Plen
Ședința Camerei Deputaților din 24 iunie 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.89/03-07-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-02-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 24-06-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 24 iunie 2009

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială (rămas pentru votul final);
 
consultă fișa PL nr. 255/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 19, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială. Procedură de urgență.

Reprezentantul Guvernului, vă rog.

Domnul Marius Lazăr:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Este un proiect de lege foarte important. El se adresează unui grup țintă format din persoanele cele mai afectate de consecințele ușor observabile ale crizei economice, persoane care și-au pierdut deja locul de muncă sau sunt supuse riscului de a și-l pierde.

În contextul actualei crizei economice și financiare, prin acest proiect de lege sunt propuse măsuri de natură să vină în sprijinul angajatorilor și salariaților, în sensul că pentru o perioadă de până la 90 de zilei în cursul anului 2009, indemnizațiile de minim 75% acordate în condițiile Codului muncii în perioada de încetare temporară a activității, plătite din fondul de salarii, nu sunt asimilate veniturilor salariale și nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Accentuăm încă o dată că este vorba despre un proiect de lege extrem de important, care vine deopotrivă în sprijinul angajatorilor și salariaților, și prin măsurile pe care noi le propunem putem preveni creșterea numărului de șomeri și să contribuim la măsuri care să prevină, să atenueze perioada de recesiune.

Prin urmare, vă solicităm sprijinul dumneavoastră pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea comisiei? Domnul Dobre?

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulament, comisia a fost sesizată pentru dezbaterea pe fond în procedură de urgență a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2009.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea stabilirii pe durata întreruperii activității angajatorului, prevăzută la art.52 alin.(1), lit.d) din Legea nr.53/2003 codul muncii, ca atât angajatorul, cât și salariatul să fie scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate pe această perioadă, perioadă care nu poate fi în 2009 mai mare de 3 luni.

Totodată, se reglementează prelungirea cu 3 luni a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj stabilită în condițiile legii pentru persoanele ale căror raporturi de muncă sau de serviciu încetează după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, cât și pentru șomerii care beneficiază deja de indemnizația de șomaj la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

De asemenea, se reglementează înființarea comitetelor sectoriale, comitete ce vor avea un rol important în dezvoltarea, actualizarea și validarea calificărilor naționale, precum și în constituirea cadrului național al calificărilor.

Termenul limită pentru a stabili corespondența între sistemele naționale de calificare și cadrul european al calificării este anul 2010. Comisia propune plenului Camerei aprobarea proiectului de lege, cu amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 4 mai 2009. Camera Deputaților este Cameră decizională.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și timpul, domnule președinte.

Domnul Victor Paul Dobre:

Cinci minute.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Vă supun votului propunerea făcută de domnul președintei cu privire la timpul alocat dezbaterii.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Intrăm în dezbaterea pe articole, nu înainte de a vă întreba dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale.

Domnule Petru Călian, vă rog.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PD-L susține această inițiativă, deoarece este bine-venită, este aplicată sau urmează să fie aplicată la momentul potrivit, pentru că există foarte multe întreruperi temporare ale activității în muncă, fapt care va ajuta, prin acest demers, pe de o parte angajatorul, dar în mod implicit va fi ajutat și angajatul.

Este benefică, iar Grupul parlamentar al PD-L va vota pentru acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu. Alte intervenții din partea Grupurilor parlamentare nu sunt.

La pct.1... Sunt? Sigur. Domnul Bogdan Olteanu.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Parlamentarii liberali nu vor susține acest proiect pe care îl consideră unul antieconomic și antisocial. Este un proiectant antieconomic și antisocial pentru că descurajează munca și încurajează statul.

Este un proiect care vine să înlocuiască proiectul guvernării liberale, ce încuraja angajările și oferea bani firmelor pentru a angaja șomeri. în loc de a încuraja creșterea numărului de locuri de muncă, acest proiect încurajează trimiterea oamenilor acasă; trimiterea lor acasă pentru mai multă vreme, și în același timp sărăcește bugetul asigurărilor sociale de stat, care nu mai beneficiază de contribuții, dar trebuie să plătească mai mult, mai multora.

Toate aceste efecte în cascadă vor produce rău bugetului de stat și vor produce rău cetățenilor, care nu vor mai avea locuri de muncă.

De aceea o considerăm o măsură neînțeleaptă, o măsură de agravare a crizei, și nu de combatere a crizei, și nu vom susține acest proiect de lege.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții din partea Grupurilor parlamentare? Nu sunt?

Intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlul legii. "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială". Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.2, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.3, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.4. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.5. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.6. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.7. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.8. Are și un amendament respins. Dacă aveți observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.9. Observații? Există și un amendament respins. Nu sunt. Adoptat.

La pct.10 era domnul deputat... Vă rog, avea un amendament de corelare... am înțeles.

La pct. 10 există un amendament respins? Nu îl susține. Adoptat.

La pct.11 este și un amendament respins, dar există și o propunere a domnului deputat pentru corelare lingvistică înțeleg, corectitudine gramaticală.

Vă rog.

Domnul Kerekes Karoly:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

E o propunere simplă de corelare de text. Din moment ce la art.45 alin.(1) se vorbește de "hotărâre definitivă și irevocabilă", eu consider că și în alin.(2), tot pe aceeași bază trebuie să cuprindem pe lângă "definitiv" și "irevocabil".

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

E în regulă și din punctul de vedere al comisiei.

Prin urmare, vă propun să trecem mai departe, la pct.12. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.13. Observații? Conține și un amendament respins.Nu sunt. Adoptat.

La pct.14. Observații? Există și un amendament respins. Nu sunt. Adoptat.

La pct.15. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat. Există și un amendament respins.

La pct.16. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.17 și 18. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

La pct.19 este și un amendament respins. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.20. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.21. Observații? Nu sunt. Adoptat.

La pct.22 avem și un amendament respins. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.23. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.24. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Pct.25. Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la vot final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 februarie 2020, 23:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro