Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/03-07-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 24-06-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 2009

17. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea literei c) a articolului 6 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (rămas pentru votul final);
 
see bill no. 190/2009

 

Domnul Ioan Oltean:

  ................................................

Poziția 21 bis din proiectul ordinii de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Domnilor colegi, fac apel la rezistența umană a dumneavoastră, vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Îi rog pe toți colegii să-și ocupe locurile în sală. Orice fel de discuție se poartă în afara sălii de ședință. Chiar și reprezentanții Partidul Național Liberal sunt rugați să-și ocupe locurile în sală.

Doamnelor și domnilor colegi,

Suntem în procedură de urgență, conform prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Dacă inițiatorul este prezent.

Doamna secretar de stat, vă rog să poftiți să prezentați punctul de vedere al inițiatorului.

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

După cum se știe, la sfârșitul anului 2006, cadrul legal în materia insolvenței a cunoscut o profundă transformare prin adoptarea Legii nr.85/2006 care a adus o perspectivă reformatoare asupra acestei proceduri. Totuși, deși legea a marcat un pas important, practic, a relevat și existența unor impedimente, neajunsuri semnalate fie de mediul de afaceri, fie de instanțele judecătorești și practicienii în insolvență, care au fost eliminate prin ordonanța de urgență ce face obiectul de reglementare al proiectului de lege.

Susținem adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008, în forma amendată de cele două comisii permanente sesizate pentru raport. Semnalăm, totuși, din rațiuni de tehnică legislativă, că unul dintre amendamentele admise prevede modificarea Legii nr.146/1997 privind actele judiciare de timbru, iar în această situație se impune și amendarea titlului actului normativ, după cum urmează: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței și pentru modificarea lit.c) a art.6 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare."

Și încă un aspect: la pct.78 din raport, art.III devine art.II din legea de aprobare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulțumesc, doamna secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond.

Domnule vicepreședinte, vă rog să prezentați punctul de vedere al Comisiei pentru politică economică.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc. Comisia pentru politică economică și Comisia juridică au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege care v-a fost prezentat de doamna secretar de stat Constantinovici.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ a aviza favorabil acest proiect de lege.

Obiectul de reglementare v-a fost, de asemenea, prezentat.

În urma examinării proiectului de lege, în cadrul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să supună spre dezbatere și adoptare proiectul de lege, cu amendamentele admise care sunt redate în anexa 1 la prezentul raport.

Țin să precizez că ambele comisii sunt de acord cu modificarea titlului, așa cum a fost prezentată această modificare de către doamna secretar de stat.

De asemenea, a fost depusă o notă din partea Departamentului legislativ al Camerei Deputaților, care se referă la o serie de observații privind coerența gramaticală a unor formulări. Suntem de acord și cu aceste chestiuni care sunt sesizate prin nota Departamentului legislativ și vă rugăm, domnule președinte de ședință, să supuneți la vot acest proiect de lege.

Timpul propus este de cinci minute.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, stimate coleg.

Deci, ați auzit raportul celor două comisii sesizate în fond.

Supun votului dumneavoastră timpii propuși pentru dezbaterea legii.

Cine este de acord cu acești timpi? Mâinile sus, doamnelor și domnilor. Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, timpii propuși au fost adoptați.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt colegi care doresc să ia cuvântul.

Domnul deputat Bogdan Olteanu, din partea Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

Stimate coleg, aveți cuvântul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Parlamentarii liberali vor susține acest proiect de lege care este un proiect binevenit, care duce la o accelerare a procedurilor și proceselor în economie, duce la o mai bună funcționare a economiei și la o mai bună funcționare a companiilor, de asemenea, la o mai bună și mai strânsă disciplină contractuală și financiară.

Susținem de aceea acest proiect de lege și vă invităm și pe dumneavoastră să fiți alături.

Mulțumim.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, atunci vă rog să urmăriți raportul comisiei.

Trecem la dezbaterea pe articole.

La nr.crt.1, dacă sunt intervenții. Nu sunt. Nr.crt.2, 3, 4, 5, poziția 6, poziția 7, poziția 8, poziția 9, poziția 10, poziția 11, poziția 12, poziția 13, pozițiile 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pozițiile 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Pozițiile 42, 43, 44, 45, 46, 47; pozițiile 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

Dezbaterea pe articole s-a încheiat. Mulțumesc pentru participarea foarte activă a dumneavoastră, domnilor colegi.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 20 november 2019, 16:34
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro