Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.73/04-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 25-05-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 25, 2009

3. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 36/2008

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 4 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, ne aflăm în procedură de urgență. Conform Regulamentului, vom trece de îndată la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă din partea inițiatorului este prezent cineva? Domnul secretar de stat Marin Anton, din partea Ministerului Transporturilor.

Domnule ministru, microfonul vă așteaptă pentru a prezenta punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare menținerea pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă S.A. a facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobată prin Legea nr.358/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care sunt îndeplinite anumite condiții ca urmare acordării acestor facilități, procedura de executare silită a creanțelor fiscale față de societatea menționată se suspendă.

Adoptarea proiectului de lege este motivată de necesitatea respectării angajamentelor asumate cu prilejul lansării de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă S.A. a emisiunii de eurobonduri, precum și de finalizarea de către Consiliul Concurenței a procedurilor de autorizare a facilităților de natura ajutorului de stat înainte de data aderării la Uniunea Europeană.

În cazul Societății Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă S.A., măsurile legale care pot fi întreprinse de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru recuperarea datoriilor conduc la imposibilitatea desfășurării activității de transport feroviar de marfă.

Ministerul Transporturilor, în calitate de inițiator al proiectului de lege, asigură verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute de legislația în domeniul ajutorului de stat, inclusiv în ceea ce privește analiza și certificarea faptului că măsurile menționate nu produc efecte juridice după data aderării României la Uniunea Europeană.

Mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, domnul vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, domnul Ialomițianu, vă rog să prezentați punctul de vedere al comisiei.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie.

În ședința din data de 5 mai 2008, Camera Deputaților, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a hotărât retrimiterea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie, la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru industrii și servicii, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din data de 6 mai 2009, au participat 27 de deputați din totalul de 32 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru industrii și servicii, din data de 13 mai 2009, au fost prezenți 27 de deputați din totalul de 28.

Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 11 februarie 2008. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2004 privind măsurile de diminuare a arieratelor în economie, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în prezenta anexă.

Propun 5 minute pentru dezbateri.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Supun spre aprobare timpii propuși pentru dezbaterea proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, timpii propuși au fost aprobați.

Dacă din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Domnul Mircia Giurgiu, nu se poate să lipsească.

Vă rog, domnule deputat. Apreciem inițiativele dumneavoastră. Aveți cuvântul.

Domnul Mircia Giurgiu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este vorba despre siguranța circulației în primul rând, iar ceea ce s-a întâmplat și săptămâna trecută la Oradea, vineri, când a fost întreruptă circulația datorită întreruperii furnizării energiei electrice, cred că ar trebui să dea de gând Ministerului Transporturilor și să ia în calcul și celelalte societăți din subordine de a veni cu măsuri concrete pentru a nu pune în pericol siguranța circulației.

Acest proiect de lege este bine-venit.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Mulțumesc, domnule deputat.

O intervenție foarte bună. Sper că a fost reținută în stenograma de ședință.

Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, trecem la adoptarea amendamentelor pe care le găsim în raportul comisiei sesizate în fond. Raportul suplimentar, doamnelor și domnilor colegi.

Dacă la titlul ordonanței sunt observații? Nu.

La pct.2, articolul unic. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Pct.3 crt.

Pct.4? Pct.5? Pct.6?

Nemaiavând alte articole în dezbatere, doamnelor și domnilor colegi, socotim proiectul de lege adoptat pe articole. Votul final mâine, la ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 19:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro