You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
    1.1 Kötő Iosif - declarație politică intitulată "Să eliminăm inechitățile din sistemul de învățământ";

Doamna Daniela Popa:

Bună dimineața!

Deschidem ședința consacrată declarațiilor politice.

Astăzi este rândul opoziției să înceapă declarațiile politice. Grupul parlamentar al PNL nu are încă reprezentanți în sală.

Dau cuvântul domnului deputat Kötö Iosif, de la Grupul parlamentar al UDMR. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Kötö Iosif:

Stimată doamnă președinte,

Stimați colegi,

Declarația mea politică de astăzi se intitulează "Să eliminăm inechitățile din sistemul de învățământ".

Biroul meu parlamentar a fost sesizat de un caz ce relevă faptul irosirii banului public și iresponsabilitate față de cetățeni. Vinovații sunt conducerea Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Ministerul Educației Cercetării și Inovării. Ce s-a întâmplat?

În anii 2002-2005, deci trei ani consecutiv, Universitatea Babeș-Bolyai a scos la admitere locuri pentru specializarea Etnologie A - Limba și literatura maghiară, română sau străină. În fiecare an au fost școlarizați studenți la această specializare dublă, le-au fost semnate contractele de studii pentru dubla specializare. Studenții acestei specializări au obținut finanțare pentru studii din bugetul alocat de minister (buget alocat direct pentru această dublă specializare), unii studenți profitând și de burse de studiu, alții plătind taxe de studiu.

Pe ce bază au fost scoase la admitere aceste locuri? Universitatea Babeș-Bolyai a solicitat autorizarea de funcționare a specializării Etnologie A în limba maghiară, cuplată cu o specializare B din domeniul filologic, limba și literatura maghiară, română sau limbă străină. În urma vizitei comitetului de acreditare, Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare a aprobat autorizarea provizorie de funcționare, chiar citez din această hotărâre a consiliului: "Se propune autorizarea funcționării provizorii a specializării Etnologie în limba maghiară."

Din păcate, Universitatea Babeș-Bolyai nu a contestat această decizie eronată, cu toate că ea se referea doar la prima dintre cele două specializări acreditate. Astfel, această specializare a fost inclusă în nomenclatorul specializărilor în anul 2004, sub denumirea folosită de comisia de acreditare, "Etnologie" în loc de "Etnologie A". Ca atare, hotărârea pentru modificarea structurilor și specializărilor universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu din instituțiile de învățământ superior, începând din anul universitar 2004-2005, aprobă specializările Limba și literatura română, maghiară și etnologie, respectiv Etnologie.

Datorită numărului mare de modificări intervenite în statutul specializării într-un interval foarte scurt, datorită neatenției Universității Babeș-Bolyai în cazul acreditării specializării, studenții s-au găsit în situația de a nu obține diploma care a fost prevăzută în mod legal în momentul înmatriculării. Deși Catedra de Antropologie și Etnografie Maghiară, în repetate rânduri, a solicitat soluționarea cazului de la conducerea universității și ministerului de resort, n-au fost luate măsurile necesare. Astfel, trei generații suferă din cauza inoperativității și nepăsării unor funcționari, fiind puși în imposibilitatea de a candida pentru locuri de muncă și burse.

Situația cere soluționarea urgentă a cazului printr-o procedură specială. Solicit forurilor îndreptățite eliberarea diplomei absolvenților pentru ambele specializări, îndreptând o greșeală care nu permite practicarea unui drept constituțional: dreptul la muncă.

Mulțumesc pentru atenție.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.