Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/04-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 226/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Suntem la Cap.V din ordinea de zi "Alte inițiative cu propuneri de adoptare", poziția 12: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Din partea Ministerului Administrației și Internelor, același secretar de stat, Radu Stancu.

Domnule ministru, vă rog să faceți prezentarea.

Domnul Radu Stancu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege prevede modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005, în sensul organizării componentelor informatice ale Registrului Național de Evidență a persoanelor pe două niveluri, județean și național, pe măsura asigurării comunicațiilor de date între serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și baza de date județeană de evidență a persoanelor pe un singur nivel, național, începând cu anul 2010.

Includerea în categoria actelor de identitate a cărții electronice este reglementată de Ordonanța Guvernului nr.69/2002 și HG nr.1981/2004.

Se mai prevede stabilirea unui termen minim de valabilitate a cărții de identitate provizorii, având în vedere că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 prevedea numai un termen maxim de valabilitate. Eliminarea în cuprinsul art.27 lit. d) a sintagmei "pentru mediul rural", având în vedere că, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 28/2008, Registrul Agricol se ține și în mediul urban.

În ceea ce privește modificarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2008, prin proiect se prevede modificarea atribuțiilor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, în sensul eliminării celor referitoare la întocmirea și coordonarea modului de chestionare și întocmire a listelor electorale permanente, eliminarea nivelului local de organizare a componentelor informatice ale Registrului Național de Evidență, precum și propunerea de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005.

Totodată, prin proiect se prevede modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/2003, în sensul reglementării faptului că cererea privind schimbarea numelui pe cale administrativă poate fi depusă și prin împuternicit, cu procură specială sau împuternicire avocațială, instituirii, în sarcina serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, care înscrie mențiunea corespunzătoare actului de naștere, a obligației de a transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui, Direcției Generale a Pașapoartelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcției Cazier Judiciar, Statistici și Evidență Operativă din cadrul IGPR, precum și Direcției Județene a Finanțelor Publice, sau, după caz, a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere toate aceste aspecte, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule ministru, vă mulțumim și noi.

La dezbateri generale dacă sunt intervenții?

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte Mircea Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățeanului român pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea, funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, precum și modificările și completările Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea, schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și Comisiei pentru tehnologia informației.

Raportul este raport comun al Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Comisiile vă propun adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale?

Dacă nu sunt, constatăm că sunt îndeplinite prevederile art.106 din Regulament.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 19:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro