Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 256/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 8, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

De asemenea, acest proiect de lege se dezbate în procedură de urgență, potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Reprezentantul inițiatorului, doamna secretar de stat Grațiela Iordache, vă rog aveți cuvântul.

Doamna Grațiela Denisa Iordache (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 de modificare a Codului fiscal. Modificările se referă în principal la următoarele aspecte: majorarea nivelului accizelor pentru băuturile fermentate spumoase de la 34,05 euro pe hectolitru de produs, la 45 euro pe hectolitru de produs, și pentru produsele intermediare de la 51,08 euro pe hectolitru de produs, la 65 euro pe hectolitru de produs.

Un alt aspect se referă la devansarea calendarului de creștere graduală a accizelor, negociat cu Uniunea Europeană pentru țigarete, în două etape, respectiv, 1 aprilie și 1 septembrie 2009. Nivelul minim impus de 64 de euro per 1000 de țigarete se atinge la 1 septembrie 2009, față de 31 decembrie 2009, cum era prevăzut anterior.

Un alt aspect se referă la majorarea anticipată a accizelor la țigări și țigări de foi în două etape, respectiv, la 1 aprilie și la 1 septembrie 2009, până la 64 de euro per 1000 de bucăți și similar pentru alte tutunuri de fumat, până la 81 de euro per kilogram.

Măsurile instituite prin ordonanța de urgență sunt în concordanță cu prevederile Programului de convergență 2008-2011, sprijină consolidarea bazei veniturilor bugetare și asigură un mediu concurențial corect operatorilor economici care efectuează operațiuni cu produse supuse accizelor din grupa băuturilor alcoolice și conduce la diminuarea fenomenului de evaziune fiscală în acest domeniu.

Din punct de vedere al impactului bugetar, introducerea măsurilor menționate are un impact bugetar pozitiv de 0,1% din produsul intern brut la nivelul anului 2009, adică circa 590 de milioane de lei.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, aprobarea Proiectului de Lege privind Ordonanței de urgență nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.579/2003 privind Codul fiscal.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Dau cuvântul reprezentantului comisiei raportoare, respectiv Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

La întocmirea raportului, s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 4 mai 2009. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

La lucrările comisiei au participat 28 de deputați, din totalul de 32 membri ai comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, doamna Iordache Grațiela, secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în ședința din data de 26 mai 2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul. Nu sunt înscrieri la cuvânt.

Nefiind amendamente nici admise, nici respinse, conform prevederilor art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților, urmează votul final.

Punctul 9, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr.130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia.

Proiectul de lege se dezbate în procedură de urgență, potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul nostru.

Inițiatorul îl rog să ia cuvântul. Nu există reprezentantul Guvernului să susțină proiectul de lege. Îl amânăm.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 4:00
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro