Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 192/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții.

Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul nostru.

Inițiatorul? Domnul secretar de stat Ioan Andreica.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Ioan Andreica (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței):

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest proiect de ordonanță are ca obiectiv major adaptarea legislației românești în domeniul autorizării construcțiilor la legislația europeană și, pe de altă parte, adaptarea legislației la legislația în domeniul mediului, la cerințele de mediu și, nu în ultimul rând, la situația actuală de dezvoltare economică a României.

Proiectul aduce noutăți în ceea ce privește îmbunătățirea, rescrierea actelor procedurale din domeniul autorizării construcțiilor, respectiv a certificatului de urbanism, a autorizației de construire, stabilește ordinea, noi fluxuri procedurale privind autorizarea construcțiilor. Aș da un singur exemplu: se poate emite autorizația de construire fără a fi proiectul tehnic terminat, așa cum prevedea până acum, permițând, astfel, licitația la pachet a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor.

De asemenea, s-a îmbunătățit lista privind lucrările care au nevoie de autorizație de construire, inclusiv zonele protejate, monumentele istorice și altele importante din domeniul urban.

Proiectul a suferit multe îmbunătățiri. S-au adus foarte multe amendamente, cu care Guvernul este de acord.

De aceea, vă invit să votați acest proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare.

Vă rog, doamna deputat, aveți cuvântul.

Doamna Sulfina Barbu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulament, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Ordonanței nr.214/2008 privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în sensul armonizării legislației naționale specifice autorizării executării lucrărilor de construcții cu legislația comunitară, dar și cu legislația pentru protecția mediului, care transpune directivele europene în domeniu.

Comisia propune plenului Camerei Deputaților aprobarea proiectului de lege, cu amendamente admise și respinse.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La dezbaterile care au avut loc în comisie, în data de 19 mai 2009, a participat un număr de 28 de deputați din totalul de 31 de membri ai comisiei și reprezentanții Guvernului.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 11 martie 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională, iar în urma dezbaterilor, comisia propune aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc și dacă anunțați și timpii pe care-i propuneți, fiind procedură de urgență.

Doamna Sulfina Barbu:

Pentru dezbateri propunem cinci minute.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamna deputat.

Vă supun votului dumneavoastră propunerea comisiei; dacă sunteți de acord? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul, vă rog? Nu sunt luări de cuvânt.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Doresc să știu dacă cineva dorește să susțină amendamentele respinse. Nu. În acest caz, pe raportul comisiei, de la pct.1 până la pct.10 din raport, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poz.11 la 20, dacă sunt observații? Nu. Adoptate.

De la 21 la 30, observații? Nu. Adoptate.

De la 31 la 40, observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 41 la 50, observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 51 la 60, observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 61 la 70, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la 71 la 78, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Proiectul de lege merge la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 1:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro