Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/02-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 22-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2009

  1. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:

   

Ședința a început la ora 18,00.

Lucrările au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

*

 
Cristian Burlacu

Domnul Ioan Oltean:

Bună seara.

Doamnelor și domnilor deputați,

Dați-mi voie să deschid ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebările adresate de către deputați membrilor Guvernului.

Dacă domnul deputat Bărbulescu Daniel Ionuț, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, este prezent în sală? Nu este prezent.

Domnul Florin Țurcanu, din partea aceluiași grup parlamentar, este prezent? Nu este prezent.

Domnul Cristian Burlacu, din partea aceluiași grup parlamentar, este prezent în sală? Da. Dumneavoastră ați adresat o întrebare Ministerului Transportului și Infrastructurii.

Îl avem prezent aici pe domnul secretar de stat Valentin Preda.

Domnule ministru, vă rugăm să oferiți răspunsul distinsului nostru coleg.

 

Domnul Valentin Preda (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat Cristian Burlacu,

Referitor la întrebarea dumneavoastră ce vizează domeniul de activitate al ministerului nostru, vă comunicăm următoarele: până în prezent a fost întocmită documentația tehnică pentru lucrări de execuție pe raza localității Sinaia, inclusiv pentru refacerea zidurilor de sprijin și a parapeților de protecție ce mărginesc drumul național DN1. La data prezentei, este în curs de derulare procedura de achiziție pentru atribuirea lucrărilor de execuție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule ministru.

Dacă domnul deputat vrea să facă vreun comentariu? Nu.

Înțeleg că răspunsul este pe măsura așteptărilor.

Vă mulțumesc, domnule ministru.

 
Vasile Popeangă

Domnul deputat Vasile Popeangă, din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este prezent. Domnia sa a adresat o întrebare Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. Îl avem prezent pe domnul vicepreședinte Dan Plaveti.

Domnule vicepreședinte, vă rog să poftiți și să prezentați răspunsul dumneavoastră la întrebarea distinsului nostru coleg.

 

Domnul Iulius Dan Plaveti (vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei):

Bună seara.

Răspunsul la întrebarea adresată de domnul deputat Vasile Popeangă.

Conform Legii energiei nr.13/2007, la Capitolul VI "Prețuri și tarife" are prevederi specifice privind modul de stabilire și aprobare a prețurilor reglementate.

Totodată, metodologia de stabilire a prețurilor și cantităților de energie electrică vândute de producători pe bază de contractate reglementate și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare, aprobată prin Ordinul ANRE nr.57/2008, prevede la art.19 următoarele: autoritatea competentă aprobă nivelul justificat al costurilor fixe, pe baza analizei comparativ detaliate a costurilor fixe considerate la stabilirea anterioară a prețurilor reglementate, aprobate prin decizia în vigoare, a costurilor fixe realizate în anul curent și a valorilor propuse pentru anul următor.

Pe baza prevederilor legii și metodologiei, au fost stabilite prețurile și cantitățile de energie vândute pe contracte reglementate de către SC.CE Rovinari SA, în cursul anului 2009.

Profilarea orară a cantităților anuale a fost realizată pe baza încărcărilor orare rezultate din rularea Power Sim pentru anul 2009, respectiv pe baza profilării orare a curbelor de consum, acestea fiind reduse proporțional cu raportul dintre cantitatea de energie electrică preluată prin contracte reglementate și arătate din rularea Power Sim.

În anul 2009, cantitatea de energie electrică stabilită a fi preluată de pe piața contractelor reglementate s-a majorat față de cea a anului 2008, conform prognozelor de consum la nivel național, acest fapt asigurând societății garantarea unui venit sigur, în condițiile înregistrării unei scăderi accentuate a cantităților tranzacționate pe piața concurențială și respectiv a prețurilor înregistrate pe această piață.

Prin adresele ANRE nr.33.308 din 17.11.2008 și 4.935 din 17.02.2009, s-a comunicat societății că documentația transmisă nu conținea justificarea costurilor fixe totale solicitate, cu o pondere de circa 45% în total costuri, ceea ce a condus la considerarea costurilor fixe înregistrate în anul anterior.

Stabilirea prețurilor pentru cantitatea de energie preluată de piața reglementată se realizează pe baza costurilor considerate justificate, înregistrate de societatea respectivă, și nu prin realizarea unui preț uniform la nivel de sector sau tehnologie de producere.

Prin adresa ANRE 1.921 din 22.01.2009, s-au transmis societății datele care au stat la baza stabilirii prețurilor aprobate prin decizia președintelui ANRE nr.2.900 din 22.12.2008.

La solicitarea SCCE Rovinari SA de recalculare a prețurilor energiei vândute pe piața reglementată, ANRE a răspuns cu adresa nr.11.944 din 01.04, prin care s-a menționat că modificarea prețurilor reglementate se poate realiza conform prevederilor legale, iar solicitarea transmisă de societate nu se încadrează în acest fapt, fapt reiterat și prin adresa ANRE nr.16.116 din 08.05.2009.

În susținerea celor pe care le-am afirmat, am trimis și răspunsul scris, inclusiv o copie a Legii energiei nr.13/2007, Capitolul IV, precum și a metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă domnul deputat dorește să ia cuvântul? Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Vasile Popeangă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu am solicitat ANRE să comunice societății fundamentarea prețului, nu actele normative. Acestea le știa și societatea respectivă. Și am solicitat acest lucru în comparație cu celelalte trei entități. Pentru că este părerea celor de acolo că, atunci când se stabilesc prețurile pentru energia reglementată, să închidă Complexul energetic de la Rovinari, pentru că el are o situație financiară mai bună.

Vă mulțumesc.

Deci asta am cerut - fundamentarea, ca să fie convinși că acel preț rezultă dintr-o fundamentare corectă, or, asta nu ați prezentat. Ce ați prezentat dumneavoastră, actele normative, le știam, domnule vicepreședinte. Și, dacă puteți, și în comparație cu celelalte trei unități, ca să ne dăm seama că într-adevăr există respectarea legislației în vigoare și există un anumit mod de calcul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă domnul vicepreședinte dorește să mai adauge ceva în plus?

 
 

Domnul Iulius Dan Plaveti:

Aș dori să vă răspund. Datele solicitate de dumneavoastră le mai putem trimite încă o dată către dumneavoastră, dar societății i-au fost trimise toată metodologia, precum și calculul care s-a făcut, pe baza a ceea ce au prezentat.

S-a făcut o analiză de stabilire a prețurilor care a avut loc la sfârșitul anului 2008, pe baza documentelor.

Dacă doriți, noi putem să vă transmitem și dumneavoastră aceste date.

De asemenea, doresc să precizez, cum am și citit aici, pentru fiecare situație în parte se iau în calcul costurile operaționale și costurile fixe. Nu este un preț care se aplică la tot sectorul. Deci, nu credem că ar fi relevantă compararea cu alte unități din sector.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Poate că a-i comunica distinsului nostru coleg în scris datele solicitate vine să aducă... știu eu, mulțumirea colegului nostru legat de întrebarea dânsului.

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Dacă domnul deputat Emil Radu Moldovan, din partea Grupului parlamentar al PSD, este sau nu este?

Domnule ministru, vă mulțumim pentru prezență, vă dorim toate cele bune.

 
Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, este prezent. Domnia sa nu lipsește nici dacă ai vrea.

Îl invit pe domnul Adrian Balaban, inspector general de stat la Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru a-i răspunde distinsului nostru coleg la întrebarea adresată.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

 

Domnul Constantin-Adrian Balaban-Grăjdan (inspector general de stat, Inspectoratul de Stat în Construcții):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat,

referitor la respectarea dispozițiilor legale cu privire la construirea unei benzinării Rompetrol în vecinătatea domnului Vince Sava Gheorghe, din Cluj-Napoca, vă aducem la cunoștință următoarele.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.1.512 emisă în anul 2003 și au fost finalizate în anul 2004, an în care a avut loc și recepția lucrării, iar Primăria municipiului Cluj-Napoca a eliberat dovada de luare în folosință a acestei benzinării.

În urma controalelor efectuate ca urmare a solicitării dumneavoastră, au fost analizate documentațiile care au stat la baza emiterii autorizației de construire și s-a constatat de către reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții faptul că autorizația a fost emisă în baza documentației tehnice și a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv avizul Grupului de pompieri "Avram Iancu", avizul sanitar, avizul Poliției rutiere și avizele deținătorilor de rețele de utilități.

În concluzie, în opinia noastră, autorizația a fost legal emisă.

Totodată, supunem atenției dumneavoastră următoarele aspecte. Faptul că au trecut cinci ani de la darea în folosință a acelei construcții, iar petentul a formulat plângere la un timp foarte îndelungat, intrând în posesia terenului din vecinătatea Stației PECO la o dată ulterioară emiterii autorizației de construire.

Totodată, vă informăm că petentul a făcut și plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție care, prin rezoluție, a reținut că nu a fost încălcată nicio dispoziție legală, fiind expirat și termenul de 20 de zile în care putea să se adreseze instanțelor judecătorești, dacă era nemulțumit cu această rezoluție.

În consecință, cred că la această dată problematica este închisă.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Mircia Giurgiu vrea cuvântul pentru a-și exprima mulțumirea.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, domnule președinte pentru răspuns, numai că situația concretă care este acum este următoarea. În acea casă nu se poate locui. Proprietarul a pierdut terenul care era acolo. A dat în judecată, într-adevăr, mai târziu, a trebuit să plătească și cheltuielile de 40 de milioane, și toată lumea spune că nu are dreptate, în condițiile în care el și-a pierdut proprietatea pe care o avea.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O după-amiază plăcută, vă mai așteptăm la noi și cu ocazia altor întrebări pe care deputații o să vi le adreseze, cu certitudine.

Stimați colegi,

Cu aceasta, am epuizat prima parte a întâlnirii noastre.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 21 august 2019, 12:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro