Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.85/02-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 22-06-2009 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2009

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2009.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

La următorul punct al Ordinii de zi este înscris Proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru anul 2009.

Din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, domnul Cătălin Marinescu, căruia îi dau cuvântul pentru prezentarea Proiectului de buget de venituri și cheltuieli ale ANCOM.

Domnul Cătălin Marinescu (președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații):

Doamnelor și domnilor,

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, autoritate publică autonomă sub control parlamentar, are ca rol punerea în aplicare a politicii naționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audio-vizuale și al serviciilor poștale, inclusiv prin reglementarea pieței și reglementarea tehnică în aceste domenii.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii și sumele încasate se folosesc în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli.

Fundamentarea proiectului bugetului pe anul 2009 s-a realizat luându-se în considerare contextul macroeconomic actual, necesitatea menținerii creșterii economice și reducerii inflației.

Veniturile totale previzionate în anul 2009, în sumă de 232.000 mii lei, înregistrează o creștere procentuală cu 25,86% față de prevederile anului 2008.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul de buget pe anul 2009 sunt în sumă de 309.378 mii lei, din care: cheltuieli de personal - 77.629 mii lei reprezintă 25,09% din total cheltuieli; cheltuieli cu bunuri și servicii - 73.411 mii lei reprezintă 23,73% din total cheltuieli; cheltuielile de capital - 68.605 mii lei reprezintă 22,21% din total cheltuieli; iar restul de 28,97 reprezintă cheltuieli privind rambursări de credite, dobânzi și transferuri.

La fundamentarea bugetului cheltuielilor pe anul 2009, s-a avut în vedere asigurarea minimului necesar de bunuri și servicii și de investiții pentru funcționarea instituției, precum și menținerea în sistem a personalului de specialitate, astfel: cheltuielile pentru bunuri și servicii au fost reduse cu 15% față de prevederile bugetului pe anul 2008, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare, asigurându-se cu prioritate cheltuielile rezultate din obligațiile contractuale și din îndeplinirea atribuțiilor generale și specifice ale instituției; ponderea cheltuielilor de personal în venituri s-a diminuat cu 9% față de anul 2008; referitor la cheltuielile de capital, precizăm că nevoile obiective ale instituției au fost mult mai mari, dar s-a decis ca valoarea cheltuielilor să reprezinte doar o listă minimală de investiții, în scopul respectării obligațiilor legale ale ANCOM.

Menționăm că 80% din cheltuielile de capital sunt alocate achiziționării unui minim de echipamente specifice dedicate administrării, gestionării, supravegherii și controlului spectrului radio neguvernamental, precum și derulării proiectului de portabilitate a numerelor și softului aferent acestor echipamente, iar restul de 20% din cheltuielile de capital sunt pentru realizarea laboratorului de compatibilitate electromagnetică și executarea unor lucrări privind utilități specifice funcționării seriilor ANCOM.

Bugetarea cheltuielilor de capital respectă întocmai restricțiilor ordonanței privind rectificarea bugetului de stat pe 2009, ANCOM neorganizând în acest an proceduri de achiziție pentru autoturisme, mobilier sau aparatură de birotică.

Mai precizăm că circa 40% din cheltuielile de capital reprezintă programe de investiții multianuale, cum ar fi: laboratorul de compatibilitate electromagnetică și sistemul național de monitorizare a spectrului.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli având un nivel estimat al cheltuielilor de 309.378 mii lei și un nivel estimat al veniturilor de 232.000 mii lei, se înregistrează un deficit care este acoperit din excedentul anilor precedenți.

Cam acestea sunt datele principale privitoare la bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale de Administrare și Reglementare în Comunicații.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei, pentru a prezenta raportul, vă rog.

Domnul Valerian Vreme:

Doamna președinte,

Domnule prim-ministru,

Doamnelor și domnilor deputați,

Raport comun asupra bugetului anual de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale de Comunicații pe anul 2009 al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților și Comisiei economice, industrii și servicii din Senat.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților, respectiv Comisia economică, industrii și servicii a Senatului au fost sesizate de către cele două Birouri permanente reunite în ședința comună din data de 5 mai 2009 pentru a dezbate și a viza bugetul anual de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale de Comunicații pentru anul 2009.

La analiza bugetului au participat, din partea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, domnul director Daniel Breaz, iar din partea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, domnul Marinescu Cătălin, președinte, domnul Tabără Ovidiu, director, și doamna Ciunca Cornelia, șef de departament.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exercițiului financiar 2009.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, iar excedentul anual rezultat din exercițiul bugetului de venituri și cheltuieli se raportează în anul următor.

Veniturile totale previzionate se vor realiza, în principal, din tariful de utilizare a frecvenței spectrului radio, din tariful de monitorizare a serviciilor de comunicații electronice și serviciilor poștale și din tariful de utilizare a resurselor de numerotație, înregistrând o creștere de 25,86% față de 2008. Cheltuielile totale prevăzute a se efectua, pentru anul 2009, înregistrează o reducere procentuală de 6,64% față de 2008.

Cele două comisii, reunite în ședința de lucru din data de 26 mai 2009, au hotărât cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale de Comunicații pentru anul 2009, în forma prezentată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog să propuneți și un timp pentru dezbateri.

Domnul Valerian Vreme:

Propun 5 minute pentru dezbateri.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Sunt obiecții în legătură cu această propunere?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale există solicitări pentru intervenții? Nu sunt.

Intrăm în dezbaterea pe articole: Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pe anul 2009.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.1 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.2. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La art.3. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Dezbaterea pe articole fiind încheiată, vă supun votului Proiectul de Hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Vă mulțumesc.

Cu majoritate de voturi hotărârea a fost adoptată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 24 august 2019, 23:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro