Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 108/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.212/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, potrivit prevederilor art. 115 din Regulament.

Inițiatorul, doamna secretar de stat Rodica Constantinovici. Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești):

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.212/2008, Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost modificată și completată după cum urmează.

S-a reglementat posibilitatea ca instanțele judecătorești să încuviințeze anumite facilități la plata taxelor judiciare de timbru și persoanelor juridice atunci când sunt părți în procese. Categoriile de facilități prevăzute sunt reducerea, eșalonarea și amânarea plății taxelor de timbru pentru asigurarea accesului liber și efectiv la justiție și al persoanelor juridice și asigurarea unui regim juridic asemănător celui stabilit în favoarea persoanelor fizice prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar.

De asemenea, s-au corelat prevederile referitoare la modul de plată a taxelor judiciare de timbru cu prevederile cuprinse în Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2008, care stabilesc destinația sumelor provenite din taxele judiciare de timbru spre bugetul unității administrativ-teritoriale.

S-a prevăzut ca plata taxelor judiciare să se poată face în sistem on-line, dar și prin unități bancare, cu suportarea eventualelor costuri ale operațiunii bancare de către client, ceea ce reprezintă o îmbunătățire radicală a sistemului actual; s-au lămurit aspecte privind timbrarea unor acțiuni asupra cărora a existat o practică judiciară neunitară, prin stabilirea timbrării la valoare, respectiv pentru cererile prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de act autentic de înstrăinare și cu privire la acțiunile în constatare, cererile în anulare, în declararea nulității, rezoluțiunii ori rezilierii asupra actelor juridice patrimoniale.

În esență, acestea sunt aspectele supuse modificării și completării.

Pentru aceste rațiuni, vă rugăm să aprobați proiectul de lege și vă mulțumim.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Dau cuvântul reprezentantului comisiei raportoare, respectiv Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gabriel Andronache:

Mulțumesc, Gabriel Andronache este numele meu, sunt secretarul Comisiei juridice.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu discutarea proiectului de lege care v-a fost prezentat de doamna secretar de stat Constantinovici.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

De asemenea, obiectul de reglementare v-a fost prezentat de doamna secretar de stat.

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 10 iunie 2009.

În urma examinării inițiativei legislative, Comisia juridică, de disciplină și imunități cu unanimitate de voturi a hotărât să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de lege.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc și eu. Timpul...

Domnul Gabriel Andronache:

Timpul propus este de cinci minute și un minut pentru dezbaterea amendamentelor, eventual.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc mult.

Vă supun atenției și votului dumneavoastră timpul propus de comisie. Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? domnul deputat Eugen Nicolăescu, Grupul parlamentar al PNL, vă rog.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Stimați colegi,

N-aș vrea să trecem atât de ușor peste un proiect de lege care este, în opinia mea, deosebit de important. Și, dacă vreți, este, de asemenea, un principiu fundamental pe care îl realizăm prin această lege și anume creșterea gradului de acces la justiție.

Faptul că se pot da anumite înlesniri persoanelor juridice pentru a avea acces la justiție, înseamnă că, în România, statul de drept începe să se manifeste consistent, serios. Dar, poate lucrul cel mai important este că, în momente de criză, chiar recesiune, așa cum se găsește acum în România, este deosebit de important ca persoanelor juridice care au greutăți de plată în această perioadă, să li se poată acorda o serie de facilități la efectuarea plăților, astfel încât dreptul lor de a se adresa justiției să nu fie îngrădit.

S-ar putea ca exact prin acest acces la justiție, o parte din problemele pe care le au să fie rezolvate și viața lor, din punct de vedere economic și social să continue.

În consecință, vă rog, stimați colegi, să vă aplecați cu multă atenție asupra acestui proiect de lege și, cum Grupul parlamentar al PNL îl va vota, vă rog și pe dumneavoastră să faceți același lucru.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Trecem atunci la discutarea articolelor pe raportul comisiei.

La pct.1 din raport, dacă sunt sugestii, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.2 din raport, referitor la articolul unic, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.3 din raport, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.4 din raport, referitor la art.I, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.5 din raport, referitor la art.II? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6 din raport, deci nu sunt observații. Adoptat.

Pct.7 din raport, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8 din raport, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.9 din raport, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.10 din raport? Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.11? Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.12? Adoptat.

Pct.13 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.14? Sugestii, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.15 din raport? Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.16 din raport, referitor la art.19? Nu sunt observații. Adoptat.

Pct.17 din raport, referitor la art.21? Nu sunt modificări. Adoptat.

Pct.18 din raport, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.19 din raport, nemodificat. Adoptat.

Pct.20 din raport, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.21 din raport, observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.22 din raport, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.23 din raport, observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul de lege merge la vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 23 august 2019, 14:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro