Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 25-05-2009

Ședința Camerei Deputaților din 25 mai 2009

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008 (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 250/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Punctul 6 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008.

Dacă din partea inițiatorului, avem reprezentant? Același reprezentant, domnul secretar de stat Radu Stancu.

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Radu Stancu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Necesitatea semnării documentului de cooperare a rezultat din preocuparea părților privind combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere, precum și din dorința de a contribui la stabilirea și dezvoltarea unui cadru adecvat pentru colaborare în acest domeniu între autoritățile competente în cele trei state și conlucrare pentru prevenirea și combaterea amenințărilor și riscurilor neconvenționale la adresa securității în cele trei state și în regiune.

Protocolul cuprinde prevederile referitoare la domeniile și formele cooperării, la livrările controlate, autoritățile competente pentru aplicarea prevederilor protocolului, prevederi referitoare la formularea, acceptarea ori respingerea cererii de cooperare, dispoziții privind protecția datelor personale și a informațiilor clasificate, dispoziții referitoare la asigurarea unui comitet comun, limbile de lucru, suportarea cheltuielilor ocazionate în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate prin documentul de cooperare, precum și prevederi finale.

Având în vedere cele precizate, vă adresez rugămintea, domnule președinte și doamnelor și domnilor deputați, să adoptați Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare multilaterală lărgită în combaterea criminalității și în special a criminalității transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 septembrie 2008.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Domnul vicepreședinte Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este raportul comun al celor două comisii, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Camera Deputaților este primă Cameră.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat, de asemenea, favorabil.

Domnul secretar de stat Radu Stancu v-a prezentat obiectul de reglementare.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului adoptarea în forma prezentată de Guvern.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții?

Dacă nu avem intervenții, doamnelor și domnilor colegi, vă rog să observați că sunt întrunite prevederile art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, care prevede că se trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când raportul comisiei sesizate în fond cuprinde amendamente admise și respinse.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final de mâine.