu, dorește să introducă o serie de reguli și scoate din toată această colaborare foarte bună pe care noi am găsit-o necesar a introduce în lege, și anume colaborarea cu Colegiul farmaciștilor din România, încercând să spună că sunt conflicte de interese. Eu spun că sunt pretinse conflicte de interese. Introducerea Colegiului Farmaciștilor în foarte multe activități în această lege care se cheamă Legea farmaciei, dădea o notă suplimentară de profesionalism, de responsabilitate a corpului profesional.

Aș mai spune, de asemenea, că reglementarea în exces pe care dorește să o facă Ministerul Sănătății este contraproductivă și nu va face decât să îngreuneze activitatea.

Grupul parlamentar al PNL, prin reprezentanții săi în Comisia de sănătate, a depus o serie de amendamente care, evident, au fost respinse. Au fost respinse fără temei, fără judecată, numai pentru că proveneau de la opoziție.

În această situație, considerăm că o aprobare strict politică, care să nu ia în considerație nimic din punct de vedere profesional, este împotriva farmaciștilor, împotriva oamenilor din această țară.

Aș vrea să mai fac o atenționare în mod special. Legea farmaciei care operează astăzi este o inițiativă a unui număr mai mare de parlamentari din vechea legislatură. La vremea respectivă, proiectul de lege a stat, cred, dacă nu mă înșeală memoria, peste doi ani în Parlament, și care s-a dezbătut de multe ori, s-a întors de mai multe ori raportul la comisie, s-au cerut puncte de vedere inclusiv de la Comisia Europeană, de la Uniunea Europeană. Când am auzit acum în referatul ministerului că este o lege care nu poate fi pusă în aplicare, având multe prevederi contradictorii, eu cred că ministerul, prin reprezentantul său de aici, dă dovadă de multă aroganță pe care o resping cu toată fermitatea.

Ministerul trebuie să înțeleagă că se supune controlului parlamentar. Altfel, ministerul ar face legi, ceea ce nu este corect și este împotriva democrației.

Și, nu în ultimul rând, vreau să spun foarte clar și răspicat: dacă veți adopta acest proiect de lege veți fi pentru întărirea birocrației și nu pentru eliminarea ei, pentru centralizare și nu pentru descentralizare și, mai ales, veți îmbogăți buzunarele inspectorilor din Ministerul Sănătății, cei care se duc pe teren, iau bani ca să înființeze o farmacie sau să facă un control când doresc ei și nu așa cum prevede legea.

Vă rog să votați împotriva acestei modificări a Legii farmaciei, care aduce numai necazuri și pentru farmaciști, dar și pentru pacienți.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Procedură. Vă rog, doamna colegă.

Doamna Sonia-Maria Drăghici:

Aș dori să-i atrag atenția distinsului coleg Nicu Toader că la amendamentele respinse se regăsește amendamentul pe care domnia sa l-a indicat, la poziția nr.11.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulțumesc.

Domnule Toader, acolo unde ești, sper că ai aflat vestea bună.

Domnule coleg, la dezbateri generale? Da. Vă rog.

Domnul Samoil Vîlcu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Avem astăzi în Parlament o lege dorită, o lege așteptată, o lege care trebuia modificată, o lege care a fost discutată mult în Senat cu Colegiul Farmaciștilor din România, o lege asupra căreia Guvernul s-a aplecat și pentru care, astăzi, în procedură de urgență, o modificăm și în Camera Deputaților.

Și la noi, în Comisia de sănătate, această lege s-a discutat mult de tot. S-a discutat împreună cu colegiul Farmaciștilor din România, cu celelalte organizații patronale, și cred că am reușit să dăm o soluție, și cred că reușim să dăm o lege importantă pentru farmaciștii din România, care să satisfacă în mare parte necesitățile acestei profesii. Reușim să introducem câteva capitole importante, astfel încât și farmacia de la țară să devină importantă, și pacienții noștri de la țară să aibă acces la medicamente și să putem să facem ca să nu mai discriminăm populația de la oraș cu populația de la țară.

Credem că, prin acest act normativ, reușim să dăm o normalitate și lucrurile care nu s-au regăsit în legea veche, să le aducem în actualitate.

Sigur, domnul, fost ministru, putea să ne spună de ce n-a descentralizat această activitate atunci când a fost ministru. Putea s-o facă extrem de mult.

Noi, astăzi, reușim să aducem, actualul Guvern și Comisia de sănătate, o lege care să fie în interesul farmaciei, al farmacistului și al populației noastre din România.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat Samoil Vîlcu, din partea Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Dacă mai dorește cineva să intervină la dezbateri generale. Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră timpii propuși de către comisie pentru dezbatere. Cinci minute per total, un minut pentru fiecare intervenție.

Cine este pentru acești timpi? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. 3 voturi de la liberali împotrivă.

Dacă avem abțineri. Nu avem abțineri.

Cu o largă majoritate, timpii propuși au fost adoptați.

La amendamentele admise, doamnelor și domnilor colegi, nr.cr.1. Nu avem amendamente.

Nr.crt.2. Nr.crt.3. dacă sunt intervenții. Nr.crt.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 14, la art.10, n-avem intervenții.

La nr.crt.15, dacă avem intervenții. Nu avem.

La nr.crt.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nu avem.

Nr.crt.29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nr.crt.43, 44.

Stimați colegi, neexistând alte intervenții, apreciez că raportul comisiei a fost adoptat.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de astăzi, la ora 12,30. Doamne ajută!

Mai departe, poziția 8 de pe ordinea de zi.

(Domnul Mircea-Nicu Toader dorește să intervină.) Ne pare rău, domnule deputat dar, data viitoare...

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 18 november 2019, 3:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro