Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/02-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 22-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2009

2. Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului:  

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................
Amet Aledin

Trecem la partea a doua - cea consacrată prezentării interpelărilor adresate de către deputați membrilor guvernului.

Primul înscris pe listă este domnul Samoil Vîlcu - a depus interpelarea în scris; Ștefan Daniel Pirpiliu a depus interpelarea în scris; Petru Călian a depus interpelarea în scris; Doinița Chircu a depus în scris; Daniel Oajdea a depus două interpelări în scris; Marius-Octavian Popa - trei interpelări depuse în scris; Alina Gorghiu - două interpelări depuse în scris; Eugen Bejinariu - o interpelare depusă în scris; Horia Teodorescu - de asemenea; Cezar Preda - trei interpelări depuse în scris; Ioan Sorin Roman - interpelarea depusă în scris; Iuliu Nosa a depus, de asemenea, în scris două interpelări. Au mai depus în scris interpelări domnii deputați: Marian Ghiveciu, Cătălin Cherecheș, Cornel Itu, Valeriu Steriu, Ion Dumitru, doamna deputat Sanda-Maria Ardelean, Maria Stavrositu, domnii deputați Iustin-Marinel Cionca-Arghir, domnul Aledin Amet - este prezent în sală și dorește să prezinte pe scurt, ca de obicei.

Cei care sunteți în sală o să vă rog frumos să mă atenționați, să nu trec peste dumneavoastră și să vă dau posibilitatea să vă prezentați de la microfonul Camerei interpelarea.

Domnule deputat Aledin Amet, aveți cuvântul.

 

Domnul Aledin Amet:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Am formulat două interpelări. Prima este adresată doamnei Ecaterina Andronescu - ministrul educației, cercetării și inovării.

În urma unei sesizări primite, am formulat această interpelare, având speranța că autoritățile abilitate vor studia cazul și vor lua măsurile de rigoare.

Este vorba de Parcul Copilului "Cireșarii" din București, sectorul 1, unde, conform celor precizate în adresă, s-a petrecut în zona imobiliară un fapt regretabil. Anexez respectiva adresă.

Iar cea de a doua interpelare este adresată domnului Theodor Paleologu, ministrul culturii, cultelor și patrimoniului național.

În urma unei propuneri legislative, anul acesta a fost adoptată în Parlament Legea privind înființarea unui institut cultural al tătarilor din România. Rolul acestui institut este de a promova valorile culturale ale etniei tătare.

În acest sens, în ce măsură poate exista finanțare din partea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național?

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Bun. Vă mulțumesc, domnule deputat.

O să revenim, cu rugămintea ca, dacă cei prezenți în sală și-au depus interpelările - la mine apare că au fost depuse în scris - doriți să le susțineți? Vă rog să mă atenționați, când vă citesc numele, ca să nu trec peste dumneavoastră.

 
Samoil Vîlcu

Domnul Samuilă Vîlcu am anunțat că a depus interpelarea în scris. Este prezent. Vă rog, domnule Vîlcu, să vă prezentați interpelarea.

 

Domnul Samoil Vîlcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am o întrebare și o interpelare. Interpelarea vizează Ministerul Turismului, pe doamna Elena Udrea, și vizează strategia Ministerului Turismului în ceea ce privește exploatarea specificului turistic al zonei Horezu din județul Vâlcea. Și aici, având în vedere turismul ca una dintre prioritățile naționale și ca Program de guvernare și intențiile Ministerului Turismului, n-aș vrea să mai dezvolt aceasta. după cum știm, zona Horezu județul Vâlcea oferă numeroase posibilități de petrecere a timpului liber, având numeroase puncte de atracție turistică, dar și posibilități pentru dezvoltarea agroturismului.

Una dintre aceste zone ar putea deveni o zonă turistică competitivă pe plan intern și internațional, cum este orașul Horezu, centru recunoscut pentru tradiția olăritului.

De asemenea, în zonă sunt o serie de mănăstiri ce pot constitui adevărate puncte de atracție turistică, nu doar pentru turiștii români, ci și pentru cei străini.

Având în vedere potențialul turistic al acestei zone, aș dori, doamnă ministru, să precizați dacă aveți în vedere, după o evaluare obiectivă, stabilirea unei strategii ce va însemna dezvoltarea prin turism a acestei localități și a împrejurimilor orașului Horezu.

Vă mulțumesc, doamnă ministru.

Și întrebarea a doua, pentru domnul ministru Ilie Sârbu, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Și obiectul întrebării: strategia privind terenurile necultivate.

Retrocedarea terenurilor către foștii proprietari, dar și imposibilitatea utilizării acestor suprafețe în mod corespunzător, face ca astăzi să observăm sute sau chiar mii de hectar de teren agricol nelucrate, abandonate.

Acest lucru nu poate decât să dăuneze nu doar economiei, ci și din punct de vedere al biodiversității.

Vă rog, domnule ministru, să-mi comunicați dacă Ministerul Agriculturii cunoaște situația exactă a acestor terenuri agricole necultivate și ce măsuri intenționați să luați pentru rezolvarea acestei probleme sau dacă aveți în vedere derularea unui program la nivel național.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

 
Kelemen Hunor

Îl invit acum la microfon pe domnul deputat Kelemen Hunor, chestorul Camerei Deputaților, pentru a-și prezenta interpelarea.

Domnule chestor, microfonul vă aparține exact 5 minute.

 

Domnul Kelemen Hunor:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Nu am să folosesc cele cinci minute, ca să las și pe colegii mei să vină la microfon.

Interpelarea este adresată domnului Dan Nica, ministru de interne, și obiectul interpelării este alocarea sumelor din bugetul României prin hotărâre de Guvern, Hotărârea de Guvern publicată în Monitorul Oficial nr.376 bis din 3 iunie 2009.

Conform listei localităților beneficiare ale Hotărârii de Guvern nr.605/2009, din fondul de rezervă bugetară, suma de 26 de milioane de euro s-a îndreptat către primăriile conduse de reprezentanții celor două partide de guvernare - Partidul Democrat Liberal, respectiv Partidul Social Democrat.

Localitățile cu primari aparținând UDMR - sigur, majoritatea populate de etnici maghiari - au fost ignorate cu desăvârșire.

Având în vedere acest fapt, stimate domnule ministru, vă rog să ne explicați următoarele neclarități: credeți că alocarea pe criterii politice, exclusiv politice, a sumelor respective va aduce beneficiu dezvoltării echitabile a tuturor regiunilor României? Și din ce fonduri ar trebui să se continue proiectele de dezvoltare deja începute de administrațiile locale, dacă nici infimele sume care le revin, plătite din banii contribuabililor din localitățile excluse de Guvern din actuala hotărâre de Guvern, nu ajung înapoi la aceste comunități?

Stimate domnule ministru, solicit răspuns scris și oral din partea domniei voastre.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule chestor, vă mulțumim și noi. Sper să primiți răspunsul și scris și oral, scris în dublu exemplar.

 
Marius-Octavian Popa

Îl invit acum la microfon pe domnul deputat Marius-Octavian Popa, care dorește să-și prezinte interpelarea. Domnule deputat, aveți microfonul.

 

Domnul Marius-Octavian Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Prima interpelare este adresată doamnei ministru al educației, cercetării și inovării, Ecaterina Andronescu.

Subiectul interpelării este legat de asigurarea transporturilor elevilor din localitatea de domiciliu la unitatea de învățământ.

Stimată doamnă ministru,

Vă fac cunoscut un caz întâlnit în comuna Niculițel, din județul Tulcea, în care mai multe familii defavorizate din punct de vedere social nu mai beneficiază de asigurarea transportului copiilor din localitatea de domiciliu la unitatea de învățământ din orașul Isaccea.

Decontarea transportului elevilor s-a făcut până acum două luni, dar, din motive de neînțeles, aceasta nu a mai fost posibilă, cu toate că Legea nr.291/2006, ce prevede acest lucru, este încă în vigoare. Mai exact, elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 de kilometri.

Având în vedere cele arătate anterior, solicit să-mi răspundeți când se va relua finanțarea, pentru ca acești copii să beneficieze de prevederile legale?

De asemenea, vă rog să-mi comunicați data când vor beneficia de drepturile restante.

Solicit răspuns în scris și oral.

Menționez că am descoperit că acest caz nu este singular, după efectuarea interpelării, și am făcut doamnei ministru și un memoriu la care, până la această dată nu am primit răspuns.

Cea de a doua interpelare este adresată domnului ministru al muncii, familiei și protecției sociale, domnului Marian Sârbu.

Subiectul interpelării - neplata venitului minim garantat.

Pe data de 26 mai 2009, toate agențiile de presă transmiteau faptul că Guvernul din care faceți parte va majora, începând cu 1 iulie 2009, venitul minim garantat cu 15%. Potrivit noilor reglementări, nivelul lunar al venitului minim garantat va fi de 125 lei pentru o persoană singură, 225 lei pentru familiile formate din două persoane, 313 lei pentru cele formate din trei persoane, 390 lei pentru cele cu patru persoane, 462 lei pentru familiile cu cinci persoane și câte 31 lei pentru fiecare altă persoană din familie, peste numărul de 5.

În ciuda acestui anunț, triumfalist și îmbucurător pentru cei care beneficiau de această hotărâre, situația în mod real este tragică. S-a ajuns în stadiul în care primăriile nu dispun de banii necesari pentru aplicarea acestei măsuri.

În consecință, domnule ministru, vă solicit să-mi răspundeți când preconizați că vor fi efectuate transferurile de bani de la bugetul de stat către primării pentru deblocarea acestei situații.

Vă mulțumesc și precizez că solicit răspunsul atât în scris, cât și în public. Nu am o evidență a tuturor primăriilor care, în acest moment, de luni de zile, din păcate, nu au mai putut să mai plătească aceste drepturi.

Următoarea interpelare este adresată tot domnului ministru Sârbu.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

O să vă rog să fiți foarte scurt.

 
 

Domnul Marius-Octavian Popa:

Da, foarte scurt o să fiu.

Subiectul interpelării este legat de blocarea fondurilor destinate stimulării ocupării forței de muncă - o măsură, am zice cu toții, anticriză.

Domnule ministru,

vă adresez această interpelare ca urmare a unor semnale apărute în mass-media, cât și a constatărilor personale în ceea ce privește situația deficitară a aplicării Hotărârii nr.174 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Conform art.52, angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în condițiile art.80 din legea sus-menționată, vor încheia cu agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă o convenție în termen de - foarte important, precizez - 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Situația actuală este alarmantă datorită faptului că blocarea fondurilor - sau insuficiența lor - necesare aplicării acestor măsuri generează creșterea numărului de șomeri, implicit a persoanelor asistate.

În aceste condiții, vă întreb care este soluția dumneavoastră în ceea ce privește deblocarea acestei situații și când vor ajunge banii către agențiile județene pentru ocupare a forței de muncă?

Vă mulțumesc și precizez că solicit răspunsul atât scris, cât și oral.

Vreau să precizez că nu sunt bani pentru încheierea acestor convenții...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, ați depășit termenul, timpul, vă rog frumos!

 
 

Domnul Marius-Octavian Popa:

Imediat. ...nu numai pentru tinerii absolvenți, care mai au puțin și le expiră această perioadă în care puteau să încheie contracte - mă refer la absolvenții de anul trecut -, dar de această prevedere beneficiau și persoanele peste 45 de ani și persoanele care mai aveau maximum 3 ani de zile până la pensie.

Următorul subiect al interpelării, a patra...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule coleg, ați depășit timpul. Vă rog să vă opriți. Vă rog din suflet. Vă rog să nu vă supărați.

 
 

Domnul Marius-Octavian Popa:

Este adresată domnului prim-ministru Emil Boc. O s-o prezint altă dată.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog foarte mult.

Domnilor colegi, am rugămintea să vă limitați, să vă înscrieți în timpul alocat prezentării interpelării. Cei care aveți câte 3-4 interpelări, prezentați una, pe celelalte le depuneți în scris.

 
Horia Teodorescu

O să vă cer scuze, dar l-am sărit pe domnul Horia Teodorescu. L-am sărit peste rând mai înainte.

Domnule deputat, vă rog să vă prezentați interpelarea.

 

Domnul Horia Teodorescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

interpelarea mea este adresată domnului ministru Radu Berceanu și se referă la demersul privind reluarea curselor aeriene regulate pe ruta București-Tulcea.

Domnule ministru,

am onoarea de a mă adresa în legătură cu problema cu care se confruntă Regia Autonomă "Delta Dunării" Tulcea, urmare a investițiilor majore efectuate în cadrul regiei, care fac din aceasta un sistem aeroportuar unitar modern, capabil să funcționeze la un nivel ridicat de calitate, în deplină siguranță, securitate și confort.

Domnule ministru,

solicităm pe această cale să analizați posibilitatea reluării curselor aeriene regulate pe ruta București-Tulcea și retur cu aeronavele Companiei Naționale TAROM.

Reluarea acestor curse este justificată de interesul crescut al turiștilor români și străini pentru destinația Delta Dunării. Aceasta, conjugată cu eforturile investiționale, determină solicitarea noastră și prin faptul că au apărut solicitări suplimentare de bilete pe această rută, în condițiile în care Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea servește traficul aerian și pentru județele Galați și Brăila.

ca să fiu puțin mai scurt, încerc să dau doar o solicitare de frecvență a curselor. Noi solicităm curse cu decolarea la ora 7,30 și aterizarea la ora 8,15 la Tulcea, de asemenea, decolare de la Tulcea la ora 8,40, aterizare București - 9,25, și după-amiaza, decolare din București la ora 18, aterizare la Tulcea - 18,45; decolare din Tulcea la ora 19,10, aterizare în București - 19,55. N-am să dau curs întregii interpelări. Ea a fost depusă în scris, urmând să aștept un răspuns atât oral, cât și în scris.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

 
Sanda-Maria Ardelean

Distinsa noastră colegă, vă rog să prezentați interpelarea.

 

Doamna Sanda-Maria Ardelean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am redactat prima interpelare pe care o prezint aici, în calitate de deputat, cu un dublu regret: regretul că această interpelare este făcută către ministrul educației - doamna Ecaterina Andronescu, pe care o stimez în mod deosebit - și regretul că nu am făcut această interpelare mai devreme.

Este vorba despre o situație care ține de domeniul absurdului, la care am asistat ca spectator neputincios pe perioada a trei luni, și anume, în urmă cu doi ani, Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" de la Suceava a avut inițiativa înființării unei secții în premieră națională pentru învățământul preuniversitar din România, Secția de conservare - restaurare bunuri cuturale.

Această secție urmează să specializeze tehnicieni în tehnici fundamentale de conservare - restaurare a bunurilor de patrimoniu. Este o meserie care lipsește cu desăvârșire pe piața muncii din România, în acest domeniu existând cadre supracalificate, cu studii superioare, masterate și doctorate care fac cercetare, dar nu lucrează efectiv operațiunile primare de tratare a obiectelor de patrimoniu.

Demersurile pe care le-a făcut Colegiul de Artă de la Suceava au durat, vă spuneam, doi ani. De patru luni, am reînceput demersurile pe lângă doamna ministru, pe lângă Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, obținând, în data de 20 martie 2009, avizul Ministerului Educației, pe care scrie "urgent", pentru rezolvarea, soluționarea acestei solicitări.

De la această dată, în ciuda diverselor intervenții din partea Colegiului de Artă, a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a deputatului pentru Colegiul nr.1 Suceava, redactarea ordinului nu a mai avut loc, fiind blocată, se pare, la nivelul Departamentului pentru curriculum din Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

Mai mult decât atât, luni, 15 iunie 2009, la o întâlnire cu conducerea Colegiului de Artă din Suceava, doamna ministru Ecaterina Andronescu a invocat lipsa fondurilor necesare convocării Comisiei de evaluare a curriculumului. De asemenea, doamna ministru Ecaterina Andronescu, în care școala suceveană și-a pus toată nădejdea și speranța introducerii acestei specializări, așteptată pe piața muncii din zonă și din țară și pentru care se fac demersuri de peste doi ani, invocă acum fărâmițarea învățământului, noua specializare presupunând fonduri suplimentare și creșterea normelor didactice.

Ne întrebăm care este logica de decizie a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării personal a doamnei ministru Ecaterina Andronescu care, inițial, și-a dat acordul prin semnătură pentru funcționarea acestei specializări, pentru planul de școlarizare aprobat de minister, dar care nu a dispus un răspuns în termen de 30 de zile către Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" din Suceava, sfidând și demersurile metodologice de organizare și înscriere în învățământul vocațional.

Stimată doamnă ministru,

Vrem să știm cine se opune înființării acestei specializări la Suceava, o specializare de care are atâta nevoie patrimoniul cultural și turiștii din nordul Moldovei și din întreaga țară. Dorim explicarea urgentă a motivului blocării acestui dosar pentru anul școlar 2009-2010.

Vă rugăm să aveți amabilitatea să ne comunicați ce demersuri mai trebuie să întreprindem pentru eliberarea ordinului ministrului în vederea constituirii unei clase de conservare-restaurare bunuri culturale la Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" din Suceava.

Menționez ca răspunsul să se facă în scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna deputat Ardelean, mulțumim și noi. Sper să primiți răspunsul solicitat.

 
Mircea Irimescu

Stimați colegi,

Au mai depus în scris interpelări domnii deputați Constantin Chirilă, Relu Fenechiu, Ștefan Buciuta, Carmen Axenie, Diana Tușa, Dragoș Zisopol, Petru Movilă, Lucia-Ana Varga, Victor Paul Dobre, Mircea Irimescu. este prezent în sală? Domnia sa dorește să prezinte de la microfonul Camerei interpelarea.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Mircea Irimescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Bună seara!

Interpelarea este adresată Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, domnului ministru Theodor Paleologu.

Subiectul: Raport privind starea de conservare a monumentelor din județul Suceava, înscrise în Lista Patrimoniului Mondial.

Stimate domnule ministru,

Complexul muzeal "Bucovina" din Suceava, prin Departamentul de Monitorizare a Monumentelor Istorice, a studiat, în lunile martie și aprilie ale acestui an, opt monumente istorice aflate pe raza județului Suceava și a întocmit un document intitulat Raport privind starea de conservare a monumentelor din județul Suceava, înscrise în Lista Patrimoniului Mondial.

Materialul în discuție, dens, documentat, ilustrat semnificativ, cuprinde observații și detalii referitoare la starea picturilor murale interioare și exterioare a iconostaselor, a zidurilor împrejmuitoare, turnurilor, trotuarelor, rigolelor, instalațiilor, acoperișurilor de la bisericile istorice din arbore, Humor, Moldovița, Pătrăuț, Probota, Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, Sucevița și Voroneț.

Deși în preambulul raportului suntem informați că starea generală de conservare a monumentelor este în general bună, studierea cu atenție a problemelor descoperite și semnalate provoacă serioase motive de îngrijorare. Las pe seama specialiștilor pe cele referitoare la picturi, la asigurarea microclimatelor obligatorii în astfel de spații, la instalații și la starea zidăriilor și a tencuielilor.

Atrag, însă, atenția asupra modului în care aceste monumente istorice de mare importantă sunt protejate împotriva intemperiilor. Astfel, la Arbore, Humor, Pătrăuț, Moldovița și Sucevița, învelitorile din șindrilă de la biserici, clopotnițele și zidurile împrejurătoare se află într-o stare avansată de degradare, observabilă chiar de la nivelul solului, permițându-se infiltrarea apei meteorice. La Probota, acoperișul prezintă, de asemenea, o stare necorespunzătoare, care a permis dezvoltarea de mușchi, licheni, alge, fungi etc.

Cum și la restul monumentelor aflate în discuție există serioase probleme de protecție împotriva infiltrării apelor pluviale, se impune concluzia, de necrezut și de neconceput, că în părți ale vestigiilor noastre istorice din Bucovina, aflate sub sigla specifică a monumentelor ocrotite de UNESCO, plouă, ceea ce este dovedit cu numeroase fotografii cuprinse în raportul mai sus pomenit.

Domnule ministru,

Vă prezentăm un exemplar din acest raport, cu rugămintea de a-l da spre studiu și verificări specialiștilor din subordinea dumneavoastră. Dacă cele semnalate se confirmă, vă rugăm să dispuneți cele necesare pentru a se putea interveni de urgență acolo unde este imperios necesar.

Nu am dori ca și în acest caz să se invoce criza economică, pentru că situația este serioasă și consecințele pe care le-ar putea produce în timp ar putea fi de o gravitate extremă. Să nu ajungem, la un moment dat, în care cineva să facă, cu tristețe, comparație între numeroasele, modernele și luxoasele vile construite în vecinătatea vechilor noastre biserici, ale căror acoperișuri seamănă, din ce în ce mai mult, cu casele vădanelor necăjite de altădată.

Cu deosebită considerație.

menționez că solicit un răspuns în scris.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Vasile Popeangă

Au mai depus în scris interpelări următorii colegi: Cristian Mihai Adomniței, Cristian Buican, Bogdan Radu Țîmpău, Cristian Burlacu, Mihai-Aurel Donțu și Titi Holban.

Prezent în sală, domnul deputat Vasile Popeangă cu siguranță dorește să-și prezinte interpelarea.

Domnule deputat, microfonul Camerei vă aparține. Vă rog să vă prezentați interpelarea.

 

Domnul Vasile Popeangă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Adrian Videanu și se referă la stabilirea unor soluții pentru reeșalonarea sumei de 82.139.822 lei la Complexul Energetic Rovinari, conform Adresei nr.03113/23.03.2009.

Domnule ministru,

Doresc să vă felicit pentru modul cum ați prezentat strategia de susținere a unităților energetice din județul Gorj, cu ocazia deplasării în unitățile respective, fapt ce mă determină să vă sprijin în demersurile dumneavoastră legislative, având în vedere consecințele sociale favorabile pentru zonele respective.

În acest context, Complexul Energetic Rovinari, prin adresa mai sus menționată, a solicitat Ministerului Economiei reeșalonarea sumei de 82.139.822 lei, ce trebuie plătită către Societatea de închidere și conservare mine de la 5 la 15 ani.

Suma respectivă reprezintă un deficit de capital propriu, rezultat ca urmare a dezechilibrului între activul și pasivul preluat de la Compania Națională a Lignitului Oltenia de către Complexul Energetic Rovinari, prin protocolul de predare-primire, întocmit la înființarea SC Complexul Energetic Rovinari la data de 01.04.2004, conform Hotărârii Guvernului nr.103/2004.

Întrucât această sumă reprezintă un deficit de capital, trebuie achitată din sursele de finanțare ale complexului, iar acesta, având în vedere lucrările de investiții pentru mediu ce trebuie realizate, nu dispune de sursele necesare pentru achitarea acestei sume în cinci ani.

Având în vedere cele prezentate și fiind convins că veți fi alături de unitățile economice din Gorj, vă rog să analizați această situație de reeșalonare a sumei de la 5 la 15 ani și să-mi comunicați scris și verbal modul de soluționare a acesteia.

Și mai am o interpelare adresată domnului ministru Ion Bazac și se referă la modul de reglementare a încadrării directorilor coordonatori din unitățile teritoriale de sănătate publică.

În această interpelare fac apel la modificarea Ordonanței nr.37/2009, care, sigur, trebuie să reglementeze într-un mod normal numirile și salariile directorilor coordonatori ai direcțiilor de sănătate publică județene.

Și, față de ceea ce prezint în această interpelare, împreună cu colegul meu, Laurențiu Nistor, îl rugăm pe domnul ministru să analizeze situația și să ne comunice în scris modul de soluționare a acestei probleme.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

 
Mircia Giurgiu

Au mai depus în scris interpelări următorii colegi: Cristian Resmeriță, Marian Neacșu, Cezar-Florin Preda, pe care l-am mai citit o dată, Ștefan Buciuta, Bogdan Cantaragiu, William Gabriel Brînză și Alin Popoviciu.

Mai avem pe lista noastră, evident, un coleg care are nu mai mult, nici mai puțin, de 11 interpelări, domnul deputat Mircia Giurgiu, pe care-l rog să prezinte doar una dintre ele, iar restul zece să le depună la Secretariatul Camerei Deputaților.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Îmi cer scuze, dar azi este ultima ședință de interpelări din această sesiune și trebuia să le finalizăm.

Interpelarea pe care o prezint este adresată ministrului administrației și internelor, domnul Dan Nica, și obiectul interpelării îl prezintă problemele cu care se confruntă cetățenii români care călătoresc pe traseul Italia-România și care sunt bătuți, jefuiți și amenințați cu cuțitul pe teritoriul Ungariei în momentul în care autocarul oprește în stațiile autogrill.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Apreciez că ați respectat înțelegerea făcută. Sunt absolut convins că cei 11 miniștri interpelați vă vor da 11 răspunsuri pe măsura interpelărilor adresare.

Cu acestea, doamnelor și domnilor colegi, închidem ședința consacrată interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Ne revedem mâine, în ședința de declarații politice de la ora 8,30, unde, cu siguranță, cei care astăzi au adresat interpelări vor fi prezenți și la declarații politice.

Vă mulțumesc.

Seară bună, tuturor!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18,50.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 22 august 2019, 8:23
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro