Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/26-06-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 16-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 16, 2009

9. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 246/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 14, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2009 privind abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență, potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Inițiatorul, respectiv doamna secretar de stat Rodica Constantinovici. Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

Doamna Rodica Constantinovici:

Mulțumesc, doamna președintă.

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare, astfel cum rezultă și din titlu, abrogarea art.II din Legea nr.305/2008 pentru modificarea și completării Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, avându-se în vedere principiul constituțional al neretroactivității legii, precum și considerente ce țin de buna dezvoltare instituțională a societății românești.

Precizăm, totodată, că prevederile a căror abrogare face obiectul acestui proiect aveau drept consecință crearea unei incertitudini majore cu privire la existența subiectelor de drept înființate până la data intrării în vigoare a Legii nr.305/2008, în condițiile în care legalitatea lor fusese deja verificată de instanța de judecată la momentul înființării.

În plus, apreciem că instituirea prin lege a unor reguli ulterioare momentului înființării unei asociații sau fundații poate fi privită ca o sancțiune pentru aceasta, în contextul în care reglementarea nu le-a fost aplicabilă în momentul constituirii.

Vă rugăm să aprobați proiectul de lege ca atare și vă mulțumim.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamna secretar de stat.

Dau cuvântul reprezentantului comisiei raportoare. Vă rog; respectiv Comisia juridică.

Domnul Gabriel Andronache:

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României și art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, în luna februarie, proiectul.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil acest proiect.

Comisia, în data de 10 iunie, a hotărât în unanimitate de voturi adoptarea acestui proiect de lege cu această propunere către plenul Camerei Deputaților.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Domnul Gabriel Andronache:

Timpul pentru dezbateri cinci minute cu unu.

Doamna Daniela Popa:

Nu este nevoie, pentru că acest proiect de lege nu are amendamente nici admise și nici respinse.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Se merge direct la vot final, conform art.106 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 25 august 2019, 10:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro