Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
14-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

2. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 200/2009

 

După pauză, lucrările ședinței au fost conduse de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și de doamna Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, asistate de domnii Sever Voinescu-Cotoi și Mihai Alexandru Voicu, secretari.

Doamna Daniela Popa:

Stimați colegi,

Deschidem, de fapt continuăm lucrările ședinței Camerei Deputaților de astăzi și vă anunț că din totalul celor 334 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 191 deputați, sunt absenți 127, din care 27 participă la alte acțiuni parlamentare.

Intrăm în ordinea de zi.

Ieri, la Biroul permanent, la propunerea liderului Grupului parlamentar PD-L, s-a introdus pe ordinea de zi punctul 6 pe care-l aveți pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulament, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Inițiatorul, dacă este prezent.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Radu Stancu (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Mulțumesc.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență nr.207/2008 s-a propus folosirea sintagmei "pașaport electronic" pentru identificarea corectă în raport cu modalitatea de stocare a datelor pe care pașaportul le conține. Pașaportul electronic reglementat prin ordonanța de urgență cuprinde date biometrice care, alături de celelalte elemente de securitate, vizează stabilirea unei corelații viabile între deținătorul legal al documentului și documentul respectiv, cu scopul de a contribui în mod semnificativ la asigurarea protecției împotriva folosirii frauduloase a acestuia.

În ceea ce privește valabilitatea pașaportului simplu electronic, aceasta a fost stabilită la 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 6 ani, respectiv 5 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 6 ani, întrucât valabilitatea în care vor fi stocate datele electronice ale persoanelor a fost stabilită și garantată 5 ani.

Menționăm totodată că în Ordonanța de urgență nr.207/2008 nu mai este prevăzută posibilitatea includerii minorilor în pașapoartele părinților, având în vedere că gradul de securitate este mai ridicat în cazul în care fiecare persoană dispune de un pașaport propriu.

Pentru anumite situații, însă, când este necesar ca o persoană să dețină și un alt document de călătorie, pe lângă pașaportul simplu electronic, a fost prevăzută posibilitatea ca persoana să dețină un pașaport simplu temporar, în cazurile expres stabilite prin această ordonanță de urgență.

Având în vedere toate aceste considerente, vă rugăm să adoptați Proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008, în forma propusă de comisiile reunite ale Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Avem un raport comun elaborat de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă, și Comisia pentru drepturile omului.

Dacă cineva dintre aceste trei comisii poate să ne susțină raportul. Chiar din trei comisii nu poate să fie nimeni din conducerea uneia dintre comisii prezent să poată să susțină raportul?

Stimați colegi,

În condițiile acestea, eu amân acest proiect de lege.

  ................................................

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

Vă rog să reveniți, s-a omis, de fapt n-a fost un reprezentant al comisiei, Ordonanța nr.207/2008, să putem să o epuizăm prima parte.

 

Doamna Daniela Popa (din bancă):

Nu s-a omis.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Nu s-a omis, n-a fost din comisie. S-a omis de către comisie să fie prezentă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Da, domnule Toader, acum discutăm punctul 6, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Este procedură de urgență.

Are cuvântul reprezentantul inițiatorului.

Înțeleg că prezentarea Guvernului s-a făcut deja.

Dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul președinte Canacheu.

Domnul Costică Canacheu:

Mulțumesc, doamna președinte.

Raport comun al celor trei comisii: Comisia pentru politică externă, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) punct (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 16 martie 2009 în condițiile art.75 alin (2) Teza a III-a din Constituția României, republicată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil acest proiect de lege, conform avizului nr.26/316.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat negativ proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.248, în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor Regulamentului Comisiei Europene nr.2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre, din perspectiva respectării de către România a principiului efectului direct, necondiționat și complet al Regulamentelor comunitare.

La dezbateri au participat reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Administrației și Internelor, ai Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și din partea Departamentului pentru Afaceri Europene.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

În urma dezbaterilor, cele trei comisii au hotărât adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise și respinse, redate în anexele la prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog, domnule președinte, să propuneți și un timp pentru dezbaterea pe articole.

Domnul Costică Canacheu:

Două minute de articol.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

În cadrul dezbaterilor generale există intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt intervenții.

Vă supun votului propunerea făcută de președintele comisiei, cu privire la timpul alocat pentru dezbaterea pe articole.

Vă rog să votați, votul este deschis. S-a încheiat votul. 145 de voturi pentru, 4 împotrivă și 4 abțineri.

Intrăm în dezbaterea pe articole.

La pct.1, Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 207/20908 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2. Sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3 și 4, nemodificate de comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct.5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.6. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.7. Observații? Vă precizez că aici este și un amendament respins. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.9, 10, 11 și 12, nemodificate de comisie. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.13 și 14, nemodificate, de asemenea. Dacă sunt observații în plen? Nu sunt. Adoptate.

Pct.15. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.16. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.17. Dacă sunt observații, făcându-vă precizarea că există și un amendament respins. Nu sunt observații. Adoptat.

Pcct.18. de asemenea, la acest punct este și un amendament respins. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.19. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.20. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.21. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.22 la pct.28, inclusiv, unde nu sunt modificări ale comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Pct.29. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.30. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.31. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.32. Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la pct.33 la pct.37 nu sunt modificări ale comisiei. Dacă dumneavoastră aveți observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct.38 există și un amendament respins. Dacă cineva dorește să-l susțină? Nu. Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.39. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 1:06
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro