Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

13. Dezbateri procedurale asupra Proiectului de Hotărâre privind cererea de începere a urmăririi penale a domnului deputat Adrian Năstase, fost prim-ministru al Guvernului României.  

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Doamnelor și domnilor deputați,

Va urma, conform Programului de lucru propus de Biroul permanent al Camerei, dezbaterea Proiectului de hotărâre privind cererea de începere a urmăririi penale a domnului deputat Adrian Năstase, fost prim-ministru al Guvernului României.

Da, pe procedură, domnul deputat Duvăz și apoi domnul Marton Arpad.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Aș vrea să intervin pe chestiunea de procedură și să discutăm cererea de refacere a unei proceduri parlamentare, făcută de către procurorul general, în legătură cu un vot pe care Camera Deputaților l-a acordat în legătură cu o cauză anume, la solicitarea Procuraturii generale.

Refăcând tot acest drum, constatăm, de fapt, că noi nu discutăm astăzi cererea - și vreau să fiu foarte exact - de urmărire penală a domnului Adrian Năstase sau a nici unui alt coleg, ci discutăm și trebuie să discutăm solicitarea Procurorului general de a reface o procedură parlamentară care deja a avut loc în această Cameră. Pentru asta, aș face mențiunea care să dovedească, într-un fel în plus, dacă vreți, că la asta se referă cererea, pentru că Procurorul general solicită, de fapt, Camerei refacerea, textual, "întrucât constatarea neconstituționalității normelor pe baza cărora a fost îndeplinită procedura impune refacerea acesteia, în considerarea dispozițiilor art.147 alin.(4) din Constituție etc. Deci refacerea acestei proceduri este și trebuie să fie pusă în discuția Camerei Deputaților, și ca intervenția mea să fie completă și în calitate de membru și de vicepreședinte al Comisiei pentru regulament, o să vă dau următoarele informații. Și o să fac și o solicitare privind procedura de desfășurare a acestor dezbateri.

La această cerere de refacere a unei proceduri, Biroul permanent a decis, în conformitate cu art.228 din Regulament, solicitarea unui punct de vedere din partea Comisiei pentru regulament. Art.228, stimați colegi, nu fac decât să vi-l amintesc, prevede că "în cazul în care se ivesc interpretări diferite asupra unui text din regulament, Comisia pentru regulament va fi sesizată de Biroul permanent sau de președintele Camerei Deputaților. ceea ce s-a și întâmplat. Erau interpretări diferite, pentru că o parte dintre membrii Biroului permanent, reprezentând un grup politic, avea opinia că, de fapt, scrisoarea, cererea refacerii procedurii trebuia să intre pe aceeași linie cu procedura inițială, și alții, care spuneau că de fapt trebuie să discutăm dacă există sau nu posibilitatea refacerii unei proceduri parlamentare, atâta timp cât în dosarul în cauză, în care se solicita această procedură, nu au intervenit elemente de noutate. Și că, deci, dosarul fusese supus votului plenului acestei onorabile Camere și Camera se pronunțase în legătură cu el, chiar dacă, repet, într-o procedură de vot diferită și modificată de către decizia sau mai bine zis sub efectul deciziei Curții Constituționale.

Știm foarte bine, Curtea Constituțională nu poate decide decât pentru viitor, astfel încât aplicarea deciziei prin modificarea Regulamentului nu poate să includă refacerea acestei proceduri. Din acest punct de vedere, fără echivoc, cu patru voturi pentru și un vot împotrivă, Comisia pentru regulament s-a pronunțat, stimați colegi, și a transmis acest punct de vedere Biroului permanent. Și punctul de vedere sună așa, în încheiere: "Membrii comisiei au decis cu 4 voturi pentru și unul contra că solicitarea Procurorului general nu este admisibilă". Inadmisibilitatea rezultă din faptul că votul din 13 august 2008 este regulamentar, a fost la vremea respectivă, iar "cererea privește același dosar, în care nu au intervenit nici un element nou.", spune Comisia pentru regulament.

De asemenea, "motivarea Procurorului general este eronată, deoarece, în conformitate cu art.147 alin.(4) din Constituția României, republicată, deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României, de la data publicării deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor." se menționează în acest punct de vedere.

În consecință, stimați colegi și doamnă președinte, vă fac următoarea propunere. Să discutăm, într-adevăr, la acest punct, punctul de vedere elaborat și votat cu o majoritate de 80%, dacă vreți în procente, în comisia pentru regulament, și anume inadmisibilitatea cererii făcute de Procurorul general. și pentru asta vă propun, stimată doamnă președinte, să consultați Camera în vederea hotărârii, în vederea deciziei de a adopta o hotărâre în consecința punctului de vedere emis de Comisia pentru regulament, și anume o hotărâre a acestei Camere care să se declare inadmisibilă cererea Procurorului general, așa cum s-a pronunțat în majoritate covârșitoare Comisia pentru regulament.

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat. Ați anticipat desfășurarea lucrărilor noastre, procedura care presupunea și prezentarea, așa cum cere Regulamentul, a punctului de vedere al Comisiei pentru regulament, care este un punct de vedere care, așa cum ne cere Regulamentul, trebuie adus la cunoștința parlamentarilor. în rest, o să vă rog pe parcursul acestor lucrări să nu-mi cereți să fac altceva decât ceea ce scrie în Regulament, iar eu vă promit că voi urma acest regulament.

Domnule Marton Arpad, vă rog frumos.

Domnul Marton Arpad-Francisc:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Doamnă președinte, vă mulțumesc anticipat că ați promis că veți respecta Regulamentul Camerei Deputaților.

Eu am o nedumerire. E adevărat că pe undeva și din vina mea, nu prea știu ce s-a întâmplat în următoarele ore, după ce am părăsit ședința Biroului permanent și a liderilor grupurilor parlamentare, ca protest față de comportamentul repetat al domnului vicepreședinte care a exprimat textual că noi liderii de grup deranjăm activitatea biroului. Declarația îi aparține domnului deputat Ioan Oltean, din Grupul parlamentar al PD-L. Am părăsit sala ca să nu-i mai deranjez. Dar, cât am stat în sală, eu știu că am votat să se treacă pe ordinea de zi un punct de vedere venit de la Comisia pentru regulament. Acest punct de vedere trimite clar la art.59 pct.15 din Regulament, adică interpretarea dată unor texte din Regulament care trebuie să fie prezentate plenului Camerei Deputaților. Cel puțin când am votat Programul acestei săptămâni, așa au votat membrii COZ-ului, adică liderii de grupuri parlamentare, în unanimitate.

Nu cred că există, cel puțin conform Regulamentului, o autoritate care să modifice această hotărâre. n-am intervenit ca să-mi exprim un alt punct de vedere, pentru că nu aveam un punct de vedere diferit de această hotărâre, chiar dacă nu am mai participat la acea dezbatere care era despre modul cum să votăm punctul nostru de vedere față de acest punct exprimat de comisie. Nu am avut împărțit nici programul și nici ordinea de zi în momentul începerii ședinței. Deși, această începere, după cum știm, a cam trenat. Bun.

La un moment dat ni s-a distribuit programul și am constatat următoarele. Pentru ziua de astăzi scrie așa, "Proiect de hotărâre privind cererea de începere a urmăririi penale a domnului deputat Adrian Năstase, fost prim-ministru al Guvernului României." Am căutat în casete, am căutat peste tot, nu am găsit acest proiect de hotărâre care e, conform programului, în dezbatere astăzi.

Doamnă președinte,

am deschis acest Regulament la care tocmai ați trimis dumneavoastră, și scrie așa: "Proiectele de lege, propunerile legislative și proiectele de hotărâre ale Camerei Deputaților se distribuie deputaților după prezentarea lor în Biroul permanent". Aici se face vorbire despre un proiect de hotărâre, eu nu l-am văzut. Nici în calitatea mea de lider, nici în mapă nu l-am avut și am întrebat pe la toți colegii dacă au primit cumva ulterior, astăzi, când s-au semnat, un proiect de hotărâre.

Vă întreb, în prima fază, înainte de a trece mai departe, despre ce discutăm acum? Despre acest punct de vedere care a fost prezentat în Biroul permanent și despre care s-a decis cu unanimitate de voturi că pe acesta îl vom dezbate sau un proiect de hotărâre, cum scrie în acest program pe care ni l-ați distribuit, pe care nu l-am văzut. Deci, solicit să precizați prima dată despre ce vorbim, și, după aceea, în mod evident o să mai cer o intervenție din partea grupului nostru parlamentar, în funcție de ce explicații ne dați, conform Regulamentului.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Marton Arpad, îmi pare sincer rău că nu ați avut răbdare să stați până la sfârșitul lucrărilor. în schimb, am consultat staff-ul tehnic, este o disfuncționalitate, într-adevăr, la nivelul staff-ului tehnic care nu a distribuit proiectul de hotărâre, drept care mi-aș permite, fără îndoială, cerându-vă acordul, să suspendăm pentru o perioadă de 15 minute lucrările noastre, pentru a lăsa timpul necesar distribuirii acestui proiect de hotărâre.

Domnule Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Doamna președinte, cred că nu m-am făcut bine înțeles și, evident, este vina mea.

Eu v-am solicitat ca în baza derulării ulterioare cererii Procurorului general, de refacere a unei proceduri parlamentare, să ajustăm ordinea de zi și să consultăm Camera, și vă rog să o consultăm înainte de orice fel de altă solicitare, să consultăm Camera înainte de a discuta în legătură cu punctul de vedere dat de Comisia pentru regulament.

Acest punct de vedere l-ați solicitat, el nu poate să rămână un punct de vedere pur și simplu care plutește undeva în dosarele ascunse nu știu unde, și acest punct de vedere trebuie prezentat și consultată Camera dacă și-l asumă într-o majoritate sau nu. Vă fac sublinierea că este inutil să luăm un sfert de oră pauză, să discutăm acest proiect de hotărâre care n-a fost încă prezentat, disfuncție regulamentară clară, pentru că nu vom discuta acel proiect de hotărâre. Noi avem un proiect de hotărâre pe care vi-l supunem discuției, și anume Proiectul de hotărâre privind inadmisibilitatea cererii Procurorului general. Acest proiect de hotărâre vi-l voi prezentat și citi, ne vom consulta, dacă va fi nevoie, cu grupurile parlamentare, în momentul în care însă Camera a decis că despre asta discutăm.

Deci, vă rog încă o dată, doamna președinte, și vă fac rugămintea cu sublinierea că această Cameră v-a ales ca președinte, să conduceți lucrările, pentru ca dumneavoastră, în mod imparțial, și nu partizan, să duceți lucrurile la bun sfârșit în ceea ce privește lucrările acestei Camere. Deci, solicit, în numele grupului nostru, să supuneți la vot, la acest punct pe ordinea de zi, discutarea punctului de vedere dat de o comisie regulamentară a acestei Camere.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Duvăz, vă reamintesc că nu e nevoie să supun la vot un lucru care este deja propus de către Biroul permanent și adoptat. Deci, dumneavoastră nu faceți altceva decât să propuneți încă odată un lucru care este deja aprobat.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Nu, doamnă.

Doamnă președinte, dumneavoastră...

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Doamna președinte, iertați-mă, n-aș fi vrut să intrăm într-un dialog de la această tribună, dar realitatea este că dumneavoastră pe ordinea de zi propuneți altceva. Propuneți să discutăm solicitarea ridicării imunității unui parlamentar, făcută din nou, în legătură cu o procedură care s-a derulat în această Cameră și care a fost completă și încheiată. Or, noi nu putem discuta această solicitare pentru că dacă ar fi să discutăm și dacă am lua de bun 155, deci 155 nu se potrivește în cauza noastră, ar însemna să avem nevoie de raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități ca să discutăm acest lucru, ori acest raport nu există. Deci, cum propuneți dumneavoastră să discutăm solicitarea ridicării imunității, în baza lui 155 de fapt, când nu aveți un raport al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. eu vreau să revenim, și încă o dată, la realitatea că există Birou permanent, solicitare Comisie pentru regulament, Comisie pentru regulament - punct de vedere elaborat, punct de vedere care trebuie prezentat plenului și în urma căruia plenul să voteze o hotărâre în consecință.

Vă mulțumesc mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc, domnule Duvăz.

Din păcate, îmi pare rău că nu v-ați consultat cu colegii din Biroul permanent, noi toate aceste lucruri le-am discutat pe parcursul a 4 ore și jumătate ieri. prin vot, și aș spune chiar prin consens, am ajuns la o anumită procedură.

Îi dau cuvântul domnului Petru Călian și o să vă rog, domnule Duvăz, să luați cuvântul atunci când vă dau eu voie. Trebuie să vorbească toți, și nu numai dumneavoastră.

Domnule Petru Călian, aveți cuvântul.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În numele Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal solicit o pauză de consultări de 15 minute.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu. Sunt de acord.

Pauză 15 minute.

 

- după pauză -

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dragi colegi,

A fost distribuit și proiectul de hotărâre între timp, așa cum a fost el propus de Biroul permanent al Camerei.

Vă propun să intrăm în programul agreat de Biroul permanent și propus dumneavoastră.

Înainte de asta, era înscris la cuvânt domnul Ioan Oltean. Vă rog.

Intervenție pe procedură.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Am să îmi permit să fac o propunere care să ne ajute, în opinia mea, să depășim această stare tensionată. Vreau să fac un foarte scurt istoric al cererii Procurorului general adresate Camerei Deputaților.

Încă de la început, Procurorul general se adresează Camerei Deputaților în felul următor... (Din sală i se solicită să vorbească pe procedură)

Pe procedură, stimați colegi. Vă rog să aveți puțintică răbdare pentru că ajungem exact la procedură.

"În vederea formulării cererii de începere a urmăririi penale împotriva deputatului Năstase Adrian...", textul curge, se mai spune: "Vă înaintez alăturat referatul întocmit de către Direcția Națională Anticorupție." În temeiul acestei solicitări, este clar că Procurorul general propune Camerei Deputaților intrarea pe procedura art.155 din Regulamentul Camerei Deputaților, și anume, declanșarea cererii de urmărire penală împotriva deputatului Adrian Năstase.

La vremea respectivă, în Biroul permanent am propus ca această cerere să fie trimisă, dirijată spre Comisia juridică, singura competentă să se pronunțe dacă această solicitare este sau nu este întemeiată, printr-un raport de specialitate. În mod premeditat, majoritatea membrilor Biroului permanent au apreciat că această solicitare trebuie să meargă către Comisia de regulament, pentru că în corpul solicitării există și o afirmație a Procurorului general prin care aceasta solicită să se reia votul asupra chestiunii puse în discuție.

Majoritatea a decis, suntem în prezența unui punct de vedere exprimat de către Comisia prntru regulament, prin care, în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților, se aduce la cunoștință plenului Camerei Deputaților, atât. Se aduce la cunoștință. Se informează Camera cu acest punct de vedere.

În opinia mea, cred că singura soluție pentru a depăși această stare de tensiune este ca adresa Procurorului general să se trimită Comisiei juridice pentru a se face aplicarea art.155 din Regulamentul Camerei Deputaților, precum și a art.109 alin.(2) din Constituția României. Doar în temeiul unui raport întocmit de către comisia de specialitate putem să purcedem la dezbaterea acestei cereri în temeiul art.155 din Regulamentul Camerei Deputaților.

De aceea, doamna președinte, vă rog să supuneți votului plenului Camerei Deputaților ca adresa Procurorului general să fie trimisă Comisiei juridice pentru întocmirea raportului de specialitate și pe urmă acest raport să facă obiectul unei dezbateri în plenul Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Era înscris domnul Nicolicea.

Domnul Eugen Nicolicea:

Proiectul de hotărâre pe care l-ați înaintat dumneavoastră se încheie spunând că această hotărâre a fost adoptată cu respectarea art.76 alin.(2) din Constituția României și a art.155 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Art.155 al Regulamentului Camerei Deputaților a cuprins trei alineate, alin.(3) a fost declarat neconstituțional, conform Legii Curții Constituționale, celelalte două fiind în legătură directă, dacă ar fi fost neconstituționale, ar fi fost și ele luate în discuție. N-au fost luate în discuție, înseamnă că sunt constituționale, iar art.155 alin.(1) solicită ca dezbaterea cererii să se facă pe baza raportului întocmit de o comisie permanentă ca urmare a unei anchete sau de o comisie specială de anchetă.

Deci, chiar din cuprinsul hotărârii dumneavoastră, al proiectului de hotărâre, spuneți că s-a respectat art.155. Dacă s-a respectat art.155, noi ar fi trebuit să avem acum un raport al unei comisii de anchetă sau a unei comisii permanente care a efectuat ancheta. Nu avem. Prin urmare, nu putem discuta astăzi așa ceva.

Ceea ce spun acum, parțial a fost susținut și de către domnul Oltean. Aici ne despărțim punctele de vedere, pentru că dânsul consideră că noua cerere trebuie să fie trimisă la Comisia juridică. Nu trebuie trimisă la Comisia juridică, ci trebuie respinsă, pentru că Comisia juridică s-a pronunțat deja.

Repet: nu poate intra pe ordinea de zi, pentru că n-avem rapoartele, iar trimiterea la Comisia juridică nu-și are rostul și este inutil având în vedere că comisia s-a mai pronunțat o dată.

De asemenea, nu-și are rostul reluarea unui vot, pentru că altfel intrăm într-un precedent periculos și ca să-mi dovediți că reluarea unui vot se poate, voi solicita Biroului permanent reluarea votului cu privire la alegerea președintelui Camerei. De ce acest lucru? (Aplauze.)

Pentru că asemenea haloimăs ce se întâmplă în Camera Deputaților n-am avut nici pe vremea lui Diaconescu, care măcar asculta ce-i spuneau secretarii din dreapta și din stânga. Să n-ai ce trebuie, să n-ai proiect de hotărâre, să scrii în proiectul de hotărâre că trebuie să ai niște rapoarte, dar pe care să nu le ai, asemenea debandadă, repet, nu s-a întâmplat de mult.

Dar având în vedere că nu poți cere înlocuirea unui președinte pentru încălcările pe care le face, îmi convine precedentul pe care-l dați dumneavoastră, și anume, reluarea votului la președinte. Și dacă reluăm votul la președinte, ne veți convinge că se poate relua votul și în cazul domnului Adrian Năstase. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule Nicolicea.

Vreau să știți, dragi colegi, că în Biroul permanent de ieri am discutat și acest subiect. Domnul Bogdan Olteanu a precizat, iar Biroul permanent a fost de acord cu dumnealui, lucru pe care l-ați precizat și dumneavoastră, domnule Nicolicea, anume acela că avem un raport al Comisiei juridice care poate într-adevăr să completeze procedura lui 155.

Biroul permanent a împărtășit acest punct de vedere exprimat de domnul Bogdan Olteanu, chiar și colegii dumneavoastră, inclusiv domnul Adrian Năstase, au fost de acord, în final, pentru ca procedura lui 155 să meargă mai departe, fiind astfel completă.

În rest, despre celelalte propuneri, cum n-au fost discutate în Biroul permanent, nu-mi permit să fac niciun fel de comentarii. Sigur, există o propunere a domnului vicepreședinte Ioan Oltean pentru trimiterea la Comisia juridică pentru un raport suplimentar pe care am să v-o supun la vot.

Erau înscriși la cuvânt domnul Marton Arpad, tot pe procedură. (Se solicită și alte intervenții pe procedură.)

Putem să abordăm cu calm, absolut toți cei care doresc să intervină pe procedură vor lua cuvântul.

Domnul Marton Arpad. Vă rog. Era înscris la cuvânt de mult timp. De aceea e corect să-i dăm cuvântul.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor,

În mapa de ieri a Biroului permanent și neînsemnații lideri de grup parlamentar au primit un punct de vedere al Comisiei pentru regulament, care, în final, zice astfel: "Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.228 alin.(2), vă înaintăm prezentul punct de vedere pentru a fi prezentat plenului Camerei Deputaților în conformitate cu prevederile art.59 pct.15."

Ce zice acest articol care se referă la domeniul pe care îl dezbatem: "Comisia pentru regulament are următoarele atribuții: analizarea sesizărilor trimise de Cameră, de Biroul permanent sau de președintele Camerei cu privire la procedurile și prevederile regulamentului și prezentarea punctului de vedere în Camera Deputaților". Despre asta a votat ieri Biroul permanent și despre asta am votat noi, liderii de grup parlamentar. Deci, ne aflăm la această procedură.

Legat de ceea ce ne-ați dat dumneavoastră, am mai multe hotărâri, în continuare solicit să ni se specifice despre ce discutăm.

Revin încă o dată: dumneavoastră ne-ați promis că respectați regulamentul. Ce ne zice regulamentul? Dau încă o dată citire, ca să fie clar. "Proiectele de legi, propunerile legislative și proiectele de hotărâri ale Camerei Deputaților se distribuie deputaților după prezentarea lor la Biroul permanent."

Din aceste două hotărâri, dacă una dintre ele măcar se referă la un document prezentat de Biroul permanent și este o formulare de hotărâre a adoptării acestui punct de vedere, celălalt proiect de hotărâre n-a intrat în niciun fel în Biroul permanent. Este total în afara regulamentului.

Dar ce ne spune mai departe articolul? "Proiectele de legi, propunerile legislative, precum și proiectele de hotărâri ale Camerei prevăzute la art.94 - care, conform acestui articol, se distribuie la casetele deputaților - se trimit de îndată de Biroul permanent spre dezbatere și avizare comisiilor permanente competente, cu respectarea prevederilor art.92."

Ce spune articolul 92? Articolul 92 spune că deputații pot prezenta și proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților. Eu pot fi de acord că acest proiect de hotărâre este al unor deputați, nu știu al cărora, dar este. N-a intrat în Biroul permanent. Dacă ar fi intrat, Biroul permanent ar fi trebuit să sesizeze o comisie, comisia să vină cu un raport și atunci raportul se reîntoarce la Biroul permanent, o pune pe ordinea de zi și o dezbatem.

Vă rog să specificați încă o dată despre ce dezbatem, că dacă avem o dezbatere dincolo de Regulament, așa cum și până acum, în această legislatură, când dumneavoastră conduceți ședințele Camerei Deputaților, de mai multe ori am părăsit sala de ședințe, vom părăsi iarăși sala de ședințe și descurcați-vă încălcând Regulamentul Camerei Deputaților. Noi nu vom fi părtași de transformarea în Marea Adunare Națională a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor deputați,

Salut delegația legislativului thailandez condusă de președintele Senatului Regatului Thailandei, domnul Prasobsook Boondech. (Domnii deputați s-au ridicat în picioare și salută prin aplauze delegația thailandeză.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dragi colegi,

Pentru că a fost intervenția domnului Marton Arpad, îmi pare nespus de rău că domnul Marton Arpad nu a avut răbdarea să participe până la sfârșitul lucrărilor Biroului permanent de ieri, dar aș vrea să-i reamintesc, ar fi putut să consulte și stenograma ședinței care se află pe site, că ordinea de zi și programul de lucru adoptate de Biroul permanent au înscris pentru astăzi dezbaterea proiectului de hotărâre privind cererea de începere a urmăririi penale a domnului deputat Adrian Năstase, fost prim-ministru al Guvernului României. A fost adoptată această hotărâre în unanimitate și în prezența domnului Adrian Năstase.

Îmi pare rău pentru aceste jocuri de procedură pe care le faceți. Pot să le înțeleg, dar nu pot să las lucrurile nelămurite.

Doamna Aura Vasile, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Doamna președinte,

Mă bucur că intrați pe Regulament și că vreți să supuneți plenului Camerei propunerile pe care parlamentarii le-au făcut de la acest microfon și solicit să respectăm Regulamentul și să supunem votului plenului Camerei Deputaților, care este suveran pe orice decizie, propunerile care au fost făcute în ordine.

Deci, supuneți votului întâi propunerea făcută de domnul deputat Duvăz, după care supuneți votului propunerea făcută de domnul deputat Oltean.

Și vă solicităm să respectați această procedură.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Cu siguranță, doamna Aura Vasile, dar nu înainte de a supune votului proiectul de hotărâre propus de Biroul permanent.

Dar înainte de asta, domnul Márton Árpád solicită un drept la replică.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamna președinte,

Eu nu răbdare n-am avut, că de obicei am răbdare, inclusiv să aștept până când începe ședința, pentru că nu vine cel care trebuie să conducă ședința. Deja am răbdare și stau.

Am părăsit sala în semn de protest pentru că domnul Oltean care nu s-a comportat ca un domn în acea ședință, a exprimat că nu mai avem ce căuta acolo și să intervenim în problemele importante ale Biroului permanent, noi, liderii de grup parlamentar. Cred că asta se poate verifica în stenogramă. Tot așa de bine se poate verifica în stenogramă că ceea ce am votat nicidecum nu este punerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre.

Ca atare, doamna președinte, nu eu nu știu bine și nu eu n-am avut răbdarea. Dumneavoastră nu informați exact, corect, ca să mă exprim puțin eufemistic, Camera Deputaților.

Ca atare, solicit să fie distribuită deputaților acea parte a stenogramei când s-a luat acel vot unanim.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog să consultați site-ul Parlamentului, nu e niciun fel de procedură.

Domnul Ioan Oltean solicită un drept la replică.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Este adevărat că în ședința de Birou permanent eu am vorbit românește și n-am vorbit ungurește. Pentru că eu am spus atunci când se dezbătea problema adresei Procurorului general că această chestiune intră în competența exclusivă a membrilor Biroului permanent. Atât am spus și nimic altceva. N-am cerut nici să părăsească sala de ședință, nu m-am adresat în sensul de a-i jigni, și am apreciat că acea problemă este doar de competența membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaților și nimic mai mult.

Văd că domnul Marton insistă în a interpreta în stilul propriu afirmațiile mele și mi se pare că e lipsit de colegialitate și de fair-play. De aceea, aș vrea să încheiem această discuție și să intrăm în dezbaterea problematicii înscrise pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Florin Iordache era înainte, tot pe procedură.

 

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

Mă lasă pe mine întâi.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bine.

Doamna Aurelia Vasile:

Este o problemă ridicată de la acest microfon de cei doi colegi pe care vreau să o lămurim definitiv în fața plenului Camerei Deputaților.

Art.14 lit.h), pe care i l-am citit și domnului Oltean, spune așa: liderii grupurilor parlamentare participă la ședințele Biroului permanent al Camerei Deputaților și la dezbaterile acestuia, înțelegând prin chestia asta că pot să aibă opinii, pot să aibă propuneri, pot să aibă puncte de vedere fără a avea drept de vot. Deci, nu votează, domnule deputat. Dar intervenții, propuneri, dezbateri, orice lider de grup, conform acestui regulament, are dreptul. Schimbați dumneavoastră regulamentul și atunci și Márton Árpád, și eu, și ceilalți care reprezentăm grupuri parlamentare, titulari sau vicelideri, vom proceda în consecință.

Vă rog să mă credeți, domnule deputat, că această Cameră a Deputaților nu este o chestie privată, ci noi reprezentăm aici voința poporului. Fiecare din noi avem dreptul să ne exprimăm și nu doar un singur grup parlamentar. Suntem liberi să o facem, iar acest regulament ne permite, domnule deputat. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Florin Iordache era înscris la cuvânt. O să-mi notez și, pe rând, dau cuvântul tuturor. Sigur, imediat, domnule Adrian Năstase, după domnul Florin Iordache.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

V-aș ruga să citiți foarte atent scrisoarea pe care o înaintează procurorul general. La pagina 2, spune dumneaei așa: "întrucât constatarea neconstituționalității normelor pe baza cărora a fost îndeplinită o procedură impune refacerea acesteia".

Stimați colegi,

În 13 august 2008, hotărârea pe care a luat-o Camera Deputaților a fost în deplină constituționalitate. Că a venit apoi o decizie a Curții Constituționale care a impus schimbarea cvorumului, asta nu înseamnă că hotărârea pe care noi am luat-o atunci a fost neconstituțională. A fost o hotărâre perfect valabilă și dumneaei spune, solicită "refacerea acesteia".

În aceste condiții, stimați colegi, n-avem ce discuta. Noi trebuie să supunem votului dumneavoastră solicitarea Procurorului general de reluare a procedurii parlamentare, care este inadmisibilă. Păi ce facem? Eu l-aș completa cu domnul Nicolicea. Dacă alegerea dumneavoastră, doamna președinte, este neconstituțională și nelegală și trebuie refăcută, alegerea vicepreședinților, a chestorilor, inclusiv hotărârea din decembrie 2008, când s-a constituit noul Parlament, e neconstituțională și atunci trebuie să plecăm acasă, ce facem? Refacem și hotărârile pe care le-am luat în decembrie?

Doamna președinte, ducem în derizoriu. Înseamnă că toate hotărârile pe care le-a luat Parlamentul din decembrie și până acum trebuie reluate. Păi, înseamnă că tot ce s-a publicat în Monitorul Oficial de la numiri de judecători la Curtea Constituțională, la președinți de Cameră și toți ceilalți, este neconstituțional? Hai să fim serioși!

Este o solicitare neserioasă venită din partea Procurorului general, care, înainte de toate, să vadă că o hotărâre a Curții Constituționale are valabilitate pentru viitor. Repet: pentru viitor. De la momentul în care Curtea Constituțională a spus că de aici încolo hotărârile trebuie luate cu un anumit cvorum, este un lucru. Din momentul în care Parlamentul, repet, Parlamentul a modificat din nou Regulamentul, în aceste condiții, hotărârile trebuie luate cu un anumit cvorum.

De aceea, reiterez și vă rog, doamna președinte, să supuneți votului plenului hotărârea, cum a propus domnul Duvăz, de solicitare a Procurorului general de reluare a procedurii parlamentare cu privire la începerea urmăririi penale, cu toată expunerea de motive pe care a spus-o dumnealui. Punctul nostru de vedere, că o astfel de hotărâre este inadmisibilă și ne-am face de râs dacă am accepta-o.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Ceea ce pot să constat e că nu aveți răbdare să intrăm pe procedură, pentru că, vedeți dumneavoastră, ați fi aflat din prezentarea punctului de vedere al Comisiei de regulament că Regulamentul Camerei Deputaților, actele normative menționate anterior sau deciziile Curții Constituționale referitoare la problema responsabilității ministeriale nu includ prevederi care să interzică expres reluarea procedurii parlamentare în ceea ce privește votul Camerei asupra cererii privind urmărirea penală a unui actual sau fost membru al Guvernului care este deputat.

Acesta este punctul de vedere chiar al comisiei pe care dumneavoastră ați sesizat-o pentru formularea unui punct de vedere.

Domnule Adrian Năstase, vă invit la microfon.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Nici nu știu dacă să vorbesc pe dreptul la replică sau pe chestiunea de procedură sau pe chestiunea legată de credibilitatea și demnitatea Parlamentului. Mi-e teamă că prin aceasta ni s-a întins o capcană. Cred că un om de bun simț care, chiar dacă a terminat o școală pentru tinichigii, tot ar putea să înțeleagă că dacă art.147 din Constituție spune că deciziile Curții Constituționale se aplică doar pentru viitor, o cerere din partea procurorului general, despre care este totuși presupus că a terminat cel puțin o școală de tinichigii, nu poate să solicite Parlamentului aplicarea acestui articol din Constituție și aplicarea retroactivă a unei decizii a Curții Constituționale de la 1 octombrie 2008, pentru a reface votul dat regulamentar de către Parlament în 13 august 2008.

Această problemă era atât de simplă și de clară, încât eu urmăresc cu atenție aceste dezbateri și zbaterea doamnei președinte pentru a impune o soluție pe care absolut nimeni n-o înțelege din această sală și cred că nici măcar colegii de la PD-L pentru că... nu e problema mea, până la urmă și nu este, în definitiv,... eu astăzi la ora 13 trebuia să explic la Curtea Supremă ce se întâmplă cu pixurile din campania electorală, mai sunt două dosare care au pornit, când v-am rugat, de altfel, să fiți de acord să pornim aceste procese. Eu n-am o problemă cu justiția, sunt obișnuit, sunt deja pregătit și pe temele de procedură penală. Este o nouă specialitate pe care am dobândit-o.

Dar vreau să vă spun că se creează un precedent absolut inadmisibil. Deci, în măsura în care veți accepta să se refacă acest vot, aplicându-se neconstituțional o decizie care a modificat Regulamentul, într-adevăr, dar fac o paranteză, chiar dacă am fi aplicat noile norme din Regulament, în condițiile votului din 13 august, când rezultatul a fost 150 de voturi la 120, chiar în acele condiții, votul era valabil. Și dacă vă uitați pe deciziile Curții Constituționale, veți vedea că, similar, în situații în care s-a pus problema unor voturi pentru legi organice sau legi ordinare, s-a spus că dacă numărul de voturi pentru legile respective corespundea legilor organice, atunci votul era acceptat ca fiind valabil.

Nu intru în astfel de detalii tehnice. Pentru că aceasta este, până la urmă, o problemă politică prin care Procurorul general care, după părerea mea, dacă am fi avut un ministru de justiție serios, ar fi trebuit ministrul să ceară demiterea Procurorului general pentru astfel de cerere, dacă a citit-o, pentru că este inadmisibil să invoci art.147 din Constituție pentru a cere refacerea unui vot din Cameră.

Vreau să vă reamintesc, celor care nu știu, că aceste proceduri au fost stabilite în urmă cu 15 ani. Ar trebui să reluăm toate voturile și toate hotărârile din ultimii 15 ani - sunt vreo 620 de hotărâri - care ar trebui revotate, mergând pe teoria doamnei Kovesi. Puteți să acceptați așa ceva? Și atunci, problema pe care a avut-o, de bun simț, Biroul permanent, în condițiile în care, sigur, nu funcționează întotdeauna pe telecomandă, problema s-a pus dacă tratăm întâi problema admisibilității unei astfel de cereri. Pentru că, până la urmă, a existat un raport al Comisiei juridice, în urmă cu nu știu câte luni, s-a votat atunci, vă aduceți aminte dezbaterile de la acel moment, ce mai era nevoie de făcut aici?

Vreți să vă citesc textul ca atare? Nu are rost. Cererea a fost prezentată și aici și s-au făcut mențiunile respective.

Dragi colegi, din acest motiv, în Biroul permanent s-a votat împotriva trimiterii la Comisia juridică a acestei cereri, spunându-se că, de bun simț, este o problemă până la urmă care este legată de Regulament, că s-a modificat, nu s-a modificat, se aplică, nu se aplică, și Comisia pentru regulament, spre deosebire de ceea ce v-a citit mai devreme doamna președinte, a spus următoarele lucruri: sigur, textul acela era înscris acolo ca un eseu juridic în legătură cu ceea ce nu se găsește pe nu știu unde, prin texte, este posibil... Dar, concluzia Comisiei pentru regulament, și dați-mi voie să v-o citesc, este următoarea: membrii Comisiei au decis, cu 4 voturi pentru și 1 contra, că solicitarea Procurorului General nu este admisibilă. Inadmisibilitatea rezultă din faptul că votul din 13 august 2008 este regulamentar, iar cererea privește același dosar în care nu a intervenit niciun element nou.

Vreți să mai votați de 7 ori, de 10 ori, cât se trimit comenzile de la Cotroceni până aici? Este în ordine, putem să facem lucrurile astea, dar problema, repet, este o chestiune de demnitate a Parlamentului.

Citesc mai departe: "De asemenea, motivarea Procurorului General este eronată, deoarece, în conformitate cu prevederile art.147 alin. (4) din Constituția României, republicată" și se citează cu ghilimele "deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor".

Or, Procurorul General spune următorul lucru: "Decizia Curții Constituționale", adoptată, după părerea mea, în condiții speciale, și, după părerea mea, fără o atentă examinare a consecințelor, dar las la o parte acest lucru, a fost adoptată, repet, în 1 octombrie 2008.

Dacă citește cineva art.147, chiar cu studii elementare, în mod evident această decizie nu poate fi aplicată pentru trecut. Iar revotarea se cere a se face în numele acestei modificări și în numele acestei decizii, care nu este aplicabilă.

Oameni buni, înțelegeți ceva din aceste chestiuni? Și îi întreb pe cei de la PD-L, care sunt convins că se simt jenați de această discuție, pentru că unii dintre ei au experiență parlamentară, știu că este o discuție dificilă, dar Parlamentul are o anumită decizie. Vreau să vă spun că, în cadrul Biroului permanent, și vreau să fie foarte clar acest lucru, dincolo de unele aspecte de ineleganță, care au fost relevate aici, nu se poate vota de niciun fel dacă președinta Camerei nu este de acord cu acest lucru.

Eram obișnuiți, timp de foarte mulți ani, ca orice solicitare care se făcea în cadrul Biroului permanent, să se voteze. Câștiga, nu câștiga, era într-un sens sau într-altul. Ieri, nu s-a votat absolut nimic. A fost o ceartă permanentă pe chestiuni care erau elementare și am ajuns în această situație penibilă, în care chestiuni de abecedar ajung să fie explicate aici în fața dumneavoastră.

Sunt jenat că particip la o astfel de discuție. Sunt jenat că sunt folosit ca pretext pentru acest gen de acțiune. Nu cred că cei care au inițiat această procedură, și nu cred că Procurorul General, cu de la sine putere, a făcut acest lucru. Nu cred că la întâlnirea de la Cotroceni, când s-a discutat despre reluarea acestei proceduri, acea discuție nu a avut influență asupra trimiterii acestui text. De aceea, vreau să vă cer, pentru demnitatea Parlamentului din care faceți parte, să vă gândiți că se poate crea un precedent. Eu nu am o problemă să mai merg la încă un proces în justiție. Chiar nu am o problemă. Dar, Parlamentul riscă să aibă o foarte mare problemă, în măsura în care acceptă un astfel de precedent.

Acestea erau cele câteva cuvinte pe care am dorit să vi le spun. Nu doream să intervin pe această chestiune. Eu am crezut că până la urmă punctul de vedere al Comisiei pentru regulament, care a fost un punct de vedere clar, majoritar, evident, cu concluziile foarte clare, dincolo de ceea ce a însemnat la un moment dat intervenția unuia dintre experți, pentru a crea un eseu juridic în legătură cu problemele responsabilității ministeriale, care nu erau în discuția Comisiei la acel moment.

Dar, dincolo de aceste chestiuni, concluzia celor care au participat la dezbatere este foarte clar prezentată în acest punct de vedere.

Eu cred că la acest moment există o excepție de procedură, care a fost ridicată, și ea trebuie să fie tranșată prin vot de către Cameră.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Adrian Năstase,

Mă dezamăgiți, dar nu este prima oară. (Zumzete, vociferări, aplauze.)

Informați total greșit despre ce s-a întâmplat ieri în Biroul permanent.

Dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului Sever Voinescu, înscris de mult la cuvânt.

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:

Doamnelor și domnilor,

Doamna președinte,

După părerea mea, dincolo de toate discuțiile politice, inerente dacă vreți, în legătură cu anumite persoane sau cu anumite antipatii sau simpatii pe care le avem, trebuie să acceptăm că suntem aici guvernați de un Regulament.

Din păcate, trebuie să spun, în Biroul permanent la un moment dat s-a luat o decizie riscantă. In mod normal, procedural, pentru o asemenea solicitare venită din partea Procurorului general, este cea venită din art.155 din Regulament.

În Biroul permanent a existat această discuție, și în Biroul permanent s-a decis, repet, riscant, după părerea mea, să o luăm pe o altă cale, o cale neprevăzută de Regulament în această situație, și anume să mergem către Comisia pentru regulament care să ne dea un punct de vedere. Bun, Comisia pentru regulament ne-a dat un punct de vedere.

Acum, tot Regulamentul ne spune că pe baza punctului de vedere al Comisiei pentru regulament, ce putem face cu el, maximum, este să formulăm un proiect de hotărâre care să amendeze Regulamentul. Punctul de vedere al Comisiei pentru regulament nu se votează, fiind punct de vedere și nu raport.

Eu cred că suntem în această fundătură procedurală, dacă vreți, și, evident că fiecare dintre cei care iau cuvântul aici o speculează după cum vor.

Până la urmă, eu cred că dacă vorbim despre demnitatea Parlamentului, în primul rând, Parlamentul trebuie să-și respecte Regulamentul. Regulamentul, încă o dată, ne spune foarte clar care este calea unei asemenea cereri.

În ceea ce privește, și repet, mă îndrept către art.155, nu avem în Regulament o altă procedură. Suntem într-o situație sui generis, în care nu vreau să discut de ce am ajuns, de ce reprezentanții anumitor partide din Biroul permanent au votat așa, și alții au votat altfel. Suntem aici. Sunt și eu membru în Biroul permanent și deși am votat altfel, asum această decizie.

Vreau să propun, doamna președinte, pentru că foarte multă lume s-a grăbit, am început să discutăm despre solicitarea Procurorului general, am început să discutăm despre punctul de vedere, fără ca ele să fie aduse formal, așa cum cere tipicul ședințelor noastre, la cunoștința deputaților. Deci, în mod normal, ar fi trebuit să ascultăm toți solicitarea Procurorului general, pentru că noi suntem strânși aici ca să dăm un răspuns acestei solicitări. Noi nu suntem strânși aici să dăm răspuns unor probleme abstracte de genul am votat, mai votăm, în ce condiții ș.a.m.d.

Noi avem o solicitare. Admit, această solicitare pune o problemă de principiu. Dar, în mod normal, ar fi trebuit să începem această ședință prin lecturarea scrisorii. Apoi, ar fi trebuit să continuăm, iarăși după tipicul nostru, prin ascultarea punctului de vedere al Comisiei. Apoi, urmau dezbaterile.

Din păcate, nerăbdători, foarte mulți colegi s-au repezit și au început să interpreteze deja scrisoarea Procurorului General, fără ca ea să fie citită în plen, așa cum e normal.

Acum, mai vreau să adaug ceva în legătură cu ședința de Birou permanent de ieri. A fost o ședință foarte încinsă, și a fost o ședință, evident, în care s-au discutat din nou și chestiuni de fond și chestiuni de procedură. Eu mi-am exprimat încă de atunci părerea că multe din cele ce s-au spus acolo ar fi trebuit spuse în plen. O parte din ele au și fost spuse. Sunt convins că vom continua această discuție.

Dar, ieri, în Biroul permanent, dacă eu bine mi-aduc aminte, s-a convenit că noi venim astăzi în această reuniune în plen să răspundem solicitării Procurorului general.

De asemenea, s-a convenit ca în răspunsul pe care-l vom da acestei solicitări să avem trecute în preambulul deciziei noastre, al hotărârii, pentru că, până la urmă, votăm o hotărâre, mai multe aspecte, inclusiv cele legale de admisibilitate, inclusiv cele legate de existența unui alt raport pe același dosar, pentru că Procurorul general ne spune că avem același dosar ș.a.m.d.

Deci, doamna președinte, rugămintea mea este să intrăm în procedură, să ascultăm scrisoarea Procurorului general, să ascultăm punctul de vedere, așa cum este normal, al comisiei pe care am sesizat-o, după care să deliberăm împreună dacă nu cumva este cazul să revenim la Regulament, adică la singura procedură pe care o avem într-o asemenea situație, cea din art.155. Nu avem alta.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Kelemen Hunor:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Strict pe procedură și să clarificăm un singur aspect, înainte de a intra în alte discuții. Ieri, în mapa ședinței Biroului permanent, această hotărâre nu a existat. Nu a fost distribuit. Nici măcar nu a fost citit acest proiect.

Din acest punct de vedere, eu cred că nici nu se poate discuta despre votul din Biroul permanent, fiindcă noi nu am văzut acest proiect de hotărâre, nu am citit acest proiect de hotărâre și nu am votat acest proiect de hotărâre. Trebuie să plecăm de la acest fapt.

Dacă nu am votat acest proiect de hotărâre, atunci eu cred - și Biroul permanent a venit aici fără un proiect votat în cadrul Biroului permanent - trebuie să mergem sau putem să mergem pe varianta propusă de colegii noștri.

Există două propuneri: un proiect al domnului Duvăz; un proiect al nu știu cui, al Camerei Deputaților, al secretarului general, fiindcă nu a fost votat în Biroul permanent, și în această ordine vom accepta sau nu vom accepta proiectele propuse dezbaterii, bineînțeles, după ce vom asculta scrisoarea doamnei Procuror General, după ce vom discuta mult pe procedură.

Eu am avut răbdare și am stat, ieri, la Biroul permanent, calm, v-am ascultat pe toți, am învățat extraordinar de mult din discuțiile de ieri, dar vă spun, fără să citesc această hotărâre, fără să discutăm, fără să votăm despre acest proiect.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Kelemen Hunor, nu numai că s-a discutat, dar ați avut și amendamente la proiectul de hotărâre, și citez din stenogramă. Nu vreau să insist prea mult, totuși, așa cum a cerut doamna Kovesi reluarea votului, trebuie să figureze această sintagmă în titlul hotărârii: "Hotărâre privind reluarea votului în privința trimiterii în judecată", după care propunerea dumneavoastră a fost respinsă, domnule Kelemen Hunor.

Haideți să discutăm pe ce am vorbit.

Dau cuvântul, în continuare, domnului Daniel Oajdea.

 

Doamna Florina Ruxandra Jipa (din sală):

Eu am cerut cuvântul înainte, vă rog.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Doamna Jipa, dați-mi voie să-i respect, în egală măsură, pe toți colegii.

 

Doamna Florina Ruxandra Jipa (din sală):

Eu am fost înaintea domnului Oajdea la înscrieri.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul Daniel Oajdea s-a înscris de un sfert de oră, credeți-mă. Credeți-mă că vă dau cuvântul. Totul este să rămânem calmi.

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Domnilor colegi,

Așa cum spunea cineva de la această tribună, noi suntem reprezentanți ai poporului aici și reprezentăm pe cei din colegii. Să nu uităm că pentru cei din colegii, ei știu, foarte mulți, că unii fac pușcărie pentru o găină, iar în țara asta mulți au furat miliarde și scapă.

O voce din partea Grupului parlamentar PNL (din sală):

Nu suntem la piață, să venim în cămașă la tribuna Parlamentului. Să-și ia haina pe el, doamna președinte.

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Dacă vorbim de demnitatea Parlamentului, atunci să nu uităm un lucru: noi nu putem să scăpăm de această etichetă până nu-i permitem domnului Adrian Năstase să-și demonstreze nevinovăția în justiție.

Dacă noi ne vom opune astăzi, aici, demnitatea, așa-zisa demnitate a noastră, va fi interpretată drept corupție și aroganță.

Să nu uităm încă un lucru: datorită modului în care Regulamentul Camerei funcționează astfel, mulți dintre noi, chiar dacă își fac datoria, nu pot citi și vota în cunoștință de cauză toate proiectele de legi.

Aceste chichițe legislative pot fi invocate la toate proiectele. Nu v-am văzut atât de răi și hotărâți să le aduceți la cunoștință de fiecare dată la alte proiecte.

Prin urmare, eu cred că un gest de corectitudine din partea noastră ar fi acela de a vota această solicitare, chiar dacă ea are greșeli și chichițe legislative, pentru că dacă facem front comun și o blocăm... deci votul plenului este suveran, deci noi putem decide prin vot. Dacă vrem să-i dăm drumul, îi dăm drumul, iar dacă nu-i vom da drumul, toți cei care ne privesc ne vor acuza de corupție. Ei știu că corupția, uneori, este protejată de nivel înalt și nu facem decât să întărim această regulă.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul, înaintea colegului meu, domnul Gelu Vișan, și vă cer permisiunea, doamna Jipa este nerăbdătoare să ia cuvântul și nu respectă o ordine.

Vă rog, doamna Jipa, aveți cuvântul.

Doamna Florina Ruxandra Jipa:

Stimați colegi,

Eu n-am să vă rețin atenția foarte mult. S-au spus așa de multe lucruri aici, unele dintre ele care nu aveau nicio legătură cu subiectul de astăzi.

Eu aș vrea să vă spun un singur lucru. Problema ar fi următoarea. Vreau să vă spun că, întâmplător, și studenții mei o știu: în drept, nicio lege nu poate retroactiva. Dacă acest lucru vă spune ceva, vă rog să știți că nici în cazul nostru nu se poate întâmpla acest fenomen.

Există o singură excepție, și aceea este în dreptul penal și se cheamă mitior lex. Cine este jurist, știe ce am vrut să spun. Deci, dacă nicio lege nu poate retroactiva, nici ceea ce doriți dumneavoastră, astăzi, să se întâmple, nu se poate întâmpla, pentru că ar însemna să călcăm în picioare toate principiile de drept.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Gelu Vișan, vă rog.

Domnul Duvăz imediat, după.

Domnul Gelu Vișan:

Mulțumesc.

Și eu am constatat că se vorbește foarte mult de la această tribună. Pe luările de procedură se face atingere la demnitatea sau nedemnitatea Parlamentului și a parlamentarilor. Dacă tot s-a făcut acest lucru de aici, o să cer și eu, cu permisiunea dumneavoastră, doamna președinte și stimați colegi, același lucru, să ne respectăm demnitatea noastră, în primul rând.

Poate nu am fost eu foarte atent. S-a invocat de către domnul Adrian Năstase, în expunerea domniei sale de motive, că vor fi vreo șase sute de hotărâri care ar trebui anulate.

Din ceea ce am citit la Curtea Constituțională, din decizia Curții Constituționale se face referire numai la art.155 alin.(3), iar din punctul de vedere al procedurii, noi, ca parlamentari, nemembri ai Biroului permanent al Camerei Deputaților, repet, Biroul permanent al Camerei Deputaților este ales de noi, parlamentarii trimiși acolo ca să poată să dea drumul la niște proceduri legate de bunul mers al Camerei Deputaților.

Ca nemembri, marea noastră majoritate, ai Biroului permanent al Camerei Deputaților, se pare că părerile sunt împărțite, există o stenogramă, unii nu mai recunosc ce au spus ".. ș.a.m.d., vă rog să dați curs plenului să se pronunțe asupra cererii Procurorului General.

Problema noastră, până la urmă, este următoarea: conform Regulamentului și constituțiilor și articolelor pe care le-ați citat și dumneavoastră, și pe care și eu de ieri le studiez în continuu: plenul Camerei Deputaților are dreptul să se pronunțe asupra cererii Procurorului general? Nu, că nu vrea Biroul permanent sau nu știu cine din Biroul permanent?! Nu, că nu vrea nu știu ce comisie.

Președintele Comisiei pentru regulament, Comisia pentru regulament are două puncte în aceeași expunere de motive, repet, expunere de motive, nu raport, și anume: în Regulamentul pe care îl avem cu toții în față, votat de dumneavoastră și de noi, nu există nicio prevedere expresă care să interzică reluarea unui vot.

Avem cererea Procurorului General și putem să mergem cu ea mai departe, prin plen, prin votul nostru, sau să spunem: nu suntem de acord cu ea, nu este bună, este în toate felurile. Dar ca să nu o discutăm în plenul Camerei Deputaților, ne asumăm o responsabilitate foarte mare. De ce? Pentru că este această cerere, pe care noi trebuie să o discutăm, plenul Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Duvăz, aveți cuvântul.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Ar fi meritat, și merită, poate, să facem un colocviu sau o dezbatere la care aș invita cu mare plăcere parlamentarii, cei care sunt în primul lor exercițiu parlamentar, pentru a detalia o serie de lucruri prevăzute în Regulament, sau prevăzute în Constituție.

Acum, mă văd obligat să fac mențiuni la câteva lucruri care s-au spus aici:

1. În ceea ce privește decizia Curții, ea se referă la modul în care se adoptă hotărârile, și s-a aplicat la art.155 din Regulament, deci privește toate hotărârile date de Parlamentul României, din momentul în care a existat o Constituție în România, și anume din decembrie 1991.

În aceste condiții, toate hotărârile, așa cum ne spunea domnul Adrian Năstase, ar trebui puse sub semnul întrebării, și gândiți-vă că din cele șase sute și ceva de hotărâri, foarte multe au fost numiri în funcții foarte importante în statul român, făcute de Parlamentul României, numiri care dacă ar fi declarate nule, în consecință, acestei interpretări pe care astăzi o dăm, am constata că ar trebui reluat votul asupra acestor numiri, că toate deciziile luate de ei în fruntea acestor instituții, începând cu Curtea de Conturi și terminând cu ce vreți dumneavoastră, Consiliul Legislativ ș.a.m.d., sunt nule.

Și, în fața oricărui proces intentat de cineva împotriva acestor instituții ar trebui să câștige în baza acestei interpretări, ceea ce ar fi catastrofal pentru situația statului român. Practic, ne-am afla în situația de a pune în discuție autoritatea statului în ultimii 16 - 17 ani. Asta, ca să vă dați seama ce implicații și, de fapt, despre ce discutăm, stimați prieteni.

În continuare, spuneți, haideți să discutăm cererea de ridicare sau, în fine, de începere a urmăririi penale făcută de procurorul general.

Stimați colegi,

Subliniez citând din scrisoarea procurorului general. Acesta nu cere urmărirea penală a domnului deputat Adrian Năstase. Cere în mod expres "întrucât constatarea neconstituționalității normelor de bază cărora a fost îndeplinită o procedură, se impută refacerea acesteia". Deci, ce ne cere procurorul? Refacerea unei proceduri parlamentare, în urma unei decizii a Curții Constituționale.

Vă rugăm foarte mult să centrăm subiectul cererii. Cererea nu este ridicarea imunității nimănui, ci refacerea unei proceduri parlamentare în legătură cu decizia Curții, și procurorul general, întâmplător, nu știe că această decizie a Curții nu poate hotărî pentru trecut. N-a citit în Constituție, este treaba dumnealui. Sau, este foarte obedient ca, din păcate, o serie de colegi de-ai noștri, doamnă președinte, și fac jocuri împotriva spiritului democratic, Constituției și instituțiilor democratice, ceea ce este foarte, foarte grav.

Nu contează care este obiectivul, stimați domni. Iar demnitatea noastră de parlamentari este să răspundem în fața acestui atac la democrația românească, care - vă informez, stimați prieteni mai tineri - este deasupra partidelor și va fi, pentru oameni ca mine, întotdeauna deasupra partidelor.

Apărarea democrației încercăm s-o facem astăzi, nu apărarea unui partid, nu susținerea intențiilor unui partid de a lansa o dezbatere care i se pare profitabilă în perspectivă electorală, nicidecum apărarea unui stimat fost prim-ministru al României. În aceste condiții ne aflăm și în aceste condiții trebuie să ne referim.

Acum, o să vă spun câteva lucruri, din păcate, care au fost aici prezentate eronat, spun din păcate, și menționate de doamna președinte a Camerei, deși doamna președinte n-ar fi trebuit să facă aceste mențiuni decât în calitate de deputat, și anume că paragraful "Regulamentul Camerei Deputaților" din punctul de vedere, citez, al Comisiei pentru regulament, paragraful "Regulamentul Camerei Deputaților, actele normative menționate anterior sau deciziile Curții referitoare la problema responsabilității ministeriale nu includ prevederi care să interzică expres reluarea procedurii parlamentare în ceea ce privește votul Camerei asupra cererii privind urmărirea penală a unui actual sau fost membru al Guvernului", este un paragraf introdus prin fraudă în acest punct de vedere.

El nu a fost asumat de cei 4 care au votat pentru inadmisibilitatea cererii Procurorului general. Deci, această relatare în punctul de vedere, a fost un punct de vedere separat al celui care a votat împotrivă, și care fie și președintele Comisiei, nu este decât unul într-o comisie de 5. Și acest paragraf a fost băgat fraudulos, după opinia mea, și băgat sub nasul semnatarilor, ca aceștia să fie de acord, după ce modificaseră de două ori acest punct de vedere. Ar fi trebuit, stimați colegi, să-l modificăm și a treia oară, ca asemenea paragrafe să nu se strecoare și să fie folosite ca argumente.

Și, în ultimă instanță, doamna președinte, vreau să vă rog pe dumneavoastră, când mai aveți opinii de parlamentar, aveți tot dreptul, și dumneavoastră sunteți aleasă, ca și mine, nici mai mult, nici mai puțin, să coborâți la tribuna vorbitorilor și să nu mai faceți de la înalta tribună a Parlamentului, niciodată, pentru că și aceasta este o încălcare flagrantă a cutumelor parlamentare și a procedurilor democratice.

Aveți în fața dumneavoastră, doamna președinte, un proiect de hotărâre pe care vi l-am propus, în urma punctului de vedere pe care l-ați discutat, ieri, la Biroul permanent. Este singurul proiect de hotărâre pe care îl puteți discuta, pentru că este singurul care are în spate un punct de vedere al unei comisii.

Iar când spuneți "Și ce, o comisie care a dat un punct de vedere "..!". Păi, doamna președinte, dacă această comisie formată din parlamentari, cel puțin egali cu dumneavoastră, nu de vârstă, evident, și nici ca experiență, dau un punct de vedere, acest punct de vedere trebuie prezentat plenului, și acest plen suveran al României trebuie să decidă dacă punctul de vedere este adoptat sau nu.

Este singurul drum pe care, în mod justificat, democratic și regulamentar puteți merge.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc. Domnule Duvăz, nu mi-am permis, de la acest microfon, să fac niciun fel de considerații personale. Am informat plenul corect, așa cum s-au întâmplat lucrurile, pe bază de documente.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Doamna președinte, vă rog, când aveți referiri la conținut, la probleme regulamentare, coborâți la tribună. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Duvăz, vă mulțumesc, n-are niciun rost.

Mergem mai departe, s-au epuizat solicitările pe procedură. Dați-mi voie să dau citire, conform programului discutat, solicitării de începere a urmăririi penale.

Doamna Roberta Alma Anastase: (Doamna Roberta Alma Anastase coboară de la prezidiu la tribună.)

În conformitate cu prevederile art.109 alin.(2) din Constituția României, art. 12 și 19 din Legea nr.115/1999 și ale Deciziei nr. 270/2008 a Curții Constituționale.

În vederea formulării cererii de începere a urmăririi penale împotriva deputatului Năstase Adrian pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzute de art. 254 alin.(1) la art. 6 din Legea nr.78/2000, trafic de influență, prevăzut de art.257 la art. 6 din Legea nr.78/2000 și participație improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 31 alin. (2) la art. 290 Cod penal cu aplicarea art.17 lit. c) din Legea nr.78/2000 și a art.33 lit. a) Cod penal, vă înaintez alăturat referatul nr.33/P/2009 întocmit de Direcția Națională Anticorupție.

Faptele cu care a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție constau în aceea că, în intervalul 2001-2004, Năstase Adrian, cu ajutorul învinuitei Năstase Daniela, a pretins și primit de la învinuita Jianu Irina Paula, în scopul de a o numi și menține în funcția de inspector general de stat la Inspectoratul de Stat în Construcții, foloase necuvenite, constând în lucrări de construcție, amenajare și dotare, a căror contravaloare urmează să fie stabilită pe parcursul urmăririi penale, executate de SC Conimpuls SA, SC Vertcon SA și SC Regal Glass SRL, la un imobil situat în București, precum și suma de 1.025.445.378 rol, achitată de SC Vertcon SA pentru lucrările executate de SC Infcon SA și SC UTI Systems SA la același imobil.

Totodată, Direcția Națională Anticorupție a fost sesizată cu privire la faptul că, în cursul anului 2003, Năstase Adrian a pretins și a primit de la Vlăsceanu Ion foloase materiale evaluate la peste 6 miliarde rol, constând în lucrări executate de SC UTI Instal Construct SA la trei imobile situate în municipiul București și în localitatea Cornu, pentru a-și folosi influența și autoritatea decurgând din funcția de prim-ministru al Guvernului României, în scopul de a favoriza grupul de firme UTI în încheierea și derularea unor contracte cu mai multe autorități publice. Pentru a disimula fapta descrisă anterior, Năstase Adrian, prin intermediul învinuitei Năstase Daniela, i-a determinat pe angajații SC UTI Instal Construct SA să întocmească șapte contracte în care au inserat date nereale cu privire la beneficiarul, valoarea, locația și obiectul lucrărilor.

Sesizările adresate organelor de urmărire penală și actele premergătoare efectuate conțin indicii care impun începerea urmăririi penale în cauză, astfel încât organele judiciare să poată administra probele necesare pentru stabilirea situației de fapt.

În conformitate cu prevederile art.65 din alin.(1) Cod procedură penală, probele pot fi administrate doar în cadrul procesului penal, respectiv după începerea urmăririi penale în cauză, care nu poate fi dispusă decât la cererea Parlamentului României - Camera Deputaților, potrivit dispozițiilor art.109 alin.(2) din Constituția României, ale art.12 din Legea nr.115/1999 și ale Deciziei nr. 270/2008 a Curții Constituționale.

Cu privire la faptele descrise, a fost adresată anterior Parlamentului o altă sesizare cu același obiect, solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție fiind respinsă în ședința din 13.08.2008 a Camerei Deputaților, întrucât nu a fost întrunită majoritatea voturilor cerută de art.155 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților pentru adoptarea cererii de începere a urmăririi penale, așa cum rezultă din procesul-verbal referitor la rezultatul votului exprimat.

Prin Decizia nr. 989 din 01.10.2008 a Curții Constituționale, s-a constatat că prevederile art.155 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților sunt neconstituționale.

Întrucât constatarea neconstituționalității normelor pe baza cărora a fost îndeplinită o procedură impune refacerea acesteia, în considerarea dispozițiilor art.147 alin.(4) din Constituția României, ca efect al deciziei menționate, este necesar ca procedura parlamentară să fie reluată, iar Camera Deputaților să se pronunțe din nou asupra solicitării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Acest principiu a fost afirmat în mod constant de Înalta Curte de Casație și Justiție (este vorba de Deciziile Completului de nouă judecători nr. 219/2008, 228/2008 și 236/2008), care a arătat că "actele efectuate în temeiul unor texte normative declarate neconstituționale sunt lipsite de efecte juridice", iar "deciziile Curții Constituționale au efect obligatoriu în cauzele aflate în curs de soluționare", stabilind că este necesară restituirea cauzei pentru refacerea urmăririi penale ca efect al declarării neconstituționalității dispozițiilor procedurale în baza cărora a fost efectuată.

Aplicarea aceluiași raționament în prezenta cauză impune reluarea procedurii desfășurate în fața Camerei Deputaților, astfel încât noua hotărâre să se pronunțe pe baza unor norme procedurale puse în acord cu dispozițiile constituționale.

Mai mult decât atât, prin Hotărârea din 4 martie 2009, Camera Deputaților a cerut începerea urmăririi penale împotriva domnului deputat Năstase Adrian pentru faptele care fac obiectul dosarelor nr. 68/2008 și 227/2006 ale Direcției Naționale Anticorupție.

O parte dintre aceste fapte constau în aceea că, în perioada 2002-2004, Năstase Adrian a primit de la Irina Paula Jianu, în scopul menținerii acesteia în funcția de inspector general de stat, foloase necuvenite evaluate la valoarea totală de 2.019.250.439 rol, constând în bunuri, contravaloarea obligațiilor vamale și a cheltuielilor de transport și lucrări de tâmplărie efectuate la același imobil situat în municipiul București.

Între faptele pentru care solicităm reluarea procedurii și faptele pentru care s-a cerut începerea urmăririi penale prin Hotărârea din 4 martie 2009 există o strânsă legătură, deoarece au fost săvârșite de aceleași persoane, în aceeași perioadă, cu privire la același imobil și în același scop.

Din acest motiv, aflarea adevărului ca scop al procesului penal impune ca cercetările să vizeze toate faptele cu care au fost sesizate organele de urmărire penală, care pot constitui acte materiale ale aceleiași infracțiuni în formă continuată, săvârșită în baza unei rezoluții unice.

Unitatea legală de infracțiune presupune aplicarea aceluiași tratament juridic pentru toate actele materiale care o compun și înlătură posibilitatea ca pentru unele din aceste acte să fie aplicabilă o cauză ce împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale, iar pentru celelalte proceduri judiciare să fie în curs de desfășurare.

Atașăm sesizării și referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, care efectuează cercetări în cauză, și copia dosarului nr. 33/P/2009, conținând:

  • volumul I cu 394 de file;
  • volumul II cu 441 de file;
  • volumul III cu 560 de file;
  • volumul IV cu 430 de file;
  • volumul V cu 280 de file;
  • volumul VI cu 321 de file;
  • volumul VII cu 188 de file;
  • volumul VIII cu 208 de file, ambalate în două colete (coletul I conține volumele I-III, iar coletul II conține volumele IV-VIII), sigilate prin aplicarea pe ceară de culoare roșie a sigiliului cu impresiunea "Ministerul Public 0001";
  • un plic A4, conținând cinci planșe de design, sigilate prin aplicarea pe ceară de culoare roșie a sigiliului cu impresiunea "Ministerul Public 0001";
  • 13 suporturi optice, ambalate într-o cutie de carton ce a fost asigurată prin lipire cu bandă adezivă și ulterior prin șnuruire cu sfoară și aplicarea pe ceară de culoare roșie a sigiliului cu impresiunea "Ministerul Public PNA 109".

Cu deosebită considerație, Procuror general, Laura Codruța Kövesi.

Doamna Roberta Alma Anastase: (Doamna Roberta Alma Anastase își reia locul la prezidiu.)

Dați-mi voie, acum... Vă rog, domnule Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor,

Eu m-am conformat solicitării dumneavoastră, am parcurs toată stenograma. N-am reușit să identific textul de hotărâre; este adevărat că unii dintre colegii noștri au vorbit despre ce ar trebui eventual să conțină acest proiect de hotărâre. În continuare, acest proiect de hotărâre n-a fost trimis unei comisii, n-am găsit unde s-a luat această decizie. Nici nu discut despre cum am verificat că și alții erau jigniți de intervenția unui domn deputat, dar, prin prezentarea acestei scrisori, doamna președinte, încălcând clar și grav Regulamentul, a intrat pe fond, pe procedură.

Ca atare, cum v-am anunțat, Grupul parlamentar al UDMR nu mai participă din acest moment la aceste dezbateri.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc. N-am făcut decât să pun în aplicare hotărârea Biroului permanent.

Acum, dați-mi voie ca, în continuare, să-i dau...

Domnul Hrebenciuc, vă rog.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamna președinte,

Domnilor colegi,

Pentru că nu vreau să participăm la aberația juridică pe care actualul procuror general al României o impune Parlamentului României, conform proverbului "un prost dă cu piatra în baltă și cinci deștepți se chinuiesc să o scoată" - cam asta este situația în care ne aflăm noi acum, pentru că cu toții suntem puși într-o situație penibilă, când știm cu toții adevărul, dar unii dintre noi refuză să-l recunoască în plen. (Aplauze.)

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se retrage din sală și nu mai participă în continuare la lucrările acestei ședințe.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc, domnule Hrebenciuc. Mă uimește doar reacția, în condițiile în care ieri ați votat - reprezentanții dumneavoastră au votat pentru această desfășurare.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamna președinte,

Eu n-aș fi vrut să mai întind această discuție în continuare.

Din nefericire, atâta timp cât unii dintre noi, cei prezenți în sală, și nu vreau să fac referiri, funcționează aici pe pilot automat, chiar în plus nu am ce să spun mai mult.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dragi colegi,

Vă propun să luăm o pauză, solicit... (Proteste aprinse în sală.)

Scuzați-mă, nu v-am văzut. Vă rog, domnule Eugen Nicolăescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Ați observat că, pe parcursul a două ore, Grupul parlamentar al PNL n-a luat nicio atitudine.

Am considerat că este un război între PD-L și PSD în această minunată coaliție și-i dorim succes. (Aplauze din partea Grupul parlamentar al PSD.)

Dar, în acest moment, când considerăm că toate cutumele și regulile parlamentare sunt încălcate, că doamna președinte Anastase nu-și îndeplinește atribuțiile, Grupul parlamentar al PNL părăsește sala și se întoarce când se va hotărî ce se va vota.

Până atunci, noi nu participăm la asemenea dezbateri. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și vă propun să ne vedem cu liderii de grup în sala Biroului permanent.

Se suspendă ședința din lipsă de cvorum.

Ședința s-a încheiat la ora 14,05.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 14:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro